Natječaj za sudjelovanje u stručnim praksama FER-a za ak. god. 2023./2024.

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: FER) raspisuje

 

NATJEČAJ

za sudjelovanje u stručnim praksama FER-a za ak. god. 2023./2024.

 

OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva u poduzećima na području Republike Hrvatske. U program se mogu uključiti studenti prijediplomskog studija koji su u dosadašnjem tijeku studija ostvarili najmanje 60 ECTS bodova i svi studenti diplomskog studija. Studenti se u program uključuju dobrovoljno, prijavom na natječaj.

Stručne prakse izvode se u terminu od 1. srpnja do 30. rujna, s iznimkom studenata koji završavaju prijediplomski ili diplomski studij u ljetnom semestru koji praksu trebaju odraditi najkasnije do 15. rujna. Stručne prakse traju najmanje tri, a najviše šest tjedana, u ekvivalentu punog radnog vremena. Odrađena i priznata praksa upisuje se u dopunsku ispravu o studiju.

ROKOVI

 2.4. - 3.5.2024.

Prijava poduzeća i definiranje pozicija

6.5. - 19.5.2024.

Prijava studenata i iskazivanje interesa za pozicije

20.5. - 14.6.2024.

Odabir praktikanata

  17.6.2024.

Rezultati natječaja

1.7. - 30.9.2024.

Prakse u poduzećima (do 15.9. za studente 6. i 10. semestra)

PRIJAVA

U program ljetnih praksi prijavljuju se zainteresirani studenti i poduzeća. Studenti i poduzeća prijavljuju se putem informacijskog sustava dostupnog na web stranicama FER-a (www.fer.unizg.hr/prakse).

 

Prijava poduzeća

Poduzeće koje se želi uključiti u Program ispunjava pristupnicu na web stranicama FER-a i dobiva korisnički profil u informacijskom sustavu. U svojem profilu poduzeće unosi podatke vezane uz pozicije koje nudi za tekuću akademsku godinu. Za svaku poziciju navode se:

 • naslov i kratki opis teme,
 • kompetencije koje se očekuju od studenta,
 • odgovorna osoba u poduzeću (izravni voditelj),
 • termini obavljanja i trajanje prakse,
 • ostali podaci po ponuđenoj praksi.

Pozicije koje poduzeća ponude u okviru Programa bit će vidljive svim prijavljenim studentima i nastavnicima na FER-u nakon što poduzeće dostavi potpisani okvirni ugovor o suradnji u području ljetnih praksi.

 

Prijava studenata

Studenti se prijavljuju putem informacijskog sustava. U okviru prijave student navodi:

 • osnovne osobne podatke,
 • životopis,
 • pismo interesa,
 • opis stručnih interesa i kompetencija,
 • preporuku mentora (nije obavezna),
 • popis pozicija za koje je zainteresiran (nakon isteka roka za definiranje pozicija od strane poduzeća).

Prijavom na natječaj student prihvaća suglasnost da poduzeća za koja je iskazao interes mogu dobiti podatke koje je naveo u prijavnoj dokumentaciji.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Nakon isteka roka za prijavu studenata (19. svibnja) poduzeću će biti vidljiv popis onih studenata koji su iskazali interes za pozicije koje je to poduzeće ponudilo. Više poduzeća može vidjeti istog studenta na svojem popisu.

Poduzeća odlučuju samostalno kojeg studenta žele odabrati na temelju prijavne dokumentacije i osobnog kontakta sa studentom. Poduzeća mogu pozvati studente na razgovor i provesti dodatna testiranja ako smatraju potrebnim za odluku o prihvaćanju praktikanta.

Ako je poduzeće zainteresirano za praktikanta, treba ga odabrati u sustavu, a student treba u sustavu potvrditi da je zainteresiran za praksu na odabranoj poziciji. Raspoređivanje studenta na odabranu poziciju obavlja se odmah nakon potvrde studenta u sustavu, pri čemu taj student automatski nestaje s popisa svih drugih poduzeća za koja je bio potencijalno zainteresiran.

Konačni rezultati natječaja bit će objavljeni 17. lipnja 2024.

                                                                

PROVEDBA PRAKSE U PODUZEĆU I POSTUPAK NAKON ZAVRŠETKA PRAKSE

Svi detalji vezani uz provedbu prakse u poduzeću i postupak izvješćivanja nakon završene prakse regulirani su izvedbenim planom kolegija Prijediplomska stručna praksa i Diplomska stručna praksa.

 

DODATNE ODREDBE

FER s poduzećima koja sudjeluju u programu potpisuje sporazum o suradnji u području stručnih praksi. Rok za dostavu potpisanih sporazuma za poduzeća koja se po prvi put ove akademske godine uključuju u program je 26. travnja 2024. Poduzeća trebaju poslati četiri ispunjena i žigom ovjerena primjerka sporazuma poštom na adresu:

  

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Centar karijera
Uz naznaku: Natječaj za stručne prakse FER-a
Unska 3
10000 Zagreb

 

Predložak ugovora se nalazi u posebnom dijelu Natječaja. Studenti u okviru prijave potvrđuju da su suglasni s elementima ugovora kojeg FER potpisuje s poduzećima uključenim u program. Poduzeća sa studentima koje primaju mogu potpisati dodatne ugovore, ali samo ako ti ugovori nisu u suprotnosti s odredbama ugovora o suradnji između poduzeća i FER-a.

Za koordinaciju aktivnosti na razini Fakulteta zadužen je voditelj stručnih praksi i Centar karijera. U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća, studenti i poduzeća mogu se obratiti na e‑mail adresu programa prakse@fer.hr.

 

POSEBNI DIO

Posebni dio ovog Natječaja sadrži:

 1. Sporazum o suradnji između FER-a i poduzeća u području stručnih praksi