Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. ožujka 2020. godine.   Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.   Uvjeti rada i ostali detalji natječaja za pojedinačna radna mjesta mogu se vidjeti na stranici www.fer.hr  

Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.   Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.  Više o zvanjima i radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.  

Obavijest o poništenju natječaja

Obavijest o poništenju natječaja

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 122 od 8. prosinca 2017. godine, Večernjem listu od 8. prosinca 2017. godine, web stranici Fakulteta od 8. prosinca 2017. godine i web stranici Euraxessa od 8. prosinca 2017. godine koji se odnosi na izbor u zvanje i na radno mjesto: 1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme   2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Više