Sigurnost bežičnih sustava

Opis predmeta

objasniti temelje rada suvremenih bežičnih komunikacijskih sustava, objasniti izazove sigurnosti bežičnih komunikacijskih sustava, objasniti rad fizičkog i pristupnog sloja suvremenih bežičnih mreža, objasniti zahtjeve za sigurnost i opasnostima u radu, dati pregled važećih norma ovog područja u svijetu, Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj, objasniti različite koncepte sigurnosti bežičnih mreža u različitim uvjetima primjene, objasniti ranjivost i protumjere ublažavanja i rješavanja problema sigurnosti bežičnih mreža različitih primjena, interaktivni rad sa studenatima u izradi analize slučaja nekoliko tipova mreža

Ishodi učenja

 1. objasniti rad suvremenih bežičnih komunikacijskih mreža
 2. objasniti izazove sigurnosti bežičnih komunikacijskih sustava
 3. objasniti rad fizičkog i pristupnog sloja suvremenih bežičnih mreža
 4. objasniti zahtjeve za sigurnost i opasnostima u radu
 5. dati pregled važećih norma ovog područja u svijetu, Europskoj Uniji i Republici Hrvatsko
 6. objasniti ranjivost i protumjere ublažavanja i rješavanja problema sigurnosti bežičnih mreža različitih primjena
 7. izraditi analizu slučaja sigurnosti bežičnih mreža

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. (en) End-to-end security
 2. (en) End-to-end security
 3. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke"
 4. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke"
 5. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke"
 6. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke"
 7. (en) Mobile networks security
 8. Međuispit
 9. Sigurnost pokretnih mreža
 10. (en) Mobile networks security
 11.  Autentifikacija i autorizacija, kontrola pristupa (obavezna vs. diskrecijska)
 12. (en) Internet of Things protocols
 13. (en) Security in M2M communication
 14. (en) Security in M2M communication
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Jim Doherty, Wireless and Mobile Devices Security, Jones Bartlett Learning, 2016,
(.), Yang Xiao, Security in Distributed, Grid, Mobile, and Pervasive Computing, CRC Press, 2007,
(.), Yang Xiao, Security in Sensor Networks, CRC Press, 2016,
(.), Wolfgang Osterhage, Wireless Network Security, CRC Press; 2 edition, 2018 ,
(.), Sheng Zhong, Hong Zhong, Xinyi Huang, Panlong Yang, Jin Shi, Lei Xie, Kun Wang, Security and Privacy for Next-Generation Wireless Networks, Springer; 1st ed., 2018,
(.), Krishna Sankar and Sri Sundaralingam, Cisco Wireless LAN Security, 2004,

Za studente

Izvedba

ID 222653
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
6 Laboratorijske vježbe