Natječaj za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaje za radna mjesta: 1. Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik / stručni suradnik u Zavodu za primijenjenu fizik u - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.   2. Položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica / stručni suradnik u Financijskoj službi - 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca (zamjena za bolovanje).   Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Više o radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.  

Obavijest o izboru kandidata po...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju

Renata Peček

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj (objavljen u Narodnim novinama br. 90 od 10. listopada 2018. godine, biltenu HZZ br. 195 od 10. listopada  2018. godine i na Internet stranici Fakulteta od 10. listopada 2018. godine ) za izbor voditelja pododsjeka / voditelja referade u Studentskoj službi - 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca (zamjena za rodiljni dopust), da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka nakon razmatranja prijava odlučilo za izbor Tihane Maretić.    

Poništenje dijela natječaja

Poništenje dijela natječaja

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuje poništenje dijela natječaja: Poništava se dio natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 49 od 30. svibnja 2018. godine, Večernjem listu od 31.  svibnja 2018. godine, web stranici Fakulteta od 30. svibnja 2018. godine i web stranici Euraxessa od 1. lipnja 2108. godine pod točkom 1 za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroakustiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme. 

Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta

Renata Peček

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme. 2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme. 3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme. Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.   Više o natječaju možete pročitati u nastavku obavijesti.    

Više