Prenaponska zaštita

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Putni valovi, valne jednadžbe, refleksija i lomovi putnih valova. Klasifikaciju prenapona prema IEC 60071-1. Sklapanje neopterećenih vodova i kabela, transformatora i prigušnica. Prenapone vrlo strmog čela u metalom oklopljenim postrojenjima. Odvodnici prenapona, princip djelovanja i zaštitna zona. Izbor parametara MO odvodnika prenapona. Zaštita nadzemnih vodova od udara munje. Zaštitu rasklopnih postrojenja, transformatora i generatora. Sustav zaštite od munje postrojenja i i osjetljivih objekata. Prenaponska zaštita niskonaponskih (NN) sustava i uređaji za prenaponsku zaštitu u NN sustavima. Proračun prenapona i prenaponske zaštite u EMTP programima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. razlikovati i klasificirati prenapone
 2. povezati uzroke i posljedice pojave prenapona
 3. analizirati pojavu prenapona i nužnost korištenja uređaja prenaponske zaštite
 4. povezati pojmove koji određuju uređaje prenaponske zaštite
 5. izračunati i analizirati pojavu prenapona u jednostavnim simulacijskim krugovima
 6. primijeniti EMTP programe u simulaciji prenapona i prenaponske zaštite

Oblici nastave

Predavanja

Dva školska sata tjedno.

Auditorne vježbe

Dva školska sata u devet tjedana.

Samostalni zadaci

Riješiti problem prenaponske zaštite u EMTPu.

Laboratorij

Princip rada odvodnika prenapona. Struja kroz odvodnik prenapona pri Uc i Ur.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u prenaponsku zaštitu
 2. Prenaponi u elektroenergetskom sustavu
 3. Analitičko rješavanje prenapona u električnim mrežama
 4. Laplace-ova transformacija u prenaponskoj zaštiti
 5. Oscilatorni krug - paralelna i serijska resonancije
 6. Numeričko rješavanje prenapona u električnim mrežama
 7. Teorija putnih valova, Refleksija i lomovi putnih valova - Bewley-ev mrežni dijagram
 8. Međuispit
 9. Petersen-ovo pravilo
 10. Prolazak putnog vala kroz induktivitet, Prolazak putnog vala pored kapaciteta
 11. Analiza putnih valova koji stižu u transformatorsku stanicu
 12. Putni valovi strmog čela koji stižu u oscilatorni krug
 13. Prenaponska i prekostrujna zaštita VN i NN sustava
 14. Zaštitna oprema VN i NN sustava, princip rada i izbor
 15. Završni ispit

Literatura

Neville Watson, Jos Arrillaga, J. Arrillaga (2003.), Power Systems Electromagnetic Transients Simulation, IET
Peter Hasse, Institution of Electrical Engineers (2000.), Overvoltage Protection of Low-Voltage Systems, Revised Edition, IET
M. Padelin (1987.), Zaštita od groma,, Školska knjiga
Dehn + Söhne (Neumarkt i.d. OPf.) (2014.), Lightning Protection Guide,

Za studente

Izvedba

ID 222708
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
18 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan