Napredne arhitekture telekomunikacijskih mreža

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Arhitekture fiksnih i mobilnih komunikacijskih mreža nove generacije (npr. brze optičke mreže, 5G mobilne mreže). Mrežna signalizacija i protokoli. Programski upravljane mreže. Virtualizacija mrežnih funkcija (NFV), mrežna virtualizacija (NV) i tehnologije vezane za implementaciju u oblaku. Upravljanje pokretljivošću i identitetom. Funkcijski entiteti i mehanizmi za podršku i osiguravanje kvalitete usluge. Upravljanje resursima u mreži i tehnike network slicing-a. Standardi i standardizacijska tijela (3GPP, ETSI, ITU-T, OMA). Studijski slučajevi i primjeri uvođenja mreža nove generacije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati arhitekture fiksnih i mobilnih komunikacijskih mreža nove generacije
 2. Identificirati ključne izazove vezane uz uvođenje mreža nove generacije (npr. brze optičke mreže, 5G mobilne mreže)
 3. Razumijeti ključne mehanizme i protokole vezane uz uspostavu, modifikaciju i prekid sjednica/poziva
 4. Razumijeti koncepte i mehanizme programski upravljanih mreža
 5. Objasniti ulogu virtualizacije mrežnih funkcija (NFV) i mrežne virtualizacije (NV) te koristiti tehnologije virtualizacije u oblaku
 6. Objasniti mehanizme upravljanja pokretljivošću i identitetom te funkcijske entitete i mehanizme za podršku i osiguravanje kvalitete usluge
 7. Pretraživati i razumijeti relevantne standarde

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se provode u dva ciklusa. Prvi ciklus sadrži 7 tjedana predavanja, a drugi ciklus 6 tjedana predavanja, s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Laboratorij

Studenti samostalno rješavaju 3 praktična zadatka kroz laboratorijske vježbe.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 30 %
Domaće zadaće 50 % 10 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u telekomunikacijske mreže. Evolucija fiksne mreže.
 2. Brze optičke mreže.
 3. Trendovi vezani uz dizajn programirljivih i fleksibilnih mreža. Uvod u programski upravljane mreže.
 4. Programski upravljane mreže.
 5. Virtualizacija mrežnih funkcija i mrežna virtualizacija. Tehnologije virtualizacije u oblaku. Referentne arhitekture za upravljanje virtualiziranim mrežnim funkcijama.
 6. Računarstvo na rubu mreže: računarstvo u oblaku i IT usluge na rubu mreže.
 7. Evolucija pokretne mreže prema 5G-u. 5G: slučajevi uporabe i zahtjevi.
 8. Međuispit
 9. Osnovna 5G mrežna arhitektura: ključne mrežne komponente i sučelja.
 10. Signalizacija u mreži: ključni mehanizmi i protokoli vezani uz uspostavu, modifikaciju i raskid sjednica.
 11. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. Identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja.
 12. Upravljanje resursima: podrška za kvalitetu usluge. "Slicing" u mreži.
 13. Sigurnosni aspekti.
 14. Izvedbe telekomunikacijske mreže: studijski slučajevi
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Network Function Virtualization: Concepts and Applicability in 5G Networks,
(.), Software Defined Networks: A Comprehensive Approach,
(.), Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud,
Stefan rommer, Peter Hedman, Magnus Olsson, Lars Frid, Shabnam Sultana, Catherine Mulligan (2020.), 5G Core Networks, Elsevier, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 222490
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan