Mrežni promet i performanse

Opis predmeta

Analiza i modeliranje mrežnog prometa na razini paketa i razini tokova, metrike za performanse mreža, uvod u teoriju posluživanja, primjena teorije posluživanja u računalnim mrežama, Markovljevi procesi i njihovo korištenje u modeliranju računalnih mreža, kontrola toka i zagušenja, optimalno usmjeravanje, alati za analizu performansi i modeliranje mreža, osnove mrežnog računa.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i objasniti osnovne metrike za performanse mreža
 2. Razumijeti i objasniti osnove teorije posluživanja
 3. Znati primjeniti koncepte teorije posluživanja u analizi i modeliranju mreža
 4. Razumijeti i objasniti Markovljeve procese
 5. Znati primjeniti znanja o Markovljevim procesima u analizi i modeliranju u mrežama
 6. Znati koristiti alate za analizu performansi komunikacijskih mreža
 7. Znati postupke modeliranja mrežnog prometa
 8. Znati optimizirati usmjeravanja tokova mrežnog prometa

Oblici nastave

Predavanja

Teoretska predavanja uz obradu i praktičnih alata

Samostalni zadaci

Zadaće u kojima je potrebno izraditi praktični dio te napisati izvještaj

Laboratorij

Grupni projekt

Ostalo

Nastava se izvodi u obliku predavanja, domaćih zadaća i laboratorijskih vježbi. Predavanja se održavaju tri sata tjedno. Za svako predavanje studenti se trebaju pripremiti te pročitati zadanu literaturu oko koje se u tijeku prvog sata raspravlja. Tijekom predavanja riješavaju se i zadaci. Studenti imaju zadatak odraditi praktični dio prezentiran na predavanju u okviru četiri domaće zadaće. Nadalje, studenti imaju grupni projekt. U grupnom projektu trebaju primijeniti teoretska znanja stečena na predavanju. Ovim pristupom teoretska znanja se trebaju primijeniti dva puta, prvi put u okviru domaće zadaće (strukturirana primjena) te drugi put u okviru projekta (slobodna primjena).

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 35 %
Ispit: Usmeni 35 %
Napomena / komentar

Zadaće, laboratorij i aktivnost se računaju i u slučaju pismenog i usmenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Arhitektura i tehnologije današnjih mreža
 2. Mrežni promet u paketskim mrežama na razini paketa, naleta i toka. Metrike za opis perfomransi mrežnog prometa.
 3. Pristupi modeliranju mrežnog prometa
 4. Uvod u teoriju posluživanja
 5. Primjena teorije posluživanja na računalne mreže
 6. Nadzor mreže - principi i alati.
 7. Nadzor tokova u mreži - Netflow, IPFIX, sFlow
 8. Međuispit
 9. Kvaliteta usluge i iskustvena kvaliteta. Mehanizmi osigravanja kvalitete u mrežama. Ugovori o razini kvalitete usluge. Regulativa u području upravljanja prometom.
 10. Upravljanje mrežom. FCAPS model.
 11. Evolucija protokola za upravljanje mrežom. Protokoli SNMP, YANG, NETCONF
 12. Upravljanje mrežom u SDN-u
 13. Konfiguracija usluga i upravljanje inventorijem
 14. Analiza performansi lokalnih mreža. Analiza performansi bežičnih mreža, Performanse sloja podatkovnog linka.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar) Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), J.N. Daigle (2005.), Queuing Theory with Applications to Packet Telecommunication, Springer,
(.), T.G. Robertazzi (2000.), Computer Nertworks and Systems: Queueing Theory and Performance Evaluation?, 3rd ed., Springer,
(.), H. Kobayashi, B.L. Mark (2009.), System Modeling and Analysis: Foundations of System Performance Evaluation, Pearson-Prentice Hall,
(.), D. Gross, J.F. Shortle, J.M. Thompson, C.M. Harris (2008.), Fundamentals of Queueing Theory, 4th ed., Wiley, New York,
(.), Skripta iz teorije prometa,

Za studente

Izvedba

ID 222477
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan