Obavijesti

Natječaj za upis na sveučilišni...

N A T J E Č A J

za upis studenata na sveučilišni specijalistički studij

INFORMACIJSKA SIGURNOST

za stjecanje akademskog naziva specijalist/ica informacijske sigurnosti (1 godina, 60 ECTS bodova) u akademskoj godini 2023./2024.

Sveučilišni specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij iz računarstva, informatike ili srodnih informacijskih ili tehničkih grana kojim se ukupno s prethodnim sveučilišnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova ili osoba koja je završila srodan četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili osoba koja je završila drugi sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij uz radno iskustvo na području informacijske i komunikacijske tehnologije. Potrebno je znanje engleskog jezika.

Broj slobodnih mjesta: 20 ukupno.

Školarina iznosi 4 645,30 EUR (35 000,00 HRK), a plaća se u dvije (2) rate u iznosu od 2 322,65 EUR (17 500,00 HRK) pri upisu u prvi i drugi semestar.

Prijave na natječaj šalju se poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb do zaključno 25. rujna 2023. godine.

Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) tijekom kojeg se utvrđuje područje specijalističkog rada. Intervjui će se održati u razdoblju od 26. do 29. rujna 2023. godine. O terminu održavanja pojedinačnih razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Nastava započinje u studenome 2023. godine.

Dodatne informacije o studiju dostupne su na mrežnim stranicama studija: 

http://www.fer.unizg.hr/infosig.

 

Prijavni obrazac dostupan je na adresi: https://www.fer.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji/is/obrasci_i_upute.

Dodatna pitanja mogu se uputiti na tel. (01) 6129 920 ili adresu e-pošte specijalisticki.studij@fer.hr.

 

Autor: Valentina Čale

Fakultetsko vijeće na svojoj 681. sjednici donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova specijalističkog studija:

I. Studentu specijalističkog studija može se nakon isteka dvije godine od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, na njegovu zamolbu odobriti produljenje studija bez plaćanja dodatnih troškova za jednu akademsku godinu.

II. Produljenje studija iz točke I. ove odluke može se odobriti još jednom do isteka najduljeg propisanog roka od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, uz plaćanje dodatnih troškova u iznosu od 3.000,00 kuna.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 2019./2020.

Autor: Smiljanka Turkalj