Program Dana doktorata 2023. godine

Osmi u nizu "Dana doktorata" Fakulteta elektrotehnike i računarstva održat će se u četvrtak 1. lipnja 2023. godine.

Kroz "Dan doktorata" želimo ne samo povećati vidljivost istraživačkih aktivnosti i rezultata FER-a, već i obogatiti Istraživački seminar na doktorskom studiju FER-a kroz prezentiranje vlastitih rezultata i razmjenu iskustava među doktorandima. Skup je prvenstveno namijenjen studentima doktorskoga studija Elektrotehnika i računarstvo na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, ali je otvoren za sve zainteresirane.

Program obuhvaća poster-sekciju, središnji dio programa, poster-sekciju, radionice i after-work party u Klubu studenata elektrotehnike (KSET).

U poster-sekciji predstavit će se istraživački posteri doktoranada treće godine doktorskoga studija. Svi oni sudjeluju u natjecanju za najbolji poster, pri čemu će  proglašenje pobjednika/ce tog natjecanja, uz prezentaciju pobjedničkog postera, slijediti u središnjem dijelu programa.

Središnji dio programa čini panel-rasprava s nedavno promoviranim doktorima znanosti - dobitnicima fakultetskih nagrada za najuspješnije disertacije obranjene u u prošloj akademskoj godini. U panelu sudjeluju dr. sc. Mateo Beus , dr. sc. Mirna Gržanić, dr. sc. Luka Petrović i dr. sc. Luka Posilović, koji su za svoje doktorske disertacije bili nagrađeni Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za posebno istaknutu doktorsku disertaciju, te dr. sc. Filip Jukić, dobitnik nagrade "KONČAR" za doktorsku disertaciju koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća s primjenom u industriji. Oni će sa sadašnjim doktorandima podijeliti svoja iskustva o doktorskom istraživanju te karijeri nakon završetka doktorskog studija.

U nastavku možete naći informacije o programu i popis postera.

Pregled programa

 

 

PROGRAM "DANA DOKTORATA 2023."
1. lipnja 2023.

10:00-12:00 Radionice za doktorande
(više detalja...)
13.30-14.00 Registracija za posjetitelje

14.00-15.00

Poster sekcija

Izložba i prezentacija postera s aktualnim istraživačkim rezultatima doktoranada (uživo, u predvorju fakulteta).

15.15-16.45

SREDIŠNJI DIO PROGRAMA (dvorana D1)

 

Otvaranje Dana doktorata

Prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan

 

Panel-diskusija s nagrađenim doktorandima

dr. sc. Mateo Beus
Modelsko prediktivno upravljanje u regulaciji snage hidroturbine
(mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić)

dr. sc. Mirna Gržanić
Inovativni modeli fleksibilnih krajnjih kupaca pri pogonu naprednih elektroenergetskih distribucijskih sustava
(mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder)

dr. sc. Filip Jukić
Bezsenzorsko upravljanje sinkronim vjetrogeneratorom s permanentnim magnetima zasnovano na opserveru u kliznom načinu rada
(mentor: prof. dr. sc. Damir Sumina)

dr. sc. Luka Petrović
Optimizacija visokodimenzionalnih trajektorija za planiranje gibanja robota zasnovana na Gaussovim procesima
(mentor: izv. prof. dr. sc. Ivan Marković)

dr. sc. Luka Posilović
Generativne suparničke mreže za sintezu i analizu ultrazvučnih slika u nerazornim ispitivanjima
(mentor: akademik prof. dr. sc. Sven Lončarić)

 

Proglašenje i prezentacija najboljeg postera "Dana doktorata 2023".

izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, predsjednik povjerenstva za izbor najboljeg postera

- autor(ica) pobjedničkog postera, prema odluci povjerenstva za odabir najboljeg postera *objava u programu)

 

Završna riječ

Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, voditelj doktorskog studija i prodekan za istraživanje i inovacije

17.00-20.00

After-work party (KSET)


Poster-sekcija

U poster-sekciji bit će predstavljeno 40 postera o temama disertacija odobrenima od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. Postere su pripremili studenti 3. godine doktorskoga studija. Prikazani rezultati obuhvaćaju raspon od ranih rezultata istraživanja i nedavno obranjene teme do ozbiljnijih rezultata koji su već rezultirali znanstvenim publikacijama.

Svi posteri sudjeluju u natjecanju za najbolji poster. Povjerenstvo za odabir najboljeg postera čine članovi Odbora za doktorske studije FER-a: izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić (predsjednik) te prof. dr. sc. Ivan Đurek, prof. dr. sc. Sonja Grgić, prof. dr. sc. Mario Krnić i prof. dr. sc. Boris Vrdoljak.

Uz najbolji poster po ocjeni stručnog povjerenstva, bit će izabran i najbolji poster "po izboru publike". Online glasanje za najbolji poster po izboru publike bit će moguće na stranici ovdje, za registrirane korisnike FER-weba, u razdoblju od postavljanja izložbe postera do završetka poster sekcije (1. lipnja u 15 sati).

Posteri su navedeni u tablici u nastavku (abecednim redoslijedom, prema prezimenu doktoranda).

Br.

Doktorand/ica Tema

Mentor/ica/i

1.

Tomislav Antić

Extending optimal power flow model by adding harmonic distortion and voltage unbalance constraints for planning and operation of distribution networks
(Nadogradnja modela optimalnih tokova snaga s ograničenjima harmoničkog izobličenja i naponske nesimetrije za planiranje i vođenje distribucijskih mreža)

izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder

2.

Domagoj Badanjak

Planning and operation of distribution-level flexibility providers considering power system operators requirements
(Planiranje i pogon pružatelja fleksibilnosti na distribucijskoj razini uzimajući u obzir potrebe operatora elektroenergetskog sustava)

prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić

3.

Toni Besjedica

Model za programsko upravljanje bežičnim mrežama s naglaskom na neprimjetno vertikalno prebacivanje između Wi-Fi i Li-Fi okruženja

prof. dr. sc. Krešimir Fertalj

4. David Bojanić Learning to estimate anthropometric measurements from partial 3D data 
(Procjena antropometrijskih mjera iz parcijalnih 3D podataka zasnovana na učenju)
prof. dr. sc. Tomislav Pribanić

5.

Ivan Čeh

Agent-based model of open-source software development dynamics
(Agentni model dinamike razvoja programske potpore otvorenog koda)

izv. prof. dr. sc. Goran Delač
prof. dr. sc. Mario Štorga, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

6.

Miro Čolić

Unaprijeđenje stjecanja kompetencija integracijom konstruktivnih simulacijskih sustava za višerazinske vježbe oružanih snaga

izv. prof. dr. sc. Predrag Pale

7. Matej Gjurković A computational framework for interpretable text-based personality assessment from social media 
(Računalni radni okvir za tumačivu procjenu ličnosti na temelju tekstova s društvenih medija)
prof. dr. sc. Jan Šnajder

8.

Jurica Goričanec

Flight path planning for infrastructure inspection based on artificial potential fields
(Planiranje putanje leta za inspekciju infrastrukture zasnovano na umjetnim potencijalnim poljima)

prof. dr. sc. Stjepan Bogdan

9.

Ivan Grcić

Fault detection in DC microgrids based on machine learning
(Otkrivanje kvarova u istosmjernim mikromrežama temeljeno na strojnom učenju)

prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić

10.

Anita Gribl Koščević

Modeling and robust estimation of a series of point sources in multidimensional imaging
(Modeliranje i robusna estimacija niza točkastih izvora u višedimenzionalnom oslikavanju)

prof. dr. sc. Davor Petrinović

11.

Ivan Grubišić

Polunadzirano učenje semantičke segmentacije slika primjenom konzistencijskih kriterija

prof. dr. sc. Siniša Šegvić

12.

Zvonimir Hartl

Comprehensive formal security analysis of single sign-on protocols based on the SAML 2.0 standard
(Sveobuhvatna formalna analiza sigurnosti protokola za jedinstvenu prijavu zasnovanih na standardu SAML 2.0)

doc. dr. sc. Ante Đerek

13.

Ivan Hrabar

Navigation of an autonomous all-terrain mobile manipulator in semi-structured vineyard environment
(Navigacija autonomnog mobilnog manipulatora za sve terene u polustrukturiranom okruženju vinograda)

prof. dr. sc. Zdenko Kovačić

14.

Ana Kešelj

Konceptualni model pristupačnoga programskoga sustava zasnovanoga na trodimenzijskim korisničkim interakcijama i potpomognutom prikazu trodimenzijskoga objekta

prof. dr. sc. Željka Car

15.

Dominik Kisić

Optimization of sound reproduction systems in perceptual evaluation of indoor noise
(Optimizacija sustava za reprodukciju zvuka u ispitivanjima percepcije buke u zatvorenim prostorima)

izv. prof. dr. sc. Marko Horvat

16.

Matija Kostelac

Modelling a decarbonized multi-energy industry facility as a flexibility service provider under price uncertainty
(Modeliranje dekarboniziranoga višeenergijskoga industrijskoga postrojenja kao pružatelja usluga fleksibilnosti u uvjetima cjenovne nesigurnosti)

izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder

17.

Marko Kovačević

Stochastic model predictive control of a set of electric vehicle charging stations for demand response service provision
(Stohastičko modelsko prediktivno upravljanje skupom punionica električnih vozila za pružanje usluge odziva potrošnje)

prof. dr. sc. Mario Vašak

18.

Rudolf Lovrenčić

Distributed software development governed by security-constrained data flow
(Razvoj raspodijeljene programske potpore uvjetovan sigurnosno-ograničenim tokom podataka)

izv. prof. dr. sc. Dejan Škvorc

19.

Bruno Marić

Safe collaborative framework for compliant industrial manipulators
(Sigurno kolaborativno okruženje za podatne industrijske manipulatore)

izv. prof. dr. sc. Matko Orsag

20.

Lovro Marković

Multirotor aerial vehicle control combining different actuation principles
(Upravljanje višerotorskom letjelicom kombiniranjem različitih principa aktuacije)

prof. dr. sc. Stjepan Bogdan

21.

Marko Matijaščić

Synthesis of antenna array radiation patterns with high beam efficiency
(Sinteza dijagrama zračenja antenskih nizova s visokom učinkovitošću glavne latice)

prof. dr. sc. Mladen Vučić
naslovni doc. dr. sc. Goran Molnar, Ericsson Nikola Tesla, d.d., Zagreb

22.

Andro Merćep

Spending pattern embeddings for credit risk assessment
(Vektorska reprezentacija obrasca potrošnje za procjenu kreditnoga rizika)

prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar

23.

Ana Milas (Batinović)

Information gain-based autonomous exploration of 3D environments using an unmanned aerial vehicle
(Autonomno istraživanje 3D prostora s pomoću bespilotne letjelice zasnovano na informacijskoj dobiti)

doc. dr. sc. Tamara Petrović

24.

Fran Milković

Deep generative networks for anomaly detection from ultrasound images of materials
(Duboke generativne mreže za detekciju anomalija iz ultrazvučnih snimaka materijala)

prof. dr. sc. Marko Subašić

25.

Lovre Mrčela

Probabilistic deep learning model for contextual anomaly detection
(Probabilistički model dubokoga učenja za otkrivanje kontekstnih anomalija)

prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar

26. Bojan Novković Improving monolithic operating system kernel security and robustness through kernel subsystem isolation (Unaprjeđenje sigurnosti i robusnosti monolitne jezgre operacijskoga sustava izolacijom jezgrinih podsustava) prof. dr. sc. Marin Golub

27.

Vladimir Olujić

Vrjednovanje i kompenzacija utjecaja analognoga sučelja za povezivanje audiouređaja na kvalitetu signala

prof. dr. sc. Siniša Fajt

28.

Juraj Oršulić

Exploiting spatio-temporal map segmentation for graph SLAM and frontier detection
(Korištenje prostorno-vremenske segmentacije karte za graf SLAM i detekciju fronte)

prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
dr. sc. Damjan Miklić, znanstveni suradnik, RoMB Technologies d.o.o., Zagreb

29.

Sara Raos

Enhanced geothermal system energy projects evaluation model based on multi-criteria decision-making
(Model za procjenu energetskih projekata naprednih geotermalnih sustava temeljen na višekriterijskom odlučivanju)

izv. prof. dr. sc. Ivan Rajšl

30.

Zlatan Sičanica

A generic framework for integration of advanced analytics components into event-driven SCADA systems
(Generički radni okvir za ugradnju naprednih analitičkih komponenti u SCADA-sustave vođene događajima)

izv. prof. dr. sc. Boris Milašinović

31.

Marko Šimić

Machine learning based object classification from pulse induction metal detector data
(Klasifikacija objekata iz podataka impulsnog detektora metala primjenom strojnog učenja)

prof. dr. sc. Vedran Bilas

32.

Filip Turčinović

Sustav za snimanje radarom sa sintetičkom aperturom i integriranom klasifikacijom objekata

izv. prof. dr. sc. Marko Bosiljevac

33.

Ivo Vatavuk

Optimal control of a mobile manipulator for spraying and suckering tasks in viticulture
(Optimalno upravljanje mobilnim manipulatorom za zadatke prskanja i plijevljenja u vinogradarstvu)

prof. dr. sc. Zdenko Kovačić

34.

Milan Vićentijević

In situ detection of single ions implanted in diamond
(In situ detekcija pojedinačnih iona implantiranih u dijamant)

prof. dr. sc. Tomislav Suligoj
akademik Milko Jakšić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

35.

Lovro Vrček

De novo genome assembly based on graph convolutional neural networks
(De novo sastavljanje genoma temeljeno na konvolucijskim neuronskim mrežama za grafove)

prof. dr. sc. Mile Šikić
izv. prof. Xavier Roger Gilbert Bresson, Nacionalno sveučilište u Singapuru, Singapur

36.

Jurica Vugrin

Automatic brightness control in near-infrared spectrum using approximate face region detection
(Automatsko upravljanje svjetlinom u bliskom infracrvenom području s aproksimativnom detekcijom regije lica)

akademik prof. dr. sc. Sven Lončarić

37.

Ivan Vujaklija

A comparative method for the detection of various DNA and RNA modifications based on nanopore sequencing current signals
(Komparativna metoda za detekciju različitih modifikacija DNK i RNK iz strujnih signala dobivenih sekvenciranjem nanoporama)

prof. dr. sc. Mile Šikić

38.

Mateja Weber

Synthesis of antenna array radiation patterns based on closed-form transformations of array factor
(Sinteza dijagrama zračenja antenskih nizova utemeljena na analitičkim transformacijama faktora niza)

prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
naslovni doc. dr. sc. Goran Molnar, Ericsson Nikola Tesla, d.d., Zagreb

39.

Ivana Zagorščak (Pavlić)

Izravno modelsko prediktivno upravljanje momentom sinkronoga reluktantnog stroja uz konstantnu sklopnu frekvenciju energetskoga pretvarača

izv. prof. dr. sc. Igor Erceg

40. Dominik Žanić

Synthesis of stable radiofrequency non-Foster system for predetermined set of passive loads
(Sinteza stabilnog radiofrekvencijskog nefosterovskog sustava za unaprijed određeni skup pasivnih tereta)

prof. dr. sc. Silvio Hrabar

Publikacija

Uz održavanje Dana doktorata 2023. bit će izdana prigodna publikacija.

Publikacije Dana doktorata iz prethodnih godina dostupne su u repozitoriju serijskih publikacija FER-a.


Repozitorij