Elektromagnetske prijelazne pojave u elektroenergetskom sustavu

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnove prijelaznih pojava u elektroenergetskom sustavu. Upoznavanje s praktičnim problemima prijeleznih pojava u elektroenergetskom sustavu. Analiza prijelaznih pojava u EMTP programu. Analiza elektromagnetskih smetnji u EMTP programu.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti prijelazne pojave u EE sustavu
 2. izračunati praktične probleme prijelaznih pojava u električnim sustavima
 3. primijeniti EMTP program u analizi prijelaznih pojava
 4. primijeniti EMTP program u analizi elektromagnetskih smetnji

Oblici nastave

Predavanja

Dva školska sata nastave tjedno.

Auditorne vježbe

Dva školska sata nastave tijekom sedam tjedana.

Samostalni zadaci

Seminarski rad.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 10 % 20 % 10 % 20 %
Seminar/Projekt 20 % 40 % 20 % 40 %
Međuispit: Pismeni 20 % 40 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Teotetski uvod u elektromagnetske prijelazne pojave
 2. Primjeri stvarni elektromagnetskih prijelaznih pojava u elektroenergetskom sustavu
 3. Analitičko rješavanje prijelaznih pojava u jednostavnim električnim mrežama, Numeričko rješavanje prijelaznih pojava u električnim mrežama
 4. Metode numeričke integeracije u analizi elektromagnetskih prijelaznih pojava
 5. Prijelazne pojave u krugovima s linearnim i nelinearnim elementima
 6. Isklop neopterećenog prijenosnog voda, Isklop prijenosnog voda u kratkom spoju
 7. Struja uklopa neopterećenog energetskog transformatora i prigušnice, Isklop neopterećenog energetskog transformatora i prigušnice (fenomen rezanja struje)
 8. Međuispit
 9. Modeliranje VN i NN zaštitnih uređaja
 10. Modeliranje mjernih i energetskih transformatora, Modeliranje prekidača (električni luk i prijelazni povratni napon)
 11. Modeliranje ferorezonancije (energetski transformatori. induktivni naponski transformator)
 12. Primjeri izračuna prijelaznih pojava u EMTP-u, Laboratorijsko mjerenje prijelaznih napona i struja
 13. Prijelazne pojave kao izvor elektromagnetskih smetnji, Modeliranje elektromagnetskog utjecaja na strujne krugove. opremu i sustave
 14. Izračun prijelaznih pojava u sekundarnim krugovima, Modeliranje EMK u VN transformatorskoj stanici
 15. Završni ispit

Literatura

Neville Watson, Jos Arrillaga, J. Arrillaga (2003.), Power Systems Electromagnetic Transients Simulation, IET
Peter Hasse, Institution of Electrical Engineers (2000.), Overvoltage Protection of Low-Voltage Systems, Revised Edition, IET
Dehn + Söhne (Neumarkt i.d. OPf.) (2014.), Lightning Protection Guide,

Za studente

Izvedba

ID 222484
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan