Brze komunikacijske mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Model digitalnog komunikacijskog sustava. Obilježja prijenosa signala u osnovnom i pomaknutom pojasu frekvencija. Model prijenosa u osnovnom pojasu. Nyquistovi kriteriji, optimalni prijemni filtar, oblikovanje signala i predajni filtar, utjecaji nelinearnosti kanala. Ekvilizacija prijenosne funkcije kanala. Smetnje u prijenosu i njihov utjecaj na performanse sustava. Kodiranje pseudoslučajnim slijedom. Linijsko kodiranje. Prijenos u pomaknutom pojasu frekvencija i modulacijski postupci. Performanse sloja podatkovnog linka. Upravljanje prometnim tokovima i pogreškama. Proračun performansi raznih komunikacijskih mreža.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Reproducirati model digitalnog komunikacijskog sustava.
 2. Prepoznati razliku između prijenosa u osnovnom i pomaknutom pojasu frekvencija.
 3. Dizajnirati fizički sloj digitalnog komunikacijskog sustava.
 4. Iskoristiti model smetnji za proračun njihova utjecaja na performanse sustava.
 5. Analizirati linijsko kodiranje i modulacijske postupke.
 6. Analizirati upravljanje prometnim tokovima i upravljanje pogreškama.
 7. Proračunati performanse raznih komunikacijskih mreža.

Oblici nastave

Predavanja

Održavaju se u blokovima po dva sata.

Seminari i radionice

Studenti dobivaju temu koju moraju obraditi i prezentirati na jednom od predavanja.

Samostalni zadaci

Studenti dobivaju zadatak koji moraju riješiti i rješenje prezentirati na jednom od predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Model digitalnog komunikacijskog sustava
 2. Usporedba između prijenosa u osnovnom i pomaknutom pojasu frekvencija
 3. Model komunikacije u osnovnom pojasu frekvencija
 4. Oblikovanje signala. Optimalni prijemnik. Nyquistovi kriteriji. Utjecaji nelinearnosti kanala
 5. Oblikovanje signala. Optimalni prijemnik. Nyquistovi kriteriji. Utjecaji nelinearnosti kanala
 6. Smetnje u prijenosu
 7. Smetnje u prijenosu
 8. Međuispit
 9. Linijsko kodiranje
 10. Koncept modulacije
 11. Performanse sloja podatkovnog linka (Bažant)
 12. Performanse sloja podatkovnog linka (Bažant)
 13. Analiza performansi lokalnih mreža (Bažant)
 14. Analiza performansi bežičnih mreža (Bažant)
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Osnovne arhitekture mreža,
(.), Communication Systems,
(.), Digital Communications: Fundamentals and Applications,
(.), Data Networks,
(.), Performance Analysis of Computer Networks,
(.), High-speed networks and internets: performance and quality of service.,

Za studente

Izvedba

ID 222509
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
40 dovoljan