Upravljanje znanjem

Opis predmeta

Definicije: podaci, informacije, znanje, mudrost - piramida. Iskustveno i eksplicitno znanje. SECI model. Stvaranje korisnog znanja. Životni ciklus znanja i primjene. Definicija i specifikacija upravljanja znanjem. Kolegijalna pomoć - učenje od drugih. Upravljanje znanjem ili strategija. Intelektualni kapital. Upravljanje znanjem i kultura. Upravljanje znanjem i razvoj ljudskih potencijala. Upravljanje znanjem u praksi: alati i tehnike.

Ishodi učenja

 1. Definirati pojmove: podaci, informacije, znanje i mudrost.
 2. Pokazati odnose u piramidi mudrosti.
 3. Razlikovati iskustveno i eksplicitno znanje.
 4. Primijeniti spiralu znanja u SECI modelu.
 5. Pokazati korake u proizvodnji korisnog znanja.
 6. Primijeniti kolegijalnu pomoć.
 7. Proizvesti i koristiti intelektualni kapital pojedinca ili organizacije.
 8. Primijeniti upravljanje znanjem u razvoju ljudskih potencijala.
 9. Primijeniti upravljanje znanjem u praksi.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s vježbama i prezentacijama u dva ciklusa od 7 i 6 tjedana.

Seminari i radionice

Neobavezni seminar

Auditorne vježbe

Vježbe, praktična primjena

Mješovito e-učenje

Pitanja i odgovori nakon prezentacija seminara

Samostalni zadaci

Grupni projekt

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija podataka. informacija. znanja. mudrosti, Piramida mudrosti
 2. Iskustveno i eksplicitno znanje
 3. SECI model
 4. Stvaranje korisnog znanja
 5. Životni ciklus znanja i primjena
 6. Ključni elementi upravljanja znanjem: ljudi. procesi. tehnologija, Okoliš za upravljanje znanjem, Aktivnosti upravljanja znanjem
 7. Kolegijalna pomoć
 8. Međuispit
 9. Upravljanje znanjem i strategija
 10. Intelektualni kapital
 11. Upravljanje znanjem i organizacijska kultura
 12. Upravljanje rizikom od gubitka znanja
 13. Kako razviti okolinu za uspješno upravljanje znanjem
 14. Upravljanje znanjem u praksi: alati i tehnike; Konceptualno mapiranje; Procjena zrelosti
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (5. semestar)
Transverzalni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Sanda Pleslić (2020.), Upravljanje znanjem (elektronička skripta), FER
J. M. Firestone, M. W. McElroy (2003.), Key issues in the new knowledge management, KMCI Press: Butterworth-Heinemann, USA
C. Collison, G. Parcell (2005.), Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations, Capstone Publishing, UK
R. Sanchez (2003.), Knowledge Management and Organizational Competence, Oxford University Press
J. J. Stapleton (2003.), Executive's Guide to Knowledge Management: The Last Competitive Advantage, John Wiley and Sons

Predavanja

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183382
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
7 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan