Natječaji

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 23. listopada 2020. godine, Narodnim novinama br. 116 od 23. listopada 2020. godine, web stranici Fakulteta od 26. listopada 2020. godine i web stranici Euraxessa od 27. listopada 2020. godine) za izbor suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine za potrebe HRZZ projekta „Aktivno sudjelovanje skupine kućanstava u energetskim tržištima – ANIMATION“, da je nakon provedenog postupka izabran Vivek Prakash, Ph.D.      

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 130 od 25. studenoga 2020. godine, Biltenu HZZ br. 228 od 25. studenoga 2021. godine i na Internet stranici Fakulteta od 25. studenoga 2020. godine, da je na temelju odluke dekana od 21. siječnja 2021. godine, a nakon dobivenoga prijedloga povjerenstva za predlaganje izbora, za voditelja odjeljka u Centru informacijske potpore / položaj I. vrste – voditelj pododsjeka u središnjoj službi izabran Josip Jerković, struč. spec. ing. techn.  

Natječaj za radna mjesta na projektu

Natječaj za radna mjesta na projektu

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuje natječaj za izbor na radna mjesta:  1. Administrator projekta u Centru za potporu istraživanju FER-a, za obavljanje poslova administracije na projektu „Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada – SmartCityLight“                                                                                                              2. Administrator projekta u Centru za potporu istraživanju FERa, za obavljanje poslova administracije na projektu "Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila". Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 130 od 25. studenoga 2020. godine, Biltenu HZZ br. 228 od 25. studenoga 2021. godine, portalu MojPosao od 27. studenoga 2020. godine i na Internet stranici Fakulteta od 25. studenoga 2020. godine, da je na temelju odluke dekana od 15. siječnja 2021. godine, a nakon dobivenoga prijedloga povjerenstva za predlaganje izbora, za voditelja nabave / položaj I. vrste – voditelj odjeljka izabrana Danijela Skrbin Đurić, dipl. oec.

Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do šest godina.   Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja. Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Više