Obrane doktorskih radova

Obrane doktorskih radova (disertacija) su javne i otvorene za sve zainteresirane te se najavljuju barem tjedan dana unaprijed. Doktorski rad brani se na jeziku na kojem je napisan.


Obrane disertacija

Prikaži arhivu
U ovom trenutku nema najavljenih obrana disertacija.