Projektiranje mehatroničkih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Naučiti dizajnirati mehatronički sustav, koristeći uobičajene pristupe dizajnu (slijedni pristup dizajnu, hijerarhijski pristup dizajnu, V-model). Primijeniti računalno podržani dizajn mehaničkog dijela sustava. Računalni alati za sintezu sustava upravljanja. Integracija dizajna mehaničkog dijela sustava i sustava upravljanja u višemasenim sustavima s i bez elastičnosti. Brza izrada prototipa. Predmet predviđa projekt kroz koji će studenti naučiti dizajnirati i izraditi mehatronički sustav.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Primijeniti principe mehatroničkog dizajna u razvoju proizvoda
 2. Primijeniti računalno podržano projektiranje mehaničkog dijela sustava
 3. Primijeniti računalne alate u dizajnu sustava upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će biti organizirana u prvom turnusu nastave (prvih 7 tjedana)

Seminari i radionice

Seminar će biti organiziran u drugom nastavnom turnusu (6 tjedana)

Samostalni zadaci

Samostalni rad obavljat će se u drugom nastavnom turnusu (6 tjedana) gdje će studenti rješavati odgovarajuće projektne zadatke

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 40 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 30 % 40 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Inženjerski postupci integracije u mehatroničkim sustavima
 2. Sekvencijalni model projektiranja sustava, V-model projektiranja sustava, Hijerarhijski model projektiranja sustava
 3. Alati za računalno podržano projektiranje (CAD) mehaničkih sustava
 4. Računalni alati za projektiranje sustava upravljanja
 5. Integrirani postupak projektiranja mehaničkog sustava i sustava upravljanja za sustava sačinjene od krutih tijela
 6. Integrirani postupak projektiranja mehaničkog sustava i sustava upravljanja za sustav s elastičnim komponentama primjenom modalne analize
 7. Fizikalni prototipovi u mehatronici
 8. Međuispit-
 9. Virtualni prototipovi u mehatronici
 10. Postupci brze izrade prototipova upravljačkih sustava (HIL.SIL.PIL simulacije )
 11. Alati za računalno podržano projektiranje (CAD) mehaničkih sustava, Računalni alati za projektiranje sustava upravljanja, Fizikalni prototipovi u mehatronici, Virtualni prototipovi u mehatronici, Postupci brze izrade prototipova upravljačkih sustava (HIL.SIL.PIL simulacije ), Seminar, Projekt
 12. Alati za računalno podržano projektiranje (CAD) mehaničkih sustava, Računalni alati za projektiranje sustava upravljanja, Fizikalni prototipovi u mehatronici, Virtualni prototipovi u mehatronici, Postupci brze izrade prototipova upravljačkih sustava (HIL.SIL.PIL simulacije ), Seminar, Projekt
 13. Alati za računalno podržano projektiranje (CAD) mehaničkih sustava, Računalni alati za projektiranje sustava upravljanja, Fizikalni prototipovi u mehatronici, Virtualni prototipovi u mehatronici, Postupci brze izrade prototipova upravljačkih sustava (HIL.SIL.PIL simulacije ), Seminar, Projekt
 14. Alati za računalno podržano projektiranje (CAD) mehaničkih sustava, Računalni alati za projektiranje sustava upravljanja, Fizikalni prototipovi u mehatronici, Virtualni prototipovi u mehatronici, Postupci brze izrade prototipova upravljačkih sustava (HIL.SIL.PIL simulacije ), Seminar, Projekt
 15. Završni ispit

Literatura

(.), S.E. Lishevski (1999.), Electromechanical systems, electric machines, and applied mechatronics, CRC Press,
(.), O. Kaynak, S. Tosunoglu, M. Ang (1999.), Recent advances in Mechatronics, Springer-Verlag,
(.), J. Johnson, P. Picton (1995.), Mechatronics: Designing Intelligent machines, concepts in artificial intelligence (Vol.1), Butterworth-Heinemann,
(.), Bishop, R. H. (2002). The Mechatronics Handbook-2 Volume Set. CRC press.,

Za studente

Izvedba

ID 247851
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
30 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan