Doktorski studij

Nakon provedenog postupka reakreditacije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dodijelila je 2017. godine našem doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo oznaku i certifikat visoke razine kvalitete.

Fakultet je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. U okviru poslijediplomskog doktorskog studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački rad i pripremaju za karijeru u znanstvenom i akademskom sektoru ili sektoru istraživanja i razvoja u gospodarstvu, gdje će stvaranjem novih znanja i tehnologija doprinijeti napretku i boljitku društva u cjelini.

 

 

 

 

Polja poslijediplomskoga doktorskog studija

Poslijediplomski doktorski studiji iz polja elektrotehnike i računarstva svrstavaju se u studije iz grupacije tehničkih znanosti. Ovi studiji obrazuju mlade znanstvenike za važna područja koja se vrlo brzo razvijaju i imaju odlučujuću ulogu u tehnološkom i svekolikom razvoju. Treba naglasiti da se danas napredak u tehnici ne postiže samo vještim domišljanjem novih rješenja, nego je rezultat ozbiljnih istraživanja i razvoja.

  • Elektrotehnika i elektrotehničke znanosti imaju korijene u matematici i prirodnim znanostima, poglavito fizici. Elektrotehnika čini most između matematike i prirodnih znanosti s jedne, i praktičnih ostvarenja s druge strane.
  • Računarstvo i računarske znanosti obuhvaćaju teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalnih sustava.