Obrane doktorskih radova

Obrane doktorskih radova (disertacija) su javne i otvorene za sve zainteresirane te se najavljuju barem tjedan dana unaprijed. Doktorski rad brani se na jeziku na kojem je napisan.

Praćenje obrana doktorskih radova na daljinu

Obrane doktorskih radova koje se održavaju online mogu se pratiti putem platforme Microsoft Teams, na kanalu Obrane doktorskih radova (klikom na izravnu poveznicu "Pratite uživo" uz pojedini oglas). Za prijavu u aplikaciju, zaposlenici i studenti trebaju koristiti FERlogin vjerodajnice (oblika FER_korisničko_ime@fer.hr). Ostali zainteresirani slušatelji mogu sudjelovati koristeći svoje vjerodajnice na portalu Office 365, putem web-preglednika ili samostojeće aplikacije.

(U skladu s uputom, ljubazno molimo da ne šaljete zahtjev za članstvo u timu "Doktorski studij" - hvala!)


Obrane disertacija

Mr. sc. Reni Banov - obrana disertacije

Mr. sc. Reni Banov branit će 21. listopada 2020. u 11:00 sati, u prostoriji D-244 (ZVNE) , doktorski rad pod naslovom:

"Metoda binarnih dijagrama odlučivanja za vrednovanje stabla kvara u nuklearnoj elektrani"

Obrana doktorske disertacije je javna i otvorena za sve zainteresirane.

srijeda, 21. listopada 2020. u 11:00 sati (predviđeno trajanje: 2 sata)

prostorija: D-244 (ZVNE) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško

Mr. sc. Reni Banov - obrana disertacije

Mr. sc. Reni Banov branit će 21. listopada 2020. u 11:00 sati, u predavaonici Zavoda za visoki napon i energetiku (D-244), doktorski rad pod naslovom:

"Metoda binarnih dijagrama odlučivanja za vrednovanje stabla kvara u nuklearnoj elektrani"

Obrana doktorske disertacije je javna i otvorena za sve zainteresirane.

srijeda, 21. listopada 2020. u 11:00 sati (predviđeno trajanje: 2 sata)

prostorija: D-244 (ZVNE) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško

Mr. sc. Reni Banov - obrana disertacije

Mr. sc. Reni Banov branit će 21. listopada 2020. u 11:00 sati, u prostoriji D-244 (ZVNE) , doktorski rad pod naslovom:

"Metoda binarnih dijagrama odlučivanja za vrednovanje stabla kvara u nuklearnoj elektrani"

Obrana doktorske disertacije je javna i otvorena za sve zainteresirane.

srijeda, 21. listopada 2020. u 11:00 sati (predviđeno trajanje: 2 sata)

prostorija: D-244 (ZVNE) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško

Danijel Mlinarić, dipl. ing. - obrana disertacije

Danijel Mlinarić, dipl. ing., branit će 26. listopada 2020. u 12:00 sati (online), doktorski rad pod naslovom:

"Extension of dynamic software update model for class hierachy changes and run-time phenomena detection"

(Proširenje modela dinamičkog ažuriranja softvera na promjenu hijerarhije klasa i detekciju fenomena izvođenja)

Obrana doktorske disertacije je javna i otvorena za sve zainteresirane.

ponedjeljak, 26. listopada 2020. u 12:00 sati (predviđeno trajanje: 2 sata)

Održat će se online
Pratite uživo
Đurđica Tomić Peruško
Prikaži arhivu