Sigurnost bežičnih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

objasniti temelje rada suvremenih bežičnih komunikacijskih sustava, objasniti izazove sigurnosti bežičnih komunikacijskih sustava, objasniti rad fizičkog i pristupnog sloja suvremenih bežičnih mreža, objasniti zahtjeve za sigurnost i opasnostima u radu, dati pregled važećih norma ovog područja u svijetu, Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj, objasniti različite koncepte sigurnosti bežičnih mreža u različitim uvjetima primjene, objasniti ranjivost i protumjere ublažavanja i rješavanja problema sigurnosti bežičnih mreža različitih primjena, interaktivni rad sa studenatima u izradi analize slučaja nekoliko tipova mreža

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti rad suvremenih bežičnih komunikacijskih mreža
 2. objasniti izazove sigurnosti bežičnih komunikacijskih sustava
 3. objasniti rad fizičkog i pristupnog sloja suvremenih bežičnih mreža
 4. objasniti zahtjeve za sigurnost i opasnostima u radu
 5. dati pregled važećih norma ovog područja u svijetu, Europskoj Uniji i Republici Hrvatsko
 6. objasniti ranjivost i protumjere ublažavanja i rješavanja problema sigurnosti bežičnih mreža različitih primjena
 7. izraditi analizu slučaja sigurnosti bežičnih mreža

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 45 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. (en) End-to-end security
 2. (en) End-to-end security
 3. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke"
 4. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke"
 5. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke"
 6. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke"
 7. (en) Mobile networks security
 8. Međuispit
 9. Sigurnost pokretnih mreža
 10. (en) Mobile networks security
 11.  Autentifikacija i autorizacija, kontrola pristupa (obavezna vs. diskrecijska)
 12. (en) Internet of Things protocols
 13. (en) Security in M2M communication
 14. (en) Security in M2M communication
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Jim Doherty, Wireless and Mobile Devices Security, Jones Bartlett Learning, 2016,
(.), Yang Xiao, Security in Distributed, Grid, Mobile, and Pervasive Computing, CRC Press, 2007,
(.), Yang Xiao, Security in Sensor Networks, CRC Press, 2016,
(.), Wolfgang Osterhage, Wireless Network Security, CRC Press; 2 edition, 2018,
(.), Sheng Zhong, Hong Zhong, Xinyi Huang, Panlong Yang, Jin Shi, Lei Xie, Kun Wang, Security and Privacy for Next-Generation Wireless Networks, Springer; 1st ed., 2018,
(.), Krishna Sankar and Sri Sundaralingam, Cisco Wireless LAN Security, 2004,

Za studente

Izvedba

ID 222653
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan