Obavijesti

Obrana završnog specijalističkog rada Ivana Račića, mag. oec. pod naslovom:

                             "Upravljanje kontinuitetom poslovanja u kontekstu izoliranog informacijskog sustava"

                      održat će se u utorak 26. listopada 2021. godine u 13:00 sati na Zavodu za primijenjeno računarstvo 

                       D-370.

Autor: Valentina Čale

Fakultetsko vijeće na svojoj 681. sjednici donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova specijalističkog studija:

I. Studentu specijalističkog studija može se nakon isteka dvije godine od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, na njegovu zamolbu odobriti produljenje studija bez plaćanja dodatnih troškova za jednu akademsku godinu.

II. Produljenje studija iz točke I. ove odluke može se odobriti još jednom do isteka najduljeg propisanog roka od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, uz plaćanje dodatnih troškova u iznosu od 3.000,00 kuna.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 2019./2020.

Autor: Smiljanka Turkalj