Računalna animacija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U kolegiju računalna animacija razrađuju se temeljni i napredni koncepti i tehnike predstavljanja trodimenzijskih objekata i ostvarivanja njihova animiranog prikaza, nužni pri izradi grafičkih programa na računalu. Razumijevanje suštinskih principa u grafici od postupka interpolacije pozicije i orijentacije, te hijerarhijskih složenih kinematičkih i dinamičkih struktura temelj su za vladanje svijetom računalne animacije. Gradivo obuhvaća napredne postupke od preslikavanja izbočina, utjecaj paralakse, detekcije kolizije u stvarnom vremenu do fizikalno temeljenih postupaka u animaciji.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti i demonstrirati interpolaciju pozicije i orijentacija objekta
 2. demonstrirati znanja matematike, fizike i programiranja na grafičkim aplikacijama i rješavati problemske zadatke.
 3. demonstrirati metode detekciju sudara
 4. objasniti metode prikaza hrapavih površine
 5. razviti i stvarati kratke animacije
 6. kombinirati elementarne koncepte računalne animacije u složenije animacije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju uživo a snimljena su i postavljena na youtube listu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNHq5F4gHyqgb9jSh-H_HAKmJaNldlkYN Stranice predmeta: http://www.zemris.fer.hr/predmeti/ra/index.html

Mješovito e-učenje

Na predmetu se koristi mješovito e-učenje.

Samostalni zadaci

Svaki student napravi i samostalni praktični zadatak u obliku seminara.

Multimedija i mreža

Koristi se multimedija i mreža.

Laboratorij

Laboratorij se radi u fakultetskom laboratoriju ili preko MSTeamsa.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 15 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Splajn
 2. Splajn
 3. Strukture podataka za rotaciju (kvaternioni)
 4. Strukture podataka za rotaciju (kvaternioni)
 5. Uzorkovanje gibanja
 6. Unaprijedna i inverzna kinematika
 7. Unaprijedna i inverzna kinematika
 8. Međuispit
 9. Fizikalno temeljeno gibanje, Fizikalni sustavi čestica. model mreže masa-opruga u izradi tkanina i kose
 10. Fizikalni sustavi čestica. model mreže masa-opruga u izradi tkanina i kose
 11. Funkcija dvosmjerne distribucije raspršenja. na mikrorazini, Nefotorealistični postupci prikaza
 12. Otkrivanje sudara
 13. Vizualizacija 2D/3D polja skalara (preslikavanje boja. izo-površine)
 14. Izravan prikaz volumnih podataka (bacanje zrake. prijenosna funkcija. segmentacija)
 15. Završni ispit

Literatura

Tomas Akenine-Mo ̈ller, Eric Haines, Naty Hoffman (2018.), Real-Time Rendering, Fourth Edition, CRC Press
John F. Hughes, Andries Van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley (2019.), Computer Graphics,

Za studente

Izvedba

ID 222678
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
3 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
50 dovoljan