Mrežni promet i performanse

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Arhitekture i tehnologije današnjih mreža, analiza i modeliranje mrežnog prometa na razini paketa, naleta i razini tokova, metrike za performanse mreža, modeliranje mrežnog prometa, uvod u teoriju posluživanja, primjena teorije posluživanja u računalnim mrežama i sustavima, nadzor mreže, mjerenje i modeliranje tokova, kvaliteta usluge i iskustvena kvaliteta te mehanizmi osigravanja iskustvene kvalitete u mrežama, upravljanje mrežom, protokoli upravljanja mrežom SNMP, YANG, NETCONF, upravljanje mrežom u SDN-u.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i objasniti osnovne metrike za performanse mreža
 2. Razumijeti i objasniti osnove teorije posluživanja
 3. Znati primjeniti koncepte teorije posluživanja u analizi i modeliranju mreža
 4. Razumijeti i objasniti Markovljeve procese
 5. Znati primjeniti znanja o Markovljevim procesima u analizi i modeliranju u mrežama
 6. Znati koristiti alate za analizu performansi komunikacijskih mreža
 7. Znati postupke modeliranja mrežnog prometa
 8. Znati optimizirati usmjeravanja tokova mrežnog prometa

Oblici nastave

Predavanja

Teoretska predavanja uz obradu i praktičnih alata

Samostalni zadaci

Zadaće u kojima je potrebno izraditi praktični dio te napisati izvještaj

Laboratorij

Grupni projekt

Ostalo

Nastava se izvodi u obliku predavanja, domaćih zadaća i laboratorijskih vježbi. Predavanja se održavaju tri sata tjedno. Za svako predavanje studenti se trebaju pripremiti te pročitati zadanu literaturu oko koje se u tijeku prvog sata raspravlja. Tijekom predavanja riješavaju se i zadaci. Studenti imaju zadatak odraditi praktični dio prezentiran na predavanju u okviru četiri domaće zadaće. Nadalje, studenti imaju grupni projekt. U grupnom projektu trebaju primijeniti teoretska znanja stečena na predavanju. Ovim pristupom teoretska znanja se trebaju primijeniti dva puta, prvi put u okviru domaće zadaće (strukturirana primjena) te drugi put u okviru projekta (slobodna primjena).

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 35 %
Ispit: Usmeni 35 %
Napomena / komentar

Zadaće, laboratorij i aktivnost se računaju i u slučaju pismenog i usmenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Arhitektura i tehnologije današnjih mreža
 2. Mrežni promet u paketskim mrežama na razini paketa, naleta i toka. Metrike za opis perfomransi mrežnog prometa.
 3. Pristupi modeliranju mrežnog prometa
 4. Uvod u teoriju posluživanja
 5. Primjena teorije posluživanja na računalne mreže
 6. Nadzor mreže - principi i alati.
 7. Nadzor tokova u mreži - Netflow, IPFIX, sFlow
 8. Međuispit
 9. Kvaliteta usluge i iskustvena kvaliteta. Mehanizmi osigravanja kvalitete u mrežama. Ugovori o razini kvalitete usluge. Regulativa u području upravljanja prometom.
 10. Upravljanje mrežom. FCAPS model.
 11. Evolucija protokola za upravljanje mrežom. Protokoli SNMP, YANG, NETCONF
 12. Upravljanje mrežom u SDN-u
 13. Konfiguracija usluga i upravljanje inventorijem
 14. Analiza performansi lokalnih mreža. Analiza performansi bežičnih mreža, Performanse sloja podatkovnog linka.
 15. Završni ispit

Literatura

(.), J.N. Daigle (2005.), Queuing Theory with Applications to Packet Telecommunication, Springer,
(.), T.G. Robertazzi (2000.), Computer Nertworks and Systems: Queueing Theory and Performance Evaluation?, 3rd ed., Springer,
(.), H. Kobayashi, B.L. Mark (2009.), System Modeling and Analysis: Foundations of System Performance Evaluation, Pearson-Prentice Hall,
(.), D. Gross, J.F. Shortle, J.M. Thompson, C.M. Harris (2008.), Fundamentals of Queueing Theory, 4th ed., Wiley, New York,
(.), Skripta iz teorije prometa,

Za studente

Izvedba

ID 222477
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan