Obavijesti

Mirna Gržanić, mag. ing. polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 19. srpnja 2018. godine u 16:00 sati, u okviru Istraživačkoga seminara iz elektroenergetike na Zavodu za visoki napon i energetiku (zgrada D – II. kat/D244).

Rad je dostupan ovdje, isključivo prijavljenim korisnicima FER weba.

Autor: Mirjana Grubiša