Uvod u molekularnu biologiju i genetiku

Opis predmeta

Osnove biologija stanice i genetike: građa stanice i tipovi stanica; osnovni biokemijski procesi u i prijenos signala; geni i zakoni nasljeđivanja; genske interakcije i modifikacije klasičnih genetičkih omjera vezanost gena, multipli aleli, epistaza) Osnove molekularne biologije; DNA: otkriće, struktura i funkcija nasljednog materijala; replikacija DNA kod prokariota i eukariota; transpripcija DNA i regulacija transkripcije; translacija, građa proteina i posttranslacijske modifikacije; regulacija ekspresije gena kod prokariota i eukariota Genetičko inženjerstvo: prirodno vs. neprirodno mijenjanje genoma organizama; klasični alati modifikacije genoma (vektori, restrikcijske endonukleaze, DNA ligaze); vektori, plazmidi i DNA biblioteke; sekvenciranje DNA Biotehnologija: bijela, crvemna i zelene biotehnologija; alati genetičkog inženjera: Agrobacterium tumefaciens i gene gun; rekombinantne vaccine, monoklonska antitijela, industrijski enzimi; transgenične biljke i životinje

Ishodi učenja

 1. Razumjeti građu stanice i genetiku njene diobe
 2. Razumijeti način na koji se nasljedna informacije prenosi kroz generacje.
 3. Moći opisati građu DNA i princip njenog kopiranja, prepisivanja i prevođenja
 4. Razumijeti osnove rekombinantne DNA tehnologije i prirodne sisteme iz kojih je nastala
 5. Razumijeti što je biotehnologija te koje su njene tehničke mogućnosti i namjena
 6. Moću usporediti tradicionalne i moderne tehnologije manipulacija nasljednim materijalom
 7. Razumijeti ograničenja tehnologije manipuliranja genima i uočiti eventualne neželjene posljedice primjene iste.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Tjedni plan nastave

 1. Građa stanice i funkcije stanica
 2. Osnovni kemijski procesi i komunikacija među stanicama
 3. Geni i zakoni nasljeđivanja
 4. Genske iterakcije i modifikacija
 5. DNA. struktura i naslijeđivanje
 6. Replikacija DNA
 7. Transkripcija DNA, Translacija
 8. Međuispit
 9. Modifikacija gena, Načela i alati za modifikaciju gena
 10. Vektori i DNA biblioteke, Sekvenciranje DNA
 11. Bijela. crvena i zelena biotehnologija
 12. Alati genetičkog inženjera
 13. Rekombinantne vakcine. monoklonska antitijela. industrijski enzimi
 14. Transfeničke biljke i životinje
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Introduction to genetic analysis, Griffiths,
(.), Biotechnology for Beginners, Renneberg,

Predavanja

Nenad Malenica

Za studente

Izvedba

ID 183410
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan