Obavijesti

Natječaj za upis generacije 2019/2020 zatvoren je 1. listopada 2019. te je nastava upisanim studenima započela 11. studenog 2019. Idući natječaj, za upis generacije 2020/2021, očekuje se u lipunju 2020. godine te će biti otvoren do 1. listopada 2020. godine.

Autor: Stjepan Groš

Obrana završnog specijalističkog rada Mislava Marovića, dipl. ing. pod naslovom:

"Metode usklađivanja automatske obrade osobnih podataka s Općom uredbom o zaštiti podataka"

održati će se u  ponedjeljak 25. studenoga 2019. god, u  10 sati

na Zavodu za primijenjeno računarstvo

(u prostoriji D259  zgrada D II. kat)

Autor: Smiljanka Turkalj

Fakultetsko vijeće na svojoj 681. sjednici donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova specijalističkog studija:

I. Studentu specijalističkog studija može se nakon isteka dvije godine od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, na njegovu zamolbu odobriti produljenje studija bez plaćanja dodatnih troškova za jednu akademsku godinu.

II. Produljenje studija iz točke I. ove odluke može se odobriti još jednom do isteka najduljeg propisanog roka od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, uz plaćanje dodatnih troškova u iznosu od 3.000,00 kuna.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 2019./2020.

Autor: Smiljanka Turkalj