Kvalifikacijski ispit

Kvalifikacijski ispit polaže se na prvoj godini doktorskoga studija i jedan je od početnih koraka prema definiranju teme doktorskoga rada. Sastoji se od usmenog izlaganja pisanog rada u kojem kandidat prikazuje stanje razvoja (state-of-the-art) područja istraživanja budućeg doktorskog rada te ispitivanja koje provodi povjerenstvo. U diskusiji se potiče sudjelovanje i ostalih nazočnih, a prije svega studenata. 

Kvalifikacijski ispiti održavaju se u okviru istraživačkih seminara. Nazočnost na kvalifikacijskim ispitima se, kao i na drugim seminarskim aktivnostima, bilježi zapisnički.
 

Praćenje kvalifikacijskih ispita na daljinu

Kvalifikacijski ispiti koji se održavaju online mogu se pratiti putem platforme Microsoft Teams, na kanalu Kvalifikacijski ispiti (klikom na izravnu poveznicu "Pratite uživo" uz pojedini oglas). Za prijavu u aplikaciju, zaposlenici i studenti trebaju koristiti FERlogin vjerodajnice (oblika FER_korisničko_ime@fer.hr). Ostali zainteresirani slušatelji mogu sudjelovati koristeći svoje vjerodajnice na portalu Office 365, putem web-preglednika ili samostojeće aplikacije.

(U skladu s uputom, ljubazno molimo da ne šaljete zahtjev za članstvo u timu "Doktorski studij" - hvala!)
 

Postupak prijave kvalifikacijskog ispita na daljinu

Doktorand može pristupiti kvalifikacijskom ispitu uz mentorovo odobrenje i pripremljen pisani rad u kojem prikazuje stanje razvoja (state-of-the-art) područja istraživanja budućeg doktorskog rada. Rok prijave za polaganje kvalifikacijskog ispita je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Postupak prijave kvalifikacijskog ispita na daljinu provodi se kako slijedi:

  1. Doktorand preuzima obrazac FER-DR-02 Prijava za polaganje kvalifikacijskog ispita iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija, na poveznici  Doktorski studij/Dokumenti i obrasci (mapa Obrasci).
  2. Doktorand popunjava prvu stranicu obrasca te unosi svoje ime na vrhu druge stranice obrasca, nakon čega elektroničkom poštom dostavlja obrazac mentoru.
  3. Mentor popunjava drugu stranicu obrasca, digitalno ga potpisuje te ga elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrasca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.
  4. Doktorand putem elektroničke pošte dostavlja popunjeni obrazac (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) i rad za kvalifikacijski ispit (PDF) na adresu referade za doktorski studij doktorski.studij@fer.hr.

Daljnji koraci (imenovanje povjerenstva, dogovor o terminu ispita, oglašavanje termina ispita) provode se na do sada uobičajeni način, a sam ispit održava se pred imenovanim povjerenstvom, ostalim doktorandima i zainteresiranima, putem platforme Microsoft Teams


Kvalifikacijski ispit

Prikaži arhivu
U ovom trenutku nema najavljenih kvalifikacijskih ispita