Obavijesti

Svečana promocija specijalista

Svečana promocija specijalista koji su završili i koji će završiti specijalistički studij u akademskoj godini 2019./2020. održat će se krajem studenoga.

Vrijeme i mjesto održavanja promocije kao i ostale informacije bit će pravovremeno objavljene na fakultetskim mrežnim stranicama.

Autor: Smiljanka Turkalj

Fakultetsko vijeće na svojoj 681. sjednici donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova specijalističkog studija:

I. Studentu specijalističkog studija može se nakon isteka dvije godine od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, na njegovu zamolbu odobriti produljenje studija bez plaćanja dodatnih troškova za jednu akademsku godinu.

II. Produljenje studija iz točke I. ove odluke može se odobriti još jednom do isteka najduljeg propisanog roka od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, uz plaćanje dodatnih troškova u iznosu od 3.000,00 kuna.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 2019./2020.

Autor: Smiljanka Turkalj