Javni razgovor

Javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada održava se na drugoj godini doktorskoga studija, u okviru formalnog postupka odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada. Svrha javnog razgovora jest utvrditi naslov disertacije, očekivani izvorni znanstveni doprinos, jezik izrade disertacije i predvidivi rok njenog završetka te prijedlog imenovanja mentora.

Javni razgovori održavaju se u okviru istraživačkih seminara. Nazočnost na javnim razgovorima se, kao i na drugim seminarskim aktivnostima, bilježi zapisnički.


Obavijesti

Javni razgovor s pristupnikom Slavenom Glumcem, mag. ing. o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

Automatizirana konfiguracija kosimulacije modelirane sinkronim protokom podataka

održati će se

u ponedjeljak, 25. studenog 2019. u 11.00 sati

u okviru Istraživačkoga seminara iz automatike

na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (zgrada C, IX. kat, C09-01/seminar).

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Javni razgovor s pristupnikom Mateom Beusom, mag. ing. o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

Izvedba turbinskog regulatora hidroelektrane korištenjem algoritma adaptivnog modelskog prediktivnog upravljanja

održati će se

u srijedu, 20. studenog 2019. u 10.00 sati

u okviru istraživačkoga seminara iz elektroenergetike

na Zavodu za visoki napon i energetiku (zgrada D, II. kat, D-244).

Autor: Đurđica Tomić Peruško