Elektromagnetske prijelazne pojave u elektroenergetskom sustavu

Ishodi učenja

 1. objasniti prijelazne pojave u EE sustavu
 2. izračunati praktične probleme prijelaznih pojava u električnim sustavima
 3. primijeniti EMTP program u analizi prijelaznih pojava
 4. primijeniti EMTP program u analizi elektromagnetskih smetnji

Oblici nastave

Predavanja

Dva školska sata nastave tjedno.

Auditorne vježbe

Dva školska sata nastave tijekom sedam tjedana.

Samostalni zadaci

Seminarski rad.

Tjedni plan nastave

 1. Teotetski uvod u elektromagnetske prijelazne pojave
 2. Primjeri stvarni elektromagnetskih prijelaznih pojava u elektroenergetskom sustavu
 3. Analitičko rješavanje prijelaznih pojava u jednostavnim električnim mrežama, Numeričko rješavanje prijelaznih pojava u električnim mrežama
 4. Metode numeričke integeracije u analizi elektromagnetskih prijelaznih pojava
 5. Prijelazne pojave u krugovima s linearnim i nelinearnim elementima
 6. Isklop neopterećenog prijenosnog voda, Isklop prijenosnog voda u kratkom spoju
 7. Struja uklopa neopterećenog energetskog transformatora i prigušnice, Isklop neopterećenog energetskog transformatora i prigušnice (fenomen rezanja struje)
 8. Međuispit
 9. Modeliranje VN i NN zaštitnih uređaja
 10. Modeliranje mjernih i energetskih transformatora, Modeliranje prekidača (električni luk i prijelazni povratni napon)
 11. Modeliranje ferorezonancije (energetski transformatori. induktivni naponski transformator)
 12. Primjeri izračuna prijelaznih pojava u EMTP-u, Laboratorijsko mjerenje prijelaznih napona i struja
 13. Prijelazne pojave kao izvor elektromagnetskih smetnji, Modeliranje elektromagnetskog utjecaja na strujne krugove. opremu i sustave
 14. Izračun prijelaznih pojava u sekundarnim krugovima, Modeliranje EMK u VN transformatorskoj stanici
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Neville Watson, Jos Arrillaga, J. Arrillaga (2003.), Power Systems Electromagnetic Transients Simulation, IET
Peter Hasse, Institution of Electrical Engineers (2000.), Overvoltage Protection of Low-Voltage Systems, Revised Edition, IET
Dehn + Söhne (Neumarkt i.d. OPf.) (2014.), Lightning Protection Guide,

Za studente

Izvedba

ID 222484
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan