Tehnologije elektroničkog poslovanja

Opis predmeta

Informacijski sustavi poduzeća. Koncepti i definicije u elektroničkom poslovanju. Arhitektura sustava za razmjenu e-računa. Procesi i dokumenti u dobavnom lancu. Norme za oblikovanje dokumenata u e-poslovanju. Interoperabilnost u e-poslovanju. Protokoli u e-poslovanju. Sustavi ERP. Moduli i komponente poslovnih sustava. Sigurnost elektroničkog poslovanja. Elektronički potpis i infrastruktura javnog ključa u elektroničkom poslovanju. Identitet u elektroničkom poslovanju (e-identitet).

Ishodi učenja

 1. Opisati osnovna svojstva informacijskih sustava poduzeća
 2. Objasniti osnovne koncepte e-poslovanja
 3. Objasniti procese u dobavnom lancu
 4. Koristiti osnovne norme u e-poslovanju
 5. Oblikovati e-dokumente dobavnog lanca
 6. Identificirati osnovne sigurnosne rizike u e-poslovanju
 7. Koristiti e-potpis

Oblici nastave

Predavanja

2 sata tjedno

Samostalni zadaci

domaća zadaća

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Informacijski sustavi poduzeća; koncepti i definicije u elektroničkom poslovanju
 2. XML, XML Schema, XSLT
 3. XML, XML Schema, XSLT
 4. Elektronička razmjena podataka (EDI), sustavi za poslovno upravljanje (ERP)
 5. Procesi i dokumenti u dobavnom lancu
 6. Standardni formati za dokumente elektroničkog poslovanja
 7. Protokoli za elektroničko poslovanje, interoperabilnost u elektroničkom poslovanju
 8. Međuispit
 9. Sigurnost elektroničkog poslovanja
 10. Sigurnost elektroničkog poslovanja
 11. Elektronički potpis i infrastruktura javnog ključa u elektroničkom poslovanju
 12. Elektroničko plaćanje i sigurnost elektroničke trgovine
 13. Identitet u elektroničkom poslovanju (e-identitet)
 14. Elektroničko poslovanje u RH
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

Gary P. Schneider (2016.), Electronic Commerce (12th edition), Cengage Learning
Bill Ballad, Tricia Ballad, Erin Banks (2010.), Access Control, Authentication, and Public Key Infrastructure, Jones & Bartlett Learning
Rick Sweeney (2012.), Achieving Service-Oriented Architecture, John Wiley & Sons

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 223088
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan