Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s IIOT rješenjima, industrijskim komunikacijskim protokolima za razmjenu procesnih podataka u stvarnom vremenu, aplikacijama za vizualizaciju i upravljanje industrijskim procesima te koncepta digitalnog dvojnika. Učenje korištenja razvojnih platformi nove generacije koje se koriste u industrijskim okruženjima. Osnovni i napredni koncepti razvoja i skriptiranja funkcionalnosti SCADA sustava u Pythonu, JavaScriptu i tehnologijama računarstva u oblaku. Prikaz mogućnosti integracije naprednih tehnoloških koncepata (proširene i miješane stvarnosti) te primjene strojnog učenja i umjetne inteligencije u tehnološkim procesima i industrijskim postrojenjima.

Ishodi učenja

1. razumjeti načela nadzora i upravljanja tehnološkim procesima
2. razumjeti terminologiju tehnoloških procesa i industrijskih sustava
3. definirati programske i sklopovske komponente tehnološkog procesa
4. analizirati programske arhitekture daljinskog upravljanja i nadzora
5. primijeniti metode i koncepte razvoja i skriptiranja funkcionalnosti vizualizacije i upravljanja industrijskim procesima
6. razviti vlastita IIOT rješenja

Tjedni plan nastave

1.    Uvodna razmatranja o predmetu: pregled nastavnih cjelina, organizacija provedbe nastave i ispita. 
2.    Uvod u nadzor, upravljanje i vođenje industrijskim procesima
3.    Softverska arhitektura upravljačko-nadzornih aplikacija (on-prem, hybrid-cloud)
4.    Komunikacijski protokoli u IIOT okruženju (IEC 61850, Modbus, OPC UA…)
5.    Radionica – Minimal SCADA App (SPA Modbus Client)
6.    Uvod u koncept digitalnih blizanaca u industrijskoj automatizaciji
7.    Radionica slučaja primjene - Digitalni blizanac energetske mikromreže
8.    Projektni zadatak
9.    Uvod u primjene AI/ML tehnika na procesnim podacima u upravljačko-nadzornim aplikacijama
10.  Radionica slučaja primjene - Predviđanje potrošnje električne energije
11.  Uvod u primjene AR/MR tehnologija na procesnim podacima u upravljačko-nadzornim aplikacijama
12.  Radionica slučaja primjene – AR vizualizacija Smart Grid postrojenja u stvarnom vremenu
13.  Kibernetička sigurnost sustava industrijske automatizacije
14.  COSS u industrijskoj automatizaciji – poslovni pogled
15.  Provjera projektnog zadatka

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Marko Jurčević

izv. prof. dr. sc. Igor Erceg
 


Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Za studente

Izvedba

ID 229230
  Zimski semestar
3 ECTS
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe