Protueksplozijska zaštita u industrijskim postrojenjima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Eksplozivna atmosfera, uzročnici paljenja i eksplozija. Klasifikacija prostora i zone opasnosti. Značajke zapaljivih tvari. Energija i temperatura paljenja. Načela i izvedbe protueksplozijske („Ex“) zaštite električnih uređaja za primjenu u industrijskim postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom („Ex“ d, e, p, i, m, q, o, t, n). Kategorije uređaja/opreme. Potvrđivanje, certifikacija i označavanje električnih uređaja u „Ex“ izvedbi. Električne instalacije u industrijskim postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Električne zaštite. Posebni i dodatni zahtjevi. Elektromotorni pogoni u „Ex“ izvedbi. Uvođenje dijagnostičkih metoda kod asinkronih elektromotora u zonama opasnosti. Ispitivanje, održavanje i popravak. Procjena rizika za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Primjeri industrijskih postrojenja sa zonama opasnosti i uređajima u „Ex“ izvedbi iz prakse. Europski i hrvatski propisi u području protueksplozijske zaštite - ATEX Directive. Odnosne IEC, EN i HRN norme.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati industrijska postrojenja u eksplozivnoj atmosferi
 2. analizirati izvore paljenja i eksplozija
 3. razlikovati područja i opasne zone u industrijskim postrojenjima
 4. analizirati zahtjeve za dizajn električne opreme namijenjene za rad u industrijskim postrojenjima pod rizikom od eksplozivne atmosfere

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Seminar

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 40 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Eksplozivna atmosfera. uzročnici paljenja i eksplozija, Klasifikacija prostora i zone opasnosti
 2. Značajke zapaljivih tvari, Energija i temperatura paljenja
 3. Načela i izvedbe protueksplozijske („Ex“) zaštite električnih uređaja, Kategorije uređaja/opreme
 4. Potvrđivanje sukladnosti, Certifikacija i označavanje električnih uređaja u „Ex“ izvedbi
 5. Električne instalacije u industrijskim postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom, Električne zaštite
 6. Posebni i dodatni zahtjevi, Elektromotorni pogoni u „Ex“ izvedbi
 7. Dijagnostičke metode kod asinkronih motora u zonama opasnosti
 8. Međuispit
 9. Praktični primejri indsutrijskih postrojenja sa zonama opasnosti
 10. Ispitivanje. održavanje i popravak, Procjena rizika za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
 11. Europski i hrvatski propisi u području protueksplozijske zaštite
 12. ATEX smjernice
 13. Odnosne IEC. EN i HRN norme
 14. Posjeta
 15. Završni ispit

Literatura

(.), N. J. J. Marinović, Protueksplozijska zaštita za eksplozivnu atmosferu, ISBN 953-99973-0-5, Etekon, Zagreb, 2005.,
(.), G. Bottrill, D. Cheyne, G. Vijayaraghavan, Practical Electrical Equipment and Installations in Hazardous Areas, ISBN 0 7506 6398 7, Elsevier, Amsterdam, 2005,
(.), A. McMillan, Electrical Installations in Hazardous Areas, ISBN 10: 0750637684, ISBN 13: 9780750637688, Butterworth Heinemann, Boston, 1998.,
(.), N. Marinović, Electrotechnology in Mining, ISBN 0-444-88272-3, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1990.,
(.), Priručnik: Klasifikacija i električne instalacije u Ex-prostorima, Ex-Agencija (Glavni i odgovorni urednik: I. Gavranić), Baštijanova bb, Zagreb, 2013.,

Za studente

Izvedba

ID 222679
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet