Upravljanje znanjem

Ishodi učenja

 1. Definirati pojmove: podaci, informacije, znanje i mudrost.
 2. Pokazati odnose u piramidi mudrosti.
 3. Razlikovati iskustveno i eksplicitno znanje.
 4. Primijeniti spiralu znanja u SECI modelu.
 5. Pokazati korake u proizvodnji korisnog znanja.
 6. Primijeniti kolegijalnu pomoć.
 7. Proizvesti i koristiti intelektualni kapital pojedinca ili organizacije.
 8. Primijeniti upravljanje znanjem u razvoju ljudskih potencijala.
 9. Primijeniti upravljanje znanjem u praksi.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s vježbama i prezentacijama u dva ciklusa od 7 i 6 tjedana.

Seminari i radionice

Neobavezni seminar

Auditorne vježbe

Vježbe, praktična primjena

Mješovito e-učenje

Pitanja i odgovori nakon prezentacija seminara

Samostalni zadaci

Grupni projekt

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija podataka. informacija. znanja. mudrosti, Piramida mudrosti
 2. Iskustveno i eksplicitno znanje
 3. SECI model
 4. Stvaranje korisnog znanja
 5. Životni ciklus znanja i primjena
 6. Ključni elementi upravljanja znanjem: ljudi. procesi. tehnologija, Okoliš za upravljanje znanjem, Aktivnosti upravljanja znanjem
 7. Upravljanje znanjem i strategija
 8. Međuispit
 9. Intelektualni kapital
 10. Upravljanje znanjem i organizacijska kultura
 11. Upravljanje znanjem i razvoj ljudskih resursa
 12. Upravljanje rizikom od gubitka znanja
 13. Kolegijalna pomoć
 14. Procjena upravljanja znanjem
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmet (3. semestar) Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Sanda Pleslić (2020.), Upravljanje znanjem (elektronička skripta), FER
J. M. Firestone, M. W. McElroy (2003.), Key issues in the new knowledge management, KMCI Press: Butterworth-Heinemann, USA
C. Collison, G. Parcell (2005.), Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations, Capstone Publishing, UK
R. Sanchez (2003.), Knowledge Management and Organizational Competence, Oxford University Press
J. J. Stapleton (2003.), Executive's Guide to Knowledge Management: The Last Competitive Advantage, John Wiley and Sons

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 183382
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
7 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan