Formalne metode za verifikaciju i sintezu programskih sustava

Ishodi učenja

 1. analizirati domenu problema
 2. kreirati upotrebljiv (formalni) model problema
 3. identificirati metodu, postupke, algoritme za pronalaženje rješenja
 4. analizirati model: Da li model opisuje problem na upotrebljiv način?
 5. prikazati rješenje problema
 6. staviti rješenje u odnos sa sličnim rješenjima
 7. preurediti rješenje ako rezultati ne zadovoljavaju

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Ostalo

.

Tjedni plan nastave

 1. Uloga tehnika formalne specifikacije i analize u životnom ciklusu programske potpore
 2. Formalni pristupi modeliranju i analizi programske potpore
 3. Semantika komunicirajućih procesa
 4. Procesne algebre. konceptualni modeli i Petrijeve mreže za modeliranje komunikacijskih procesa
 5. Vremenska logika za verifikaciju reaktivne programske potpore
 6. Provjera modela za reaktivnu programsku potporu
 7. Alati za potporu formalnim metodama
 8. Međuispit
 9. Specifikacijski jezici. jezici za ispitivanje i jezici za verifikaciju
 10. Jezici za iskazivanje tvrdnji u programima i pristupi analizi tvrdnji, Verifikacija programa u izvođenju
 11. Automatizacija ispitivanja. Jezici i alati za ispitivanje
 12. Automatsko i na automatima temeljeno programiranje za istovremene sustave
 13. Kruti i robustni razvoj programske potpore s domenski specifičnim jezicima
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmet profila (3. semestar)

Literatura

(.), Clarke, Grumberg, Peled: Model Checking ,
(.), Mordechai Ben-Ari: Mathematical Logic for Computer Science,
(.), G. Holzman: The Spin Model Checker,
(.), Ammann, Offutt: Introduction to Software Testing,
(.), Peterson: Petri Net Theory and the Modeling of Systems",
(.), Manfred Broy et all.: "Model-Based Testing,
(.), of Reactive Systems",
(.), Mark Utting and Bruno Legeard: "Practical Model-based Testing: a Tools Approach",
(.), C.A.R. Hoare: "Communicating Sequential Procceses",
(.), razni članci iz časopisa i konferencijski zbornici koji će tek biti objavljeni,

Za studente

Izvedba

ID 222520
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe