Interaktivna računalna grafika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Računalna grafika se bavi ostvarivanjem prikaza objekata na računalu. Prvo je potrebno načiniti modele objekata pogodne za prikaz, a zatim primijeniti postupke ostvarivanja prikaza. Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovama ostvarivanja grafičkih objekata, grafičkih funkcija, kao i s programskom potporom koja omogućuje stvaranje prikaza, odnosno programskim sučeljima za izradu interaktivnih grafičkih aplikacija.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
(6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati značajke suvremene grafičke sklopovske opreme
 2. primijeniti znanja matematike, fizike i programiranja na grafičkim aplikacijama i rješavati problemske zadatke
 3. razviti interaktivnu grafičku aplikaciju upotrebom grafičkog programskog sučelja
 4. razviti programe koji koriste grafičke primitive i primjenjuju geometrijske transformacije
 5. objasniti principe modeliranja 3D objekata te izrade prikaza
 6. riješiti probleme 3D grafičkog prikaza i razvoja grafičkih aplikacija
 7. procijeniti kvalitetu grafičkih aplikacija

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju uživo a snimljena su i postavljena na youtube listu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwCivZFSo4llyk6bsi_m4hQN62P1mueoe

Mješovito e-učenje

Koristi se Moodle za kratke provjere znanja.

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci za dodatne bodove se mogu napraviti.

Multimedija i mreža

Na predmetu se koristi multimedija i mreža.

Laboratorij

Laboratorij se radi u fakultetskom laboratoriju ili preko MSTeamsa.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Grafički protočni sustav. Rasterska grafika
 2. Upotreba grafičkih APIa, Standardi zapisa u grafici
 3. Grafičke primitive, Temeljne geometrijske operacije (izračuni presijecanja. probadanja. određivanje udaljenosti u izračunima presijecanja)
 4. Animacija i dvostruki spremnik, Reprezentacija grafičkih objekata
 5. Transformacije koordinatnih sustava
 6. Krivulje Beziera. splajn krivulje. površine
 7. Parametarske krivulje i površine izražene polinomima, Implicitne krivulje i površine
 8. Međuispit
 9. Modeli osvjetljavanja (lokalni i globalni), Izrada prikaza. emisija i raspršivanje svjetla
 10. Vidljivost i zaklanjanje. problemi i rješenja, Uklanjanje skrivenih ploha
 11. Mape sjene
 12. Praćenje zrake
 13. Ljudski vid. adaptacija na svjetlost. osjetljivost na šum i treperenje
 14. Preslikavanje teksture (umanjivanje i uvećavanje)
 15. Proceduralni modeli. fraktali. L-sustavi, Završni ispit

Literatura

Marko Čupić i Željka Mihajolović (2020.), Interaktivna računalna grafika kroz primjere u OpenGL-u”, Zavodska skripta (ažurirana i mijenjana izdanja), Zagreb, 2016. http://www.zemris.fer.hr/predmeti/irg/knjiga.pdf, http://www.zemris.fer.hr/predmeti/irg/knjiga.pdf
Eric Lengyel (2012.), Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition, Cengage Learning
Tomas Akenine-Mo ̈ller, Eric Haines, Naty Hoffman (2018.), Real-Time Rendering, Fourth Edition, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 183359
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
50 dovoljan