Javni razgovor

Javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada održava se na drugoj godini doktorskoga studija, u okviru formalnog postupka odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada. Svrha javnog razgovora jest utvrditi naslov disertacije, očekivani izvorni znanstveni doprinos, jezik izrade disertacije i predvidivi rok njenog završetka te prijedlog imenovanja mentora.

Javni razgovori održavaju se u okviru istraživačkih seminara. Nazočnost na javnim razgovorima se, kao i na drugim seminarskim aktivnostima, bilježi zapisnički.

Praćenje javnih razgovora na daljinu

Javni razgovori o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada koji se održavaju online mogu se pratiti putem platforme Microsoft Teams, na kanalu Javni razgovori (klikom na izravnu poveznicu "Pratite uživo" uz pojedini oglas). Za prijavu u aplikaciju, zaposlenici i studenti trebaju koristiti FERlogin vjerodajnice (oblika FER_korisničko_ime@fer.hr). Ostali zainteresirani slušatelji mogu sudjelovati koristeći svoje vjerodajnice na portalu Office 365, putem web-preglednika ili samostojeće aplikacije.


Javni razgovori

Tomislav Baškarad, mag. ing. - javni razgovor

Tomislav Baškarad, mag. ing., održat će 21. travnja 2021. u 9:00 sati (online), javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

"Sudjelovanje fotonaponskih elektrana u regulaciji frekvencije elektroenergetskog sustava"

u okviru Istraživačkog seminara iz elektroenergetike.

srijeda, 21. travnja 2021. u 09:00 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
Održat će se online
Pratite uživo
Đurđica Tomić Peruško EE

Josip Đaković, mag. ing. - javni razgovor

Josip Đaković, mag. ing., održat će 21. travnja 2021. u 11:00 sati (online), javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

"Primjena dubokog učenja za prognoziranje proizvodnje iz vjetroelektrana"

u okviru Istraživačkog seminara iz elektroenergetike.

srijeda, 21. travnja 2021. u 11:00 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
Održat će se online
Pratite uživo
Đurđica Tomić Peruško EE

Marko Švec, mag. ing. - javni razgovor

Marko Švec, mag. ing., održat će 22. travnja 2021. u 9:15 sati (online), javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

"Koopman operator based model predictive control of vehicle dynamics"

(Modelsko prediktivno upravljanje dinamikom vozila temeljeno na Koopmanovom operatoru)

u okviru Istraživačkog seminara iz elektrotehničkih sustava i tehnologije.

četvrtak, 22. travnja 2021. u 09:15 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
Održat će se online
Pratite uživo
Đurđica Tomić Peruško ESIT

Sara Vlahović, mag. ing. - javni razgovor

Sara Vlahović, mag. ing., održat će 23. travnja 2021. u 10:00 sati (online), javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

"Assessing the Quality of Experience of Virtual Reality Games"

(Procjena iskustvene kvalitete igara u virtualnoj stvarnosti)

u okviru Istraživačkog seminara iz telekomunikacija i informatike.

petak, 23. travnja 2021. u 10:00 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
Održat će se online
Pratite uživo
Đurđica Tomić Peruško PIIS RK TKI
Prikaži arhivu