Javni razgovor

Javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada održava se na drugoj godini doktorskoga studija, u okviru formalnog postupka odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada. Svrha javnog razgovora jest utvrditi naslov disertacije, očekivani izvorni znanstveni doprinos, jezik izrade disertacije i predvidivi rok njenog završetka te prijedlog imenovanja mentora.

Javni razgovori održavaju se u okviru istraživačkih seminara. Nazočnost na javnim razgovorima se, kao i na drugim seminarskim aktivnostima, bilježi zapisnički.


Obavijesti

Javni razgovor s pristupnikom Markom Carem, mag. ing. o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije pod naslovom:

Sustav upravljanja za poopćeni bespilotni zračni manipulator u interakciji s okolinom

održati će se

u utorak, 22. listopada 2019. u 10.00 sati

u okviru istraživačkoga seminara iz automatike

na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo (zgrada C, IX. kat, C09-01).

Autor: Đurđica Tomić Peruško