Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj za izbor voditelja Kadrovske službe  / položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci objavljen u Narodnim novinama br. 104 od 30. listopada 2019. godine, biltenu HZZ br. 208 od 29. listopada 2019. godine i na Internet stranici Fakulteta od 30. listopada 2019. godine, da je na temelju odluke dekana od 20. studenoga 2019. godine, a nakon dobivenoga prijedloga povjerenstva za predlaganje izbora, za voditelja Kadrovske službe / položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi izabrana Jelena Lončar, dipl. iur.   

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj za izbor voditelja referade za međunarodne studije / položaj II. vrste – voditelj pododsjeka - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca objavljen u Narodnim novinama br. 104 od 30. listopada 2019. godine, biltenu HZZ br. 208 od 29. listopada 2019. godine i na Internet stranici Fakulteta od 30. listopada 2019. godine, da je na temelju odluke dekana od 18. studenoga 2019. godine, a nakon dobivenoga prijedloga povjerenstva za predlaganje izbora, za voditelja referade za međunarodne studije / položaj II. vrste – voditelj pododsjeka izabrana Anđela Špoljarić, mag. croat. 

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Večernjem listu od 25. rujna 2019. godine, Narodnim novinama br. 90 od 25. rujna 2019. godine, web stranici Fakulteta od 25. rujna 2019. godine i web stranici Euraxessa od 25. rujna 2019. godine) za izbor suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine, da je na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 13. studenoga 2019. godine izabrana dr. sc. Ivana Rašan.    

Obavijest o tijeku natječaja za izbor...

Obavijest o tijeku natječaja za izbor voditelja službe za odnose s javnošću

Renata Peček

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj za izbor voditelja službe za odnose s javnošću / položaj I. vrste – voditelj odjeljka - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, objavljen u Narodnim novinama br. 94 od 2. listopada 2019. godine, biltenu HZZ br. 190 od 2. listopada 2019. godine, web-stranici Fakulteta od 2. listopada 2019. godine i na portalu MojPosao od 10. listopada 2019. godine, da je zbog velikoga broja prijava selekcijski postupak nešto duži. Kandidati koji uđu u uži izbor uskoro će o tome, kao i o nastavku selekcijskoga postupka, biti obaviješteni.  

Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent ili izvanredni profesor – 1 izvršitelj, 2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 21. listopada 2022. godine, 3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent   - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  do 28. veljače 2023. godine.     Rok za prijavu je 30 dana od dana objave. Više o natječajima u nastavku obavijesti.

Više