Seminar 2

Ishodi učenja

 1. Opisati u sažetom pismenom izvještaju aktualne teme iz struke i znanosti
 2. Povezati činjenice u preporučenoj literaturi sa znanjima stečenima na studiju
 3. Objasniti i rezimirati zadanu temu pred grupom studenata
 4. Kritički vrednovati kvalitetu prezentacija drugih studenata
 5. Pripremiti izvještaj u skladu s preporukama za pisanje stručnih i znanstvenih publikacija
 6. Primijeniti stečena znanja vještina komuniciranja za javnu prezentaciju zadane teme
 7. Ocijeniti prikladnost različitih rješrnja u okviru zadane specifične teme

Oblici nastave

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Seminar
 2. Seminar
 3. Seminar
 4. Seminar
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Ne drži se
 9. Seminar
 10. Seminar
 11. Seminar
 12. Seminar
 13. Seminar
 14. Seminar
 15. Ne drži se

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
(2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
(2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
(2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
(2. semestar)
Elektronika (profil)
(2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
(2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
(2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
(2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
(2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
(2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
(2. semestar)
Računarska znanost (profil)
(2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
(2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
(2. semestar)

Literatura

(.), Ovisno o tipu seminara, preporučeno od mentora,

Za studente

Izvedba

ID 222657
  Ljetni semestar
3 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja