Istraživački seminari

Istraživački seminari uspostavljeni su i održavaju se u cilju razvijanja istraživačkog rada, poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije.

Istraživački seminari obuhvaćaju aktivnosti:

 • prikaz i rasprava istraživačkih postignuća,
 • najava i prethodno izlaganje radova za konferencije,
 • kvalifikacijski ispiti,
 • javni razgovori o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada,
 • kratki ciklusi predavanja,
 • gostujuća predavanja,
 • Dan doktorata,
 • i druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje.

Doktorand upisuje istraživački seminar u svojem području istraživanja u svih šest semestara studija i u njemu aktivno sudjeluje. Doktorand je obvezan tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara, te biti prisutan na svima ostalima.

Nositelji istraživačkih seminara organizatori su i koordinatori seminara, a svi ostali nastavnici/mentori u tom istraživačkom području trebaju se aktivno uključiti u istraživački seminar, osobno ili s podrškom oko organiziranja aktivnosti na seminaru.

Kvalifikacijski ispiti (na prvoj godini doktorskoga studija) i javni razgovori (na drugoj godini) održavaju se u okviru istraživačkih seminara. Za novoupisane doktorande prisustvovanje je obvezno, a nositelji seminara mogu na seminare pozivati i "stare" doktorande čije je područje istraživanja kompatibilno sa seminarom.

Na kvalifikacijskim ispitima i javnim razgovorima te drugim seminarskim aktivnostima nazočnost se bilježi zapisnički.

Godine 2016. na doktorskome studiju Fakulteta elektrotehnike i računarstva uspostavljen je Dan doktorata (PhD Day). Dan doktorata aktivnost je koja obogaćuje istraživački seminar kroz prikaz i raspravu istraživačkih postignuća studenata treće godine doktorskog studija te potiče razmjenu iskustava među doktorandima.

U tome smislu, prezentacija postera u okviru Dana doktorata smatrat će se ispunjavanjem obveze godišnjeg prezentiranja rezultata istraživanja na trećoj godini studija, dok će se svim doktorandima nazočnost priznavati u okviru istraživačkog seminara.

 

Istraživački seminar iz automatike

 • prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
 • prof. dr. sc. Ivan Petrović
 • prof. dr. sc. Vesna Županović

Istraživački seminar iz elektroenergetike

 • prof. dr. sc. Igor Kuzle
 • prof. dr. sc. Sead Berberović

Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva

 • prof. dr. sc. Vedran Bilas
 • prof. dr. sc. Zoran Kalafatić
 • prof. dr. sc. Mladen Vučić

Istraživački seminar iz elektronike

 • prof. dr. sc. Adrijan Barić
 • prof. dr. sc. Siniša Fajt

Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije

 • prof. dr. sc. Damir Žarko
 • prof. dr. sc. Damir Ilić

Istraživački seminar iz obradbe informacije

 • prof. dr. sc. Sven Lončarić
 • prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
 • prof. dr. sc. Mervan Pašić

Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava

 • prof. dr. sc. Mirta Baranović
 • prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
 • izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak

Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva

 • prof. dr. sc. Mario Kovač
 • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Mlinarić
 • izv. prof. dr. sc. Josip Knezović

Istraživački seminar iz računarske znanosti

 • prof. dr. sc. Siniša Srbljić
 • izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk

Istraživački seminar iz radiokomunikacija

 • prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
 • prof. dr. sc. Sonja Grgić

Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike

 • prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić
 • prof. dr. sc. Gordan Ježić