Javni razgovor

Javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada održava se na drugoj godini doktorskoga studija, u okviru formalnog postupka odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada. Svrha javnog razgovora jest utvrditi naslov disertacije, očekivani izvorni znanstveni doprinos, jezik izrade disertacije i predvidivi rok njenog završetka te prijedlog imenovanja mentora.

Javni razgovori održavaju se u okviru istraživačkih seminara. Nazočnost na javnim razgovorima se, kao i na drugim seminarskim aktivnostima, bilježi zapisnički.

Praćenje javnih razgovora na daljinu

Javni razgovori o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada koji se održavaju online mogu se pratiti putem platforme Microsoft Teams, na kanalu Javni razgovori (klikom na izravnu poveznicu "Pratite uživo" uz pojedini oglas). Za prijavu u aplikaciju, zaposlenici i studenti trebaju koristiti FERlogin vjerodajnice (oblika FER_korisničko_ime@fer.hr). Ostali zainteresirani slušatelji mogu sudjelovati koristeći svoje vjerodajnice na portalu Office 365, putem web-preglednika ili samostojeće aplikacije.

(U skladu s uputom, ljubazno molimo da ne šaljete zahtjev za članstvo u timu "Doktorski studij" - hvala!)

Postupak prijava i održavanje javnog razgovora na daljinu

Doktorand može pokrenuti službeni postupak odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada, poznat i kao „javni razgovor“ o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije, nakon što je položio sve ispite. Rok prijave za javni razgovor je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Postupak prijave javnog razgovora ispita na daljinu provodi se kako slijedi:

  1. Doktorand putem on-line baze doktoranada (OBAD) popunjava propisani obrazac DR.SC.-01 – prijava teme doktorskog rada, koji propisuje Sveučilite u Zagrebu. Za pristup OBAD-u koristi se elektronički identitet AAI@EduHr. Preporučuje se testnu inačicu ispunjenog obrasca poslati referadi za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr) radi provjere prije konačnog zaključavanja obrasca.
  2. Ako doktorand predlaže izradu doktorske disertacije na engleskom jeziku, dužan je popuniti i englesku inačicu obrasca DR.-SC-01 (engleska inačica ne može se ispuniti kroz OBAD).
  3. Nakon zaključavanja u sustavu OBAD, obrazac DR.SC.-01 (hrvatska inačica) postaje dostupan u PDF obliku. Ako raspolaže digitalnim potpisom, doktorand može digitalno potpisati obrazac; u suprotnome, obrazac se za sada(*)može predati nepotpisan.
  4. Dodatno, doktorand preuzima obrazac FER-DR-03 Prijava teme doktorskog rada - dopunski obrazac iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija (Doktorski studij/Dokumenti i obrasci , mapa Obrasci) i unosi svoje ime na odgovarajućem mjestu.
  5. Doktorand potom elektroničkom poštom mentoru dostavlja obrasce DR.SC.-01 (hrvatska i, po potrebi, engleska inačica) i FER-DR-03.
  6. Mentor popunjava ostatak obrasca FER-DR-03, digitalno potpisuje taj obrazac, kao i obrazac DR.SC.-01 te ih elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrazaca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.
  7. Doktorand putem elektroničke pošte dostavlja popunjene i digitalno potpisane obrasce iz prethodnog koraka (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) na adresu referade za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr).

*Ako je u Studentsku službu predan nepotpisani obrazac DR.SC.-01, postupak će se moći pokrenuti, ali će naknadno trebati dostaviti i potpisane obrasce kada to epidemiološka situacija bude dopuštala (ili ih poslati poštom).

Daljnji koraci (imenovanje povjerenstva, dogovor o terminu i oglašavanje javnog razgovora) provode se na do sada uobičajeni način, a sam javni razgovor održava se pred imenovanim povjerenstvom, ostalim studentima i zainteresiranima, putem platforme Microsoft Teams.

 


Javni razgovori

Igor Stančin, mag. ing. - javni razgovor

Igor Stančin, mag. ing., održat će 23. listopada 2020. u 10:15 sati, u prostoriji D-346 (ZEMRIS) , javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

"Ekstrakcija značajki u frekvencijskoj domeni iz višekanalnog EEG-a za detekciju promjena stanja moždane aktivnosti"

u okviru Istraživačkog seminara iz računarske znanosti.

petak, 23. listopada 2020. u 10:15 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)

prostorija: D-346 (ZEMRIS) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško RZ

Lucija Šikić, mag. ing. - javni razgovor

Lucija Šikić, mag. ing., održat će 26. listopada 2020. u 10:00 sati, u seminaru Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (D-306), javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

"Predviđanje pogrešaka programske potpore zasnovano na značajkama izvornog koda"

u okviru Istraživačkog seminara iz računarske znanosti.

ponedjeljak, 26. listopada 2020. u 10:00 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)

prostorija: D-306/seminar (ZEMRIS) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško RZ
Prikaži arhivu