Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 3 izvršitelja na određeno vrijeme     Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.    Više o natječajima u nastavku obavijesti.

Natječaj za izbor na radno mjesto

Natječaj za izbor na radno mjesto

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto: 1. Radno mjesto IV. vrste / spremačica u Službi održavanja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za radnicu na dugotrajnom bolovanju) Rok prijave na natječaj je 8 dana nakon objave natječaja. Više o natječaju u nastavku obavijesti. 

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj objavljen u Večernjem listu od 25. rujna 2019. godine, Narodnim novinama br. 90 od 25. rujna 2019. godine, web stranici Fakulteta od 25. rujna 2019. godine i web stranici Euraxessa od 25. rujna 2019. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina, da je na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 13. studenoga 2019. godine, izabran Josip Žubrinić, mag. math.  

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj objavljen u Večernjem listu od 25. rujna 2019. godine, Narodnim novinama br. 90 od 25. rujna 2019. godine, web stranici Fakulteta od 25. rujna 2019. godine i web stranici Euraxessa od 25. rujna 2019. godine za izbor doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika ili područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine za rad na HRZZ projektu PZS-2019-02-3055 „Fraktalna svojstva bifurkacija dinamičkih sustava“, da je na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 13. studenoga 2019. godine, izabran Vlatko Crnković, mag. math.  

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj za izbor višeg laboranta u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju / radno mjesto II. vrste – viši laborant - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca objavljen u Narodnim novinama br. 104 od 30. listopada 2019. godine, biltenu HZZ br. 208 od 29. listopada 2019. godine i na Internet stranici Fakulteta od 30. listopada 2019. godine, da je na temelju odluke dekana od 27. studenoga 2019. godine, a nakon dobivenoga prijedloga povjerenstva za predlaganje izbora, za višeg laboranta u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju / radno mjesto II. vrste – viši laborant izabran Dražen Kubatović, dipl. ing.    

Više