Uvod u molekularnu biologiju i genetiku

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnove biologija stanice i genetike: građa stanice i tipovi stanica; osnovni biokemijski procesi u i prijenos signala; geni i zakoni nasljeđivanja; genske interakcije i modifikacije klasičnih genetičkih omjera vezanost gena, multipli aleli, epistaza) Osnove molekularne biologije; DNA: otkriće, struktura i funkcija nasljednog materijala; replikacija DNA kod prokariota i eukariota; transpripcija DNA i regulacija transkripcije; translacija, građa proteina i posttranslacijske modifikacije; regulacija ekspresije gena kod prokariota i eukariota Genetičko inženjerstvo: prirodno vs. neprirodno mijenjanje genoma organizama; klasični alati modifikacije genoma (vektori, restrikcijske endonukleaze, DNA ligaze); vektori, plazmidi i DNA biblioteke; sekvenciranje DNA Biotehnologija: bijela, crvemna i zelene biotehnologija; alati genetičkog inženjera: Agrobacterium tumefaciens i gene gun; rekombinantne vaccine, monoklonska antitijela, industrijski enzimi; transgenične biljke i životinje

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razumjeti građu stanice i genetiku njene diobe
 2. Razumijeti način na koji se nasljedna informacije prenosi kroz generacje.
 3. Moći opisati građu DNA i princip njenog kopiranja, prepisivanja i prevođenja
 4. Razumijeti osnove rekombinantne DNA tehnologije i prirodne sisteme iz kojih je nastala
 5. Razumijeti što je biotehnologija te koje su njene tehničke mogućnosti i namjena
 6. Moću usporediti tradicionalne i moderne tehnologije manipulacija nasljednim materijalom
 7. Razumijeti ograničenja tehnologije manipuliranja genima i uočiti eventualne neželjene posljedice primjene iste.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će održati troje profesora s PMF-a naizmjenično.

Seminari i radionice

Kolegij nema seminar niti radionice

Tjedni plan nastave

 1. Građa stanice i funkcije stanica
 2. Osnovni kemijski procesi i komunikacija među stanicama
 3. Geni i zakoni nasljeđivanja
 4. Genske iterakcije i modifikacija
 5. DNA. struktura i naslijeđivanje
 6. Replikacija DNA
 7. Transkripcija DNA, Translacija
 8. Međuispit
 9. Modifikacija gena, Načela i alati za modifikaciju gena
 10. Vektori i DNA biblioteke, Sekvenciranje DNA
 11. Bijela. crvena i zelena biotehnologija
 12. Alati genetičkog inženjera
 13. Rekombinantne vakcine. monoklonska antitijela. industrijski enzimi
 14. Transfeničke biljke i životinje
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Introduction to genetic analysis, Griffiths,
(.), Biotechnology for Beginners, Renneberg,

Za studente

Izvedba

ID 183410
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan