Doktorski studij

Nakon provedenog postupka reakreditacije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dodijelila je 2017. godine našem doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo oznaku i certifikat visoke razine kvalitete.

Fakultet je nositelj doktorskog studija iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnike i znanstvenog polja računarstva. Središnja komponenta sveučilišnog doktorskog studija je znanstveno istraživanje i stvaranje. U okviru poslijediplomskog doktorskog studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački rad i pripremaju za karijeru u znanstvenom i akademskom sektoru ili sektoru istraživanja i razvoja u gospodarstvu, gdje će stvaranjem novih znanja i tehnologija doprinijeti napretku i boljitku društva u cjelini.