Tehnike računalnog modeliranja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Programiranje za složene znanstvene probleme . Alati za rješavanje problema i razvoj programa, uklanjanje pogrešaka, organizacija koda, analiza performansi. Učinkovita primjena numeričkih metoda. Primjene u različitim problemima u industriji i znanosti.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. prilagoditi algoritme u efikasan programski kod
 2. primijeniti programe za znanstvene izračune
 3. koristiti alate za optimizaciju performanci i otklanjanje grešaka u kodu
 4. analizirati kod i poboljšati performance koda
 5. izvjestiti o performancama koda na jasan način
 6. prikazati rezultate proračuna

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje u predavanjima

Samostalni zadaci

Rad na projektu

Laboratorij

Rad u laboratoriju

Mentorski rad

Konzultacije s nastavnicima

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. (en) Problem formulation
 2. (en) Algorithm development, implementation, and verification
 3. (en) Structure and documentation
 4. Matematički programski moduli numpy i scipy
 5. Matematički programski moduli numpy i scipy
 6. Matematički programski moduli numpy i scipy
 7. (en) Program creation, compilation and linking, variables and parameters
 8. Međuispit
 9. (en) Flow control, subroutines and functions
 10. (en) Flow control, subroutines and functions
 11. (en) Use of libraries, internal and external communication, and interaction with other languages
 12. (en) Use of libraries, internal and external communication, and interaction with other languages
 13. (en) Numerical calculations, symbolic calculations, and graphics
 14. matplotlib grafički paket za Python
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Hans Petter Langtangen: A Primer on Scientific Programming with Python,
(.), Konstantinos Anagnostopoulos:Computational Physics - A Practical Introduction to Computational Physics and Scientific Computing,

Za studente

Izvedba

ID 252382
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan