Poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje projektima" doprinosi unaprjeđenju struke upravljanja projektima i omogućuje polaznicima da ojačaju svoje kapacitete u profesionalnom životu neovisno o području njihova profesionalnog djelovanja i završenom diplomskom studiju.

U okviru studija polaznicima je na raspolaganju generički kurikul sa znanjima i vještinama koje će se učinkovito moći primijeniti u bilo kojem području njihova poslovnog ili znanstvenog djelovanja. Iako generički, studijski program uključuje aspekte tehničkih inovacija, primjere izvrsnih praksi i modela, kako bi se sudionici pripremili za uvođenje promjena u svojim i drugim organizacijama zasnovanih na strateškim analizama, mjerenjima i evaluaciji te uključenosti svih relevantnih dionika.

 

Znanja i vještine o upravljanju projektima neophodni su u različitim domenama: informacijska i komunikacijska tehnologija, inženjerstvo, građevinarstvo, zdravstvo, državna uprave, privatni i javni sektor, vojska, policija, umjetnost, mediji, sport, turizam, logistika, transport, nabava, znanost. Stručnjaci u svom području  trebaju ovladati disciplinom upravljanja od razine upravljanja portfeljem gdje se strateškim odabirom i vizijama pokreću početne investicije i gdje se uspostavljaju mjere uspješnosti na razini organizacije te poboljšanja organizacijskih performansi kroz upravljanje projektima preko planiranja i provedbe projekata sukladnih organizacijskoj strategiji do upravljanja ljudima i resursima uz učinkovitu komunikaciju, timski rad, međuljudske vještine, upravljanje timom i organizacijske vještine. Stručnjaci također trebaju imati čvrstu osnovu u etici i profesionalnoj odgovornosti, što je također uključeno u studijski program. Studijski program referencira se na PMI Trokut nadarenosti sastavljen od tehnika upravljanja projektima, strateškog i poslovnog upravljanja te vještina vođenja.

Studij je također namijenjen akademskoj zajednici u kojoj smo prepoznali nedostatak znanja i vještina te općenito jedinstvenog pristupa u upravljanju znanstvenim projektima i općenito istraživanjima, na koja se također moraju primijeniti adekvatne metodologije planiranja, izvršavanja i nadzora kako bi se istraživanje učinilo učinkovitijim. Općenito postoji pogrešno stajalište, pogotovo u netehničkim znanstvenim područjima, da se istraživanja mogu provoditi slijedeći nestrukturiranu inherentnu dinamiku, što često dovodi do loših rezultata te gubitaka resursa i fokusa, a nerijetko i do nepovoljnog omjera uloženog napora i sredstava i ostvarenih znanstvenih spoznaja i doprinosa.

Ovaj poslijediplomski specijalistički studij osigurava visoku razinu primijenjenog, istraživačkog i obrazovnog rada u području upravljanja projektima.

~

Krajnji je cilj stvoriti kompletnog stručnjaka-specijalista u području upravljanja projektima, za razliku od stručnog usavršavanja certifikacijom parcijalnih znanja.

~

Završetkom studija stječe se akademski naziv specijalist/specijalistica upravljanja projektima (kratica spec. mod. incep.).