Uvod u molekularnu biologiju i genetiku

Ishodi učenja

 1. Razumjeti građu stanice i genetiku njene diobe
 2. Razumijeti način na koji se nasljedna informacije prenosi kroz generacje.
 3. Moći opisati građu DNA i princip njenog kopiranja, prepisivanja i prevođenja
 4. Razumijeti osnove rekombinantne DNA tehnologije i prirodne sisteme iz kojih je nastala
 5. Razumijeti što je biotehnologija te koje su njene tehničke mogućnosti i namjena
 6. Moću usporediti tradicionalne i moderne tehnologije manipulacija nasljednim materijalom
 7. Razumijeti ograničenja tehnologije manipuliranja genima i uočiti eventualne neželjene posljedice primjene iste.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Tjedni plan nastave

 1. Građa stanice i funkcije stanica.
 2. Osnovni kemijski procesi i komunikacija među stanicama.
 3. Geni i zakoni nasljeđivanja.
 4. Genske iterakcije i modifikacija.
 5. DNA. struktura i naslijeđivanje.
 6. Replikacija DNA.
 7. Transkripcija DNA. Translacija.
 8. Međuispit.
 9. Modifikacija gena. Načela i alati za modifikaciju gena.
 10. Vektori i DNA biblioteke. Sekvenciranje DNA.
 11. Bijela. crvena i zelena biotehnologija.
 12. Alati genetičkog inženjera.
 13. Rekombinantne vakcine. monoklonska antitijela. industrijski enzimi.
 14. Transfeničke biljke i životinje.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podatcima (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Introduction to genetic analysis, Griffiths,
(.), Biotechnology for Beginners, Renneberg,

Predavanja

Nenad Malenica

Izvedba

ID 183410
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan