Uvod u molekularnu biologiju i genetiku

Ishodi učenja

 1. Razumjeti građu stanice i genetiku njene diobe
 2. Razumijeti način na koji se nasljedna informacije prenosi kroz generacje.
 3. Moći opisati građu DNA i princip njenog kopiranja, prepisivanja i prevođenja
 4. Razumijeti osnove rekombinantne DNA tehnologije i prirodne sisteme iz kojih je nastala
 5. Razumijeti što je biotehnologija te koje su njene tehničke mogućnosti i namjena
 6. Moću usporediti tradicionalne i moderne tehnologije manipulacija nasljednim materijalom
 7. Razumijeti ograničenja tehnologije manipuliranja genima i uočiti eventualne neželjene posljedice primjene iste.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Tjedni plan nastave

 1. Građa stanice i funkcije stanica
 2. Osnovni kemijski procesi i komunikacija među stanicama
 3. Geni i zakoni nasljeđivanja
 4. Genske iterakcije i modifikacija
 5. DNA. struktura i naslijeđivanje
 6. Replikacija DNA
 7. Transkripcija DNA, Translacija
 8. Međuispit
 9. Modifikacija gena, Načela i alati za modifikaciju gena
 10. Vektori i DNA biblioteke, Sekvenciranje DNA
 11. Bijela. crvena i zelena biotehnologija
 12. Alati genetičkog inženjera
 13. Rekombinantne vakcine. monoklonska antitijela. industrijski enzimi
 14. Transfeničke biljke i životinje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Introduction to genetic analysis, Griffiths,
(.), Biotechnology for Beginners, Renneberg,

Izvedba

ID 183410
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan