Protueksplozijska zaštita u industrijskim postrojenjima

Opis predmeta

Eksplozivna atmosfera, uzročnici paljenja i eksplozija. Klasifikacija prostora i zone opasnosti. Značajke zapaljivih tvari. Energija i temperatura paljenja. Načela i izvedbe protueksplozijske („Ex“) zaštite električnih uređaja za primjenu u industrijskim postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom („Ex“ d, e, p, i, m, q, o, t, n). Kategorije uređaja/opreme. Potvrđivanje, certifikacija i označavanje električnih uređaja u „Ex“ izvedbi. Električne instalacije u industrijskim postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Električne zaštite. Posebni i dodatni zahtjevi. Elektromotorni pogoni u „Ex“ izvedbi. Uvođenje dijagnostičkih metoda kod asinkronih elektromotora u zonama opasnosti. Ispitivanje, održavanje i popravak. Procjena rizika za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Primjeri industrijskih postrojenja sa zonama opasnosti i uređajima u „Ex“ izvedbi iz prakse. Europski i hrvatski propisi u području protueksplozijske zaštite - ATEX Directive. Odnosne IEC, EN i HRN norme.

Ishodi učenja

 1. definirati industrijska postrojenja u eksplozivnoj atmosferi
 2. analizirati izvore paljenja i eksplozija
 3. razlikovati područja i opasne zone u industrijskim postrojenjima
 4. analizirati zahtjeve za dizajn električne opreme namijenjene za rad u industrijskim postrojenjima pod rizikom od eksplozivne atmosfere

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Seminar

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 40 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Eksplozivna atmosfera. uzročnici paljenja i eksplozija, Klasifikacija prostora i zone opasnosti
 2. Značajke zapaljivih tvari, Energija i temperatura paljenja
 3. Načela i izvedbe protueksplozijske („Ex“) zaštite električnih uređaja, Kategorije uređaja/opreme
 4. Potvrđivanje sukladnosti, Certifikacija i označavanje električnih uređaja u „Ex“ izvedbi
 5. Električne instalacije u industrijskim postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom, Električne zaštite
 6. Posebni i dodatni zahtjevi, Elektromotorni pogoni u „Ex“ izvedbi
 7. Dijagnostičke metode kod asinkronih motora u zonama opasnosti
 8. Međuispit
 9. Praktični primejri indsutrijskih postrojenja sa zonama opasnosti
 10. Ispitivanje. održavanje i popravak, Procjena rizika za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
 11. Europski i hrvatski propisi u području protueksplozijske zaštite
 12. ATEX smjernice
 13. Odnosne IEC. EN i HRN norme
 14. Posjeta
 15. Završni ispit

Studijski programi

Literatura

(.), N. J. J. Marinović, Protueksplozijska zaštita za eksplozivnu atmosferu, ISBN 953-99973-0-5, Etekon, Zagreb, 2005.,
(.), G. Bottrill, D. Cheyne, G. Vijayaraghavan, Practical Electrical Equipment and Installations in Hazardous Areas, ISBN 0 7506 6398 7, Elsevier, Amsterdam, 2005,
(.), A. McMillan, Electrical Installations in Hazardous Areas, ISBN 10: 0750637684, ISBN 13: 9780750637688, Butterworth Heinemann, Boston, 1998.,
(.), N. Marinović, Electrotechnology in Mining, ISBN 0-444-88272-3, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1990.,
(.), Priručnik: Klasifikacija i električne instalacije u Ex-prostorima, Ex-Agencija (Glavni i odgovorni urednik: I. Gavranić), Baštijanova bb, Zagreb, 2013.,

Za studente

Izvedba

ID 222679
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet