Napredne arhitekture telekomunikacijskih mreža

Opis predmeta

Arhitekture fiksnih i mobilnih komunikacijskih mreža nove generacije (npr. brze optičke mreže, 5G mobilne mreže). Mrežna signalizacija i protokoli. Programski upravljane mreže. Virtualizacija mrežnih funkcija (NFV), mrežna virtualizacija (NV) i tehnologije vezane za implementaciju u oblaku. Upravljanje pokretljivošću i identitetom. Funkcijski entiteti i mehanizmi za podršku i osiguravanje kvalitete usluge. Upravljanje resursima u mreži i tehnike network slicing-a. IP višemedijski podsustav. Podrška za napredne višemedijske usluge. Standardi i standardizacijska tijela (3GPP, ETSI, ITU-T, OMA). Studijski slučajevi i primjeri uvođenja mreža nove generacije.

Ishodi učenja

 1. Analizirati arhitekture fiksnih i mobilnih komunikacijskih mreža nove generacije
 2. Identificirati ključne izazove vezane uz uvođenje mreža nove generacije (npr. brze optičke mreže, 5G mobilne mreže)
 3. Razumijeti ključne mehanizme i protokole vezane uz uspostavu, modifikaciju i prekid sjednica/poziva
 4. Razumijeti koncepte i mehanizme programski upravljanih mreža
 5. Objasniti ulogu virtualizacije mrežnih funkcija (NFV) i mrežne virtualizacije (NV) te koristiti tehnologije virtualizacije u oblaku
 6. Objasniti mehanizme upravljanja pokretljivošću i identitetom te funkcijske entitete i mehanizme za podršku i osiguravanje kvalitete usluge
 7. Pretraživati i razumijeti relevantne standarde

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se provode u dva ciklusa. Prvi ciklus sadrži 7 tjedana predavanja, a drugi ciklus 6 tjedana predavanja, s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Laboratorij

Studenti samostalno rješavaju 3 praktična zadatka kroz laboratorijske vježbe.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u telekomunikacijske mreže. Evolucija fiksne mreže.
 2. Brze optičke mreže.
 3. Evolucija pokretne mreže prema 5G-u. 5G: slučajevi uporabe i zahtjevi.
 4. Osnovna 5G mrežna arhitektura: ključne mrežne komponente i sučelja.
 5. Signalizacija u mreži: ključni mehanizmi i protokoli vezani uz uspostavu, modifikaciju i raskid sjednica.
 6. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja.
 7. Upravljanje resursima: podrška za kvalitetu usluge. "Slicing" u mreži. IP višemedijski podsustav.
 8. Međuispit
 9. Sigurnosni aspekti.
 10. Trendovi vezani uz dizajn programirljivih i fleksibilnih mreža. Uvod u programski upravljane mreže.
 11. Programski upravljane mreže.
 12. Virtualizacija mrežnih funkcija i mrežna virtualizacija. Tehnologije virtualizacije u oblaku. Referentne arhitekture za upravljanje virtualiziranim mrežnim funkcijama.
 13. Računarstvo na rubu mreže: računarstvo u oblaku i IT usluge na rubu mreže.
 14. Izvedbe telekomunikacijske mreže: studijski slučajevi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Network Function Virtualization: Concepts and Applicability in 5G Networks,
(.), Software Defined Networks: A Comprehensive Approach,
(.), Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud,

Za studente

Izvedba

ID 222490
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan