Računarstvo

Trajanje: 2 godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: magistar inženjer računarstva
Titula: univ. mag. ing. comp.


Uvjeti upisa na studij

Završen prijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije ili računarstva na prijediplomskom studiju FER-a. Za praćenje ovog studija su u potpunosti ili djelomično dovoljni prijediplomski programi u području tehničkih znanosti, prirodoslovlja i ostalih srodnih polja s našeg i drugih sveučilišta.


Kratak opis studija

Osnovni objekt proučavanja u računarstvu jest računalo kao univerzalni stroj za obradu informacija, kao i metode njegove primjene u drugim djelatnostima. Proučavanju računala pristupa se kroz cjelovito sagledavanje njegovih sklopovskih i programskih aspekata kao i njihovih međuzavisnosti. Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava. Ovaj diplomski studijski program omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u šest profila:


Diplomski RAČ

Profil: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Napredni algoritmi i strukture podataka Napredne baze podataka / Napredni razvoj programske potpore za web / Strojno učenje 1 Napredne baze podataka / Napredni razvoj programske potpore za web / Strojno učenje 1 / Statistička analiza podataka* Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Sustavi baza podataka Informacijski sustavi Analiza i pretraživanje teksta / Analiza velikih skupova podataka / Oblikovni obrasci u programiranju* / Paralelno programiranje Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Istraživački seminar
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
* Predmet se nudi i na prijediplomskome studiju (ako je predmet položen na prijediplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim izbornim predmetom profila)
Profil: Računalno inženjerstvo  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Napredni algoritmi i strukture podataka Otvoreno računarstvo* / Paralelizam i konkurentnost* / Napredni operacijski sustavi Izborni predmet profila Izborni predmet Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Sveprisutno računarstvo Arhitekture i aplikacije računalnih sustava visokih performanci / Ugradbeni računalni sustavi* / Informacijski sustavi Izborni predmet profila Izborni predmet Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Projektiranje programabilnih SoC platformi / Raspodijeljeni razvoj programske potpore** / Napredni operacijski sustavi Izborni predmet profila Izborni predmet Izborni predmet Istraživački seminar
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
 
* Predmet se nudi i na prijediplomskome studiju (ako je predmet položen na prijediplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim predmetom izbornim predmetom profila)
** Predmet nosi 10 ECTS-a, od kojih 5 ECTS-a zamijenjuje ECTS-e u kategoriji “Izborni predmet profila”
 
 
Profil: Računarska znanost (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Napredni algoritmi i strukture podataka Strojno učenje 1 Analiza i projektiranje računalom / Arhitektura računala 2* / Arhitektura, protokoli i usluge weba / Interakcija čovjeka i računala / Kriptografija i kriptoanaliza / Napredni operacijski sustavi / Raspoznavanje uzorka Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Paralelno programiranje Analiza velikih skupova podataka / Duboko učenje / Formalna verifikacija programske potpore / Interaktivna računalna grafika* / Oblikovni obrasci u programiranju* Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Analiza i projektiranje računalom / Arhitektura računala 2* / Arhitektura, protokoli i usluge weba / Interakcija čovjeka i računala / Kriptografija i kriptoanaliza / Napredni operacijski sustavi / Raspoznavanje uzorka Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Istraživački seminar
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
* Predmet se nudi i na prijediplomskome studiju (ako je predmet položen na prijediplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim izbornim predmetom)
Profil: Znanost o podacima (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Statistička analiza podataka* Uvod u znanost o podatcima* Osnove obradbe signala* Strojno učenje 1 Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Multivarijatna analiza podataka Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Napredni algoritmi i strukture podataka Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Istraživački seminar
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
                                                                 
    * Predmet se nudi i na prijediplomskome studiju (ako je predmet položen na prijediplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim izbornim predmetom)  
Profil: Znanost o mrežama (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Napredni algoritmi i strukture podataka Raspodijeljeni sustavi Komunikacijski protokoli Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Mrežni promet i performance / Sigurnost komunikacija / Višemedijske komunikacije Mrežni promet i performance / Sigurnost komunikacija / Višemedijske komunikacije Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Kompleksne mreže / Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Istraživački seminar
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Računalno modeliranje u inženjerstvu (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Napredni algoritmi i strukture podataka Jednadžbe matematičke fizike Inženjerski dizajn Numerička matematika* Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Tehnike računalnog modeliranja Teorija elektromagnetskog polja Numeričke metode za diferencijalne jednadžbe Izborni predmet profila Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Simulacije svezanih polja Izborni predmet profila Izborni predmet profila Izborni predmet Istraživački seminar
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
* Predmet se nudi i na prijediplomskome studiju (ako je predmet položen na prijediplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim izbornim predmetom profila)
  obavezni predmeti studija (najmanje jedan, najviše dva)
  obavezni predmeti profila (jezgreni predmeti i jezgreni izborni predmeti)
  izborni predmeti profila
    izborni predmeti (bilo koji predmet iz bilo kojeg diplomskog studijskog programa FER-a)
  mentorski vođen rad
  transverzalni predmeti