Tehnologije elektroničkog poslovanja

Opis predmeta

Arhitektura sustava za razmjenu e-računa. Procesi i dokumenti u dobavnom lancu. Norme za oblikovanje dokumenata u e-poslovanju. Interoperabilnost u e-poslovanju. Uslužno-orijentirana arhitektura u e-poslovanju. Protokoli u e-poslovanju. Sustavi ERP. Moduli i komponente poslovnih sustava. Osnovnim sigurnosni rizici u e-poslovanju. Infrastruktura javnog ključa. E-potpis u elektroničkom poslovanju. E-identitet u elektroničkom poslovanju.

Ishodi učenja

 1. Opisati osnovna svojstva informacijskih sustava poduzeća
 2. Objasniti osnovne koncepte e-poslovanja
 3. Objasniti procese u dobavnom lancu
 4. Koristiti osnovne norme u e-poslovanju
 5. Oblikovati e-dokumente dobavnog lanca
 6. Identificirati osnovne sigurnosne rizike u e-poslovanju
 7. Koristiti e-potpis

Oblici nastave

Predavanja

2 sata tjedno

Samostalni zadaci

domaća zadaća

Tjedni plan nastave

 1. Informacijski sustavi poduzeća; koncepti i definicije u elektroničkom poslovanju
 2. XML, XML Schema, XSLT
 3. XML, XML Schema, XSLT
 4. Elektronička razmjena podataka (EDI), sustavi za poslovno upravljanje (ERP)
 5. Procesi i dokumenti u dobavnom lancu
 6. Standardni formati za dokumente elektroničkog poslovanja
 7. Protokoli za elektroničko poslovanje, interoperabilnost u elektroničkom poslovanju
 8. Međuispit
 9. Sigurnost elektroničkog poslovanja
 10. Sigurnost elektroničkog poslovanja
 11. Elektronički potpis i infrastruktura javnog ključa u elektroničkom poslovanju
 12. Elektroničko plaćanje i sigurnost elektroničke trgovine
 13. Identitet u elektroničkom poslovanju (e-identitet)
 14. Elektroničko poslovanje u RH
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Gary P. Schneider (2016.), Electronic Commerce (12th edition), Cengage Learning
Bill Ballad, Tricia Ballad, Erin Banks (2010.), Access Control, Authentication, and Public Key Infrastructure, Jones & Bartlett Learning
Rick Sweeney (2012.), Achieving Service-Oriented Architecture, John Wiley & Sons

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 223088
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan