Kvalifikacijski ispit

Kvalifikacijski ispit polaže se na prvoj godini doktorskoga studija i jedan je od početnih koraka prema definiranju teme doktorskoga rada. Sastoji se od usmenog izlaganja pisanog rada u kojem kandidat prikazuje stanje razvoja (state-of-the-art) područja istraživanja budućeg doktorskog rada te ispitivanja koje provodi povjerenstvo. U diskusiji se potiče sudjelovanje i ostalih nazočnih, a prije svega studenata. 

Kvalifikacijski ispiti održavaju se u okviru istraživačkih seminara. Nazočnost na kvalifikacijskim ispitima se, kao i na drugim seminarskim aktivnostima, bilježi zapisnički.
 

Praćenje kvalifikacijskih ispita na daljinu

Kvalifikacijski ispiti koji se održavaju online mogu se pratiti putem platforme Microsoft Teams, na kanalu Kvalifikacijski ispiti (klikom na izravnu poveznicu "Pratite uživo" uz pojedini oglas). Za prijavu u aplikaciju, zaposlenici i studenti trebaju koristiti FERlogin vjerodajnice (oblika FER_korisničko_ime@fer.hr). Ostali zainteresirani slušatelji mogu sudjelovati koristeći svoje vjerodajnice na portalu Office 365, putem web-preglednika ili samostojeće aplikacije.


Kvalifikacijski ispit

Helena Čeović, mag. ing. - kvalifikacijski ispit

Helena Čeović, mag. ing., polagat će 5. listopada 2022. u 10:00 sati, u seminaru Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (D-306), kvalifikacijski ispit s temom "Text Infilling" u okviru Istraživačkog seminara iz računarske znanosti.

Rad je dostupan ovdje isključivo prijavljenim korisnicima FER Weba.

srijeda, 5. listopada 2022. u 10:00 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
prostorija: D-306/seminar (ZEMRIS) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško PIIS RI RZ

Marin Vlaić, mag. ing. - kvalifikacijski ispit

Marin Vlaić, mag. ing., polagat će 5. listopada 2022. u 10:30 sati, u seminaru Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (D-306), kvalifikacijski ispit s temom "Time Series Clustering" u okviru Istraživačkog seminara iz računarske znanosti.

Rad je dostupan ovdje isključivo prijavljenim korisnicima FER Weba.

srijeda, 5. listopada 2022. u 10:30 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
prostorija: D-306/seminar (ZEMRIS) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško PIIS RI RZ

Bojana Barać, mag. ing. - kvalifikacijski ispit

Bojana Barać, mag. ing., polagat će 5. listopada 2022. u 11:00 sati, u predavaonici Zavoda za visoki napon i energetiku (D-244), kvalifikacijski ispit s temom "Virtual Inertia-Based Converters and Their Applications in Low Carbon Energy Systems" u okviru Istraživačkog seminara iz elektroenergetike.

Rad je dostupan ovdje isključivo prijavljenim korisnicima FER Weba.

srijeda, 5. listopada 2022. u 11:00 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
prostorija: D-244 (ZVNE) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško EE

Ivan Mikulić, mag. ing. - kvalifikacijski ispit

Ivan Mikulić, mag. ing., polagat će 5. listopada 2022. u 11:15 sati, u seminaru Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (D-306), kvalifikacijski ispit s temom "A Brief Overview of the Current State of Explainable Artificial Intelligence" u okviru Istraživačkog seminara iz računarske znanosti.

Rad je dostupan ovdje isključivo prijavljenim korisnicima FER Weba.

srijeda, 5. listopada 2022. u 11:15 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
prostorija: D-306/seminar (ZEMRIS) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško PIIS RI RZ

Borna Požar, mag. ing. - kvalifikacijski ispit

Borna Požar, mag. ing., polagat će 6. listopada 2022. u 12:00 sati, u knjižnica Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (D-305), kvalifikacijski ispit s temom "Single-Photon Avalanche Diodes Implemented in High-Voltage CMOS Technology" u okviru Istraživačkog seminara iz elektronike.

Rad je dostupan ovdje isključivo prijavljenim korisnicima FER Weba.

četvrtak, 6. listopada 2022. u 12:00 sati (predviđeno trajanje: 1 sat)
prostorija: D-305/knjižnica (ZEMRIS) - Fakultet elektrotehnike i računarstva; Unska 3; Zagreb
Đurđica Tomić Peruško ELE RI
Prikaži arhivu