Agilni razvoj digitalnih platformi s pomoću mikroservisa

Opis predmeta

Studenti će steći osnovna znanja o mikroservisima i njihovoj povezanosti s pojmom agilnosti u razvoju softvera. Kroz praktičan rad naučit će koristiti kontejnere u izradi jednostavnog API-ja korištenjem DevOps praksi i kontinuirane integracije i isporuke, uz kontinuirano upravljanje, nadgledanje i testiranje. Osim toga, tijekom predavanja će se prolaziti kroz primjer konkretne platforme pomoću kojeg će se objasniti i sam pojam platformi te koja je njihova važnost s poslovne strane.

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam digitalne platforme i njezino značenje s poslovne strane.
 2. Definirati agilan razvoj softvera i preduvjete za isti.
 3. Razumjeti razliku između monolitne i mikroservisne arhitekture i prepoznati njihova područja primjene.
 4. Upravljati kontejnerima i konfigurirati klaster kontejnera temeljen na sustavu Kubernetes.
 5. Razumjeti elemente kontinuirane integracije i kontinuirane isporuke (CI/CD) i automatizirati isporuku.
 6. Objasniti važnost sigurnosti i pristupa u kontekstu API managementa.
 7. Primijeniti mehanizme nadgledanja rada implementiranih API funkcija.
 8. Testirati mikroservise.

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u digitalne platforme.
 2. Agilni razvoj softvera: - značenje pojma agilno; - softverske arhitekture.
 3. Mikroservisi: - osnovni obrasci; - veza između mikroservisa i agilnog razvoja.
 4. 1. domaća zadaća. Kontejneri: - Docker; - Kubernetes.
 5. 2. domaća zadaća. DevOps i kontinuirana integracija.
 6. Kontinuirana isporuka: - elementi kontinuirane isporuke; - automatizacija isporuke.
 7. 3. domaća zadaća. Upravljanje API-jem: - sigurnost; - pristup; - orkestracija API-ja.
 8. Nadgledanje.
 9. 4. domaća zadaća. Testiranje mikroservisa: - povezivanje CI/CD pipelinea; - iteriranje i ispravljanje bugova.
 10. Rekapitulacija naučenog.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)

Literatura

Sam Newman (.), Building Microservices, O'Reilly, 2nd Edition
Christian Horsdal Gammelgaard (.), Microservices in .NET, Manning, Second Edition
Dave Harrison, Knox Lively (.), Achieving DevOps: A Novel About Delivering the Best of Agile, DevOps, and Microservices, Apress
Hugo Filipe, Oliveira Rocha (.), Practical Event-Driven Microservices Architecture: Building Sustainable and Highly Scalable Event-Driven Microservices, Apress
Geoffrey G Parker, Marshall W Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary (.), Platform Revolution, W. W. Norton & Company

Za studente

Izvedba

ID 240751
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
26 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
34 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan