Tehnike računalnog modeliranja

Opis predmeta

Programiranje za složene znanstvene probleme . Alati za rješavanje problema i razvoj programa, uklanjanje pogrešaka, organizacija koda, analiza performansi. Učinkovita primjena numeričkih metoda. Primjene u različitim problemima u industriji i znanosti.

Ishodi učenja

 1. prilagoditi algoritme u efikasan programski kod
 2. primijeniti programe za znanstvene izračune
 3. koristiti alate za optimizaciju performanci i otklanjanje grešaka u kodu
 4. analizirati kod i poboljšati performance koda
 5. izvjestiti o performancama koda na jasan način
 6. prikazati rezultate proračuna

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje u predavanjima

Samostalni zadaci

Rad na projektu

Laboratorij

Rad u laboratoriju

Mentorski rad

Konzultacije s nastavnicima

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. (en) Problem formulation
 2. (en) Algorithm development, implementation, and verification
 3. (en) Structure and documentation
 4. Matematički programski moduli numpy i scipy
 5. Matematički programski moduli numpy i scipy
 6. Matematički programski moduli numpy i scipy
 7. (en) Program creation, compilation and linking, variables and parameters
 8. Međuispit
 9. (en) Flow control, subroutines and functions
 10. (en) Flow control, subroutines and functions
 11. (en) Use of libraries, internal and external communication, and interaction with other languages
 12. (en) Use of libraries, internal and external communication, and interaction with other languages
 13. (en) Numerical calculations, symbolic calculations, and graphics
 14. matplotlib grafički paket za Python
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
(2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Hans Petter Langtangen: A Primer on Scientific Programming with Python,
(.), Konstantinos Anagnostopoulos:Computational Physics - A Practical Introduction to Computational Physics and Scientific Computing,

Za studente

Izvedba

ID 223084
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
39 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan