Brze komunikacijske mreže

Opis predmeta

Arhitektura brzih komunikacijskih mreža. Pristupne, gradske i jezgrene mreže. Komunikacijske tehnologije korištene za prijenos podataka u navedenim mrežama. Modeliranje komunikacijskog kanala u žičnim i optičkim linkovima. Simulacije prijenosa podataka žičnim i optičkim kanalima. Tehnike višestrukog pristupa komunikacijskim kanalima: prozivanje, slučajni pristup i pristup po namjenskom kanalu. Performanse višestrukog pristupa kanalu. Sloj podatkovne poveznice u pristupnim i gradskim mrežama. Protokoli sloja podtakovnog linka. Kvaliteta usluge u pristupnim mrežama.

Opće kompetencije

Iskustvo u modeliranju, analizu i oblikovanje brzih komunikacijskih mreža. Temeljna znanja o analizi prijenosa podataka u pristupnim mrežama, kao i temeljna znanja o višestrukom pristupu komunikacijskim kanalima.

Ishodi učenja

 1. prepoznati razine komunikacijskih mreža
 2. reproducirati obilježja tehnologija brzih komunikacijskih mreža
 3. upotrijebiti modele kanala za određivanje performansi prijenosa
 4. analizirati prijenos signala komunikacijskim kanalima
 5. kreirati modele pristupnih mreža i kanala
 6. izračunati perofmanse višestrukog pristupa kanalu

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 školska sata.

Provjere znanja

Nakon 7 tjedana nastave u semestru održava se međuispit, a nakon 15 tjedana nastave završni ispit. Međuispitom je obuhvaćeno gradivo ispredavano u prvih 7 tjedana, a završnim ispitom gradivo predavano od 10. do 15. tjedan nastave.

Konzultacije

Nastanik definira tjedne termine. Dogovor za konzultacije u drugim terminima moguć e-mailom.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Studenti mogu samostalno obraditi neke teme i izložiti ih ukratko na predavanju.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Arhitektura brzih komunikacijskih mreža mreže. Osnovna obilježja brze jezgrene mreže, pristupnih mreža i gradskih mreža.
 2. Komunikacijske tehnologije korištene za prijenos podataka u pristupnim, gradskim i jezgrenim mrežama.
 3. Tehnologije prijenosa u pristupnim mrežama realiziranim pomoću upredenih parica: tehnologije xDSL - obilježja, standardi i prookoli.
 4. Modeliranje komunikacijskih kanala u pristupnim mrežama realiziranim pomoću upredenih parica.
 5. Simulacija prijenosa podataka u pristupnim DSL mrežama. Proračun performansi prijenosa.
 6. Tehnologije za širokopojasni pristup optičkim nitima - arhitekture optičkih pristupnih mreža i standardi.
 7. Prokoli za dinamičku dodjelu kapaciteta linka u optičkim pristupnim mrežama. Proračun utjecaja protokola na kvalitetu usluge.
 8. Provjera znanja.
 9. Provjera znanja.
 10. Planiranje linkova u optičkim pristupnim mrežama. Modeliranje optičkog prijenosnog kanala.
 11. Tehnike višestrukog pristupa komunikacijskim kanalima. Prozivanje i upravljani pristup - analiza performansi i protokoli.
 12. Tehnike slučajnog višestrukog pristupa mediju: ALOHA, CSMA. Analiza performansi i protokoli.
 13. Tehnike višestrukog pristupa mediju po namjenskom kanalu: TDMA, FDMA; CDMA, OFDMA. Analiza performansi.
 14. Protokoli sloja podatkovnog linka korišteni u pristupnim i gradskim mrežama.
 15. Mrežna razina kvalitete usluge u gradskim i pristupnim mrežama.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

Walrand, J., Varaiya, P. (1999.), High Performance Communication Networks, 2nd ed., Morgan Kaufmann
Chan, W.C. (2000.), Performance Analysis of Telecommunications and Local Area Networks, Springer
Higginbottom, G.N. (1998.), Performance Evaluation of Communication Networks, Artech House
Starr, T., Cioffi, J.M., Silverman, P.J. (1999.), Understanding Digital Subscriber Line Technology, Prentice Hall
Keiser, G. (2006.), FTTX Concepts and Applications, Wiley-IEEE Press

Izvedba

ID 34465
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
40 dovoljan