Upravljanje projektima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Definicija projekta. Discipline upravljanja projektima. Značajke uspješnih i razlozi neuspješnih projekata. Životni ciklus projekta. Organizacija projekta. Procesi upravljanja projektom: inicijacija, planiranje, izvršavanje, upravljanje, zaključivanje. Tehnike planiranja. Tehnike sažimanja vremenskih rokova. Rad u timu. Uloga i profesija upravitelja projekta. Autoritet, odgovornosti, odlučivanje, pregovaranje i upravljanje komunikacijom. Upravljanje konfliktima. Financijska analiza. Specifičnosti programskih projekata. Alati za podršku upravljanju projektima. Značaj projektne dokumentacije. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. razlikovati ulogu projekta u kontekstu organizacije
 2. definirati ključne dionike
 3. identificirati osnovne uvjete uspješnog upravljanja projektom
 4. odabrati prikladan životni ciklus projekta
 5. prepoznati procese projekta
 6. razlikovati metode i tehnike upravljanja projektom
 7. koristiti alate za upravljanje projektima
 8. napisati plan projekta

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja na kojima se prezentiraju teme predmeta. Pozvana predavanja stručnjaka iz industrije.

Seminari i radionice

Studenti timski osmišljavaju samostalni projekt koji administrativno prate kreiranjem različite projektne dokumentacije te sudjelovanjem u simuliranim procesima odobravanja i revizije projekta

Samostalni zadaci

Tijekom predavanja studenti će dobiti samostalne zadatke za bolje razumijevanje prezentiranih pojmova. Priprema za seminar koja uključuje i samostalno istraživanje.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 50 % 30 % 50 % 30 %
Sudjelovanje u nastavi 30 % 10 % 30 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u upravljanje projektima
 2. Životni ciklus upravljanja projektima
 3. Pokretanje i planiranje projekta
 4. Upravljanje opsegom projekta
 5. Upravljanje vremenskim rasporedom projekta
 6. Upravljanje izvršavanjem projekta
 7. Upravljanje resursima projekta
 8. Međuispit
 9. Upravljanje projektnim timovima
 10. Upravljanje nabavom za potrebe projekta
 11. Upravljanje rizicima projekta
 12. Upravljanje kvalitetom projekta
 13. Upravljanje komunikcijom projekta
 14. Upravljanje nadzorom i zatvaranjem projekta
 15. Završni ispit

Literatura

(.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Project Management Institute, 2013. ISBN: 8925598620,
(.), R. K. Wysocki. Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme, Wiley, 2014. ISBN: 9781118729168,
(.), H. Kerzner. Project Management Case Studies, Willey, 2013. ISBN: 9781118022283,

Za studente

Izvedba

ID 223713
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet