Uvod u molekularnu biologiju i genetiku

Ishodi učenja

 1. Razumjeti građu stanice i genetiku njene diobe
 2. Razumijeti način na koji se nasljedna informacije prenosi kroz generacje.
 3. Moći opisati građu DNA i princip njenog kopiranja, prepisivanja i prevođenja
 4. Razumijeti osnove rekombinantne DNA tehnologije i prirodne sisteme iz kojih je nastala
 5. Razumijeti što je biotehnologija te koje su njene tehničke mogućnosti i namjena
 6. Moću usporediti tradicionalne i moderne tehnologije manipulacija nasljednim materijalom
 7. Razumijeti ograničenja tehnologije manipuliranja genima i uočiti eventualne neželjene posljedice primjene iste.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Tjedni plan nastave

 1. Građa stanice i funkcije stanica.
 2. Osnovni kemijski procesi i komunikacija među stanicama.
 3. Geni i zakoni nasljeđivanja.
 4. Genske iterakcije i modifikacija.
 5. DNA. struktura i naslijeđivanje.
 6. Replikacija DNA.
 7. Transkripcija DNA. Translacija.
 8. Međuispit.
 9. Modifikacija gena. Načela i alati za modifikaciju gena.
 10. Vektori i DNA biblioteke. Sekvenciranje DNA.
 11. Bijela. crvena i zelena biotehnologija.
 12. Alati genetičkog inženjera.
 13. Rekombinantne vakcine. monoklonska antitijela. industrijski enzimi.
 14. Transfeničke biljke i životinje.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Introduction to genetic analysis, Griffiths,
(.), Biotechnology for Beginners, Renneberg,

Predavanja

Nenad Malenica

Izvedba

ID 183410
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan