Informacijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Seminar

Opis predmeta

Obrađuju se postupci i tehnike strukturiranog i objektno usmjerenog pristupa razvoju informacijskih sustava namijenjenog krajnjem korisniku. Izlažu se tehnike analize i oblikovanja, analiza izvodljivosti, arhitekture i pristupi izradi informacijskog sustava, ispitivanja sustava, procedure konverzije i uvođenja te postupci održavanja sustava. Posebna pažnja posvećena je metodologijama razvoja informacijskog sustava i programske podrške. Razmatraju se posebnosti sustava za upravljanje poslovanjem te osnove upravljanja projektom informacijskog sustava. Predavanja su potkrijepljena studijskim slučajevima stvarnih stručnih projekata predavača.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati i odrediti informacijske potrebe organizacije
 2. odabrati prikladan životni ciklus informacijskog sustava
 3. identificirati zahtjeve na informacijski sustav
 4. dizajnirati informacijski sustav
 5. odabrati prikladnu arhitekturu sustava
 6. primijeniti moderne tehnike razvoja programske potpore
 7. odabrati i prilagoditi prikladnu metodu razvoja programske potpore
 8. planirati razvoj informacijskog sustava
 9. procijeniti postojeći informacijski sustav
 10. procijeniti izvedivost informacijskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja na kojima se prezentiraju teme predmeta. Pozvana predavanja stručnjaka iz industrije.

Seminari i radionice

Simulacija stvarnog projekta po fazama životnog ciklusa.

Samostalni zadaci

Tijekom predavanja studenti će dobiti samostalne zadatke za bolje razumijevanje prezentiranih pojmova. Priprema za seminar koja uključuje i samostalno istraživanje.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 50 % 20 % 50 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Životni ciklus razvoja informacijskog sustava
 2. Korporativna strategija. strukturiranje i odabir projekata, Analiza izvedivosti projekta
 3. Analiza poslovnih zahtjeva, Analiza i specifikacija zahtjeva na sustav
 4. Strukturirano i objektno orijentirano modeliranje, Razumijevanje organizacijskih procesa, Procjena poslovnih procesa, Unaprjeđenje poslovnih procesa
 5. Strukturirano i objektno orijentirano modeliranje
 6. Dizajn arhitekture i arhitekturni obrasci informacijskog sustava, Postupci za usporedbu pristupa implementaciji
 7. Osnove upravljanja poslovnim procesima, Primjena informacijskih tehnologija na upravljanje procesima i poboljšanje procesa, Organizacijski problemi upravljanja poslovnim procesima, Oblikovanje poslovnih procesa
 8. Međuispit
 9. Upravljanje radnim tokovima, Oblikovanje radnih tokova, Arhitektura sustava za upravljanje radnim tokovima, Razvoj sustava za upravljanje radnim tokovima
 10. Ugradnja. primjena i podrška
 11. Pristup implementaciji informacijskog sustava za potporu poslovanja, Ugradnja. primjena i održavanje, Organizacijske promjene i upravljanje promjenama
 12. Postupci razvoja informacijskog sustava
 13. Postupci razvoja informacijskog sustava
 14. Sustavi za upravljanje poduzećem, Moduli i komponente sustava poduzeća, Poslovni sustavi i integracija poslovnih procesa, Selekcija sustava za upravljanje poduzećem, Životni ciklus sustava za upravljanje poduzećem, Planiranje i selekcija paketa
 15. Završni ispit

Literatura

Joseph S. Valacich, Joey F. George (2016.), Modern Systems Analysis and Design, Global Edition,
Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden (2015.), Systems Analysis and Design, John Wiley & Sons
Scott Tilley, Harry J. Rosenblatt (2016.), Systems Analysis and Design, Cengage Learning

Za studente

Izvedba

ID 222547
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

80 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan