Antenski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Parametri antena. Teoremi u elektromagnetizmu. Elementarni izvori zračenja: infinitezimalni električni dipol, infinitezimalni magnetski dipol, elementarna površina. Vrste antena: žičane antene, unipoli, dipoli, helikoide, ljevkaste antene, reflektorske antene, mikrotrakaste antene, višepojasne i širokopojasne antene. Antenski nizovi: linearni i planarni niz, međuimpedancija, sinteza antenskog niza. Adaptivni antenski nizovi, nizovi s elektroničkim zakretanjem snopa. Male antene, antene za mobilne uređaje, antene na ljudskom tijelu. Aktivne integrirane antene: upravljanje dijagramom zračenja i polarizacijom, pametne antene, antene za MIMO sustave.pametne antene, antene za MIMO sustave.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. rezimirati analizu eletromagnetskih problema u radiofrekvencijskom dijelu spektra
 2. rezimirati parametre kojima opisujemo antene
 3. rezimirati koncept bliske i daleke zone antena i antenskih nizova
 4. opisati osnovne tipove antena, njihov princip rada i primjenu
 5. dizajnirati osnovne vrste antenskih nizova
 6. primijeniti koncept dijagrama zračenja u primjeni i projektiranju antena
 7. dizajnirati osnovne vrste antena
 8. rezimirati osnovne značajke rasprostiranja elektromagnetskih valova u slobodnom prostoru, uz površinu zemlje, u atmosferi i u prisustvu prepreka.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 0 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

--

Tjedni plan nastave

 1. Elementarni izvori zračenja. Ulazna impedancija antene. Djelotvornost antene. Dijagram zračenja, usmjerenost, dobitak. Efektivna površina. Polarizacija. Temperatura šuma antene.
 2. Unipoli. Dipoli. Žičane antene. Helikoidne antene.
 3. Ljevkaste antene. Prorezne antene. Reflektorske antene. Leća-antene.
 4. Linearni (jednodimenzionalni) antenski niz.
 5. Planarni (dvodimenzionalni) antenski niz.
 6. Sinteza antenskog niza.
 7. Međuimpedancija antena. Antenski niz s nejednolikom razdiobom elemenata. Reflektirajući nizovi.
 8. Međuispit
 9. Mikrotrakaste i planarne antene. Antene za radiofrekvencijsku identifikaciju i komunikaciju u bliskom polju. Tiskane antene. Tekstilne antene.
 10. Ljudsko tijelo kao medij za širenje EM valova, širenje EM valova u tijelu, širenje EM valova na tijelu, širenje EM valova izvan tijela. Antene za primjenu u i na tijelu. Primjeri mreža na tijela.
 11. Male antene. Minijaturizacija antena. Chuova kugla, integracija antena u mobilne terminale
 12. Širokopojasne antene. Višepojasne i širokopojasne antene.
 13. Adaptivni i elektronički upravljivi antenski nizovi. Elektroničko zakretanje snopa zračenja.
 14. Pametne antene. Određivanje smjera dolaska signala. MIMO antene.
 15. Završni ispit

Literatura

Ervin Zentner (2002.), Antene i radiosustavi, Graphis
Juraj Bartolić (2021.), Mikrovalna elektronika, Graphis
W. L. Stutzmann and G. A. Thiele (2013.), Antenna Theory and Design, Wiley
C. A. Balanis (2016.), Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 222463
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
76 vrlo dobar
66 dobar
55 dovoljan