Usmjerenja

Ovo su samo primjeri odabira izbornih predmeta, a moguće su i mnoge druge kombinacije izbornih predmeta prema željama i interesima studenta.

Usmjerenje

Izborni predmeti

Biomehanika

Mehanika bioloških tkiva

Mehanika bioloških strujanja

Numerička biomehanika

Konstruiranje i proizvodne tehnologije u BI

Proizvodni sustavi u biomedicinskom inženjerstvu

CAD/CAM sustavi u biomedicinskom inženjerstvu

Konstruiranje i oblikovanje medicinskih konstrukcija

Bioinstrumentacija

Elektronička instrumentacija

Senzorske tehnologije u biomedicinskom inženjerstvu

Sustavi za dobivanje medicinskih slika

Znanost o podatcima u biomedicini

Statistička analiza podataka

Multivarijatna analiza podataka

Strojno učenje

Informacijski sustavi u biomedicini i zdravstvu

Algoritmi za potporu odlučivanju u zdravstvu

Norme i integracijski profili u biomedicinskoj informatici

Sigurnost podataka i certifikacija softverskih rješenja u medicini

Bioinformatika

Statistička analiza podataka

Skriptni jezici

Probabilistički grafički modeli u bioinformatici

Obrada i analiza biomedicinskih signala

Analiza neurofizioloških signala

Inverzni problemi u bioelektromagnetizmu

Napredne metode obrade signala

Obrada i analiza biomedicinskih slika

Neuronske mreže

Digitalna obrada i analiza slike

Obrada i analiza videa


Predmeti biomedicinskog inženjerstva

Akademska godina
Obavezni predmeti
5
ECTS
30+5+0+0 Biomedicinska informatika (222493)
M. Cifrek, M. Končar
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+7 Biomehanika (261424)
5
ECTS
30+0+0+0 Fiziologija i anatomija (261423)
5
ECTS
Izborni predmeti (20671)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
45+0+0+0 Mehanika bioloških tkiva (261426)
5
ECTS
30+0+0+15 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
30+15+0+0 Obrada i analiza videa (261430)
5
ECTS
45+0+0+15 Statistička analiza podataka (229840)
Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
45+0+15+15 Strojno učenje 1 (222786)
J. Šnajder
5
ECTS
Obavezni predmeti
5
ECTS
30+0+0+5 Bioinformatika 1 (183492)
M. Šikić, M. Domazet-Lošo
5
ECTS
5
ECTS
Izborni predmeti (20672)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+15 Digitalna obrada i analiza slike (229829)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
60+0+0+15 Elektronička instrumentacija (222489)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+15 Medicinska robotika (261437)
5
ECTS
30+15+0+0 Mehanika bioloških strujanja (261434)
5
ECTS
45+0+15+6 Multivarijatna analiza podataka (222481)
Z. Kostanjčar, D. Pintar
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+12 Skriptni jezici (183475)
Z. Kalafatić, S. Šegvić
5
ECTS
Obavezni predmeti
5
ECTS
30+0+0+0 Analiza slika u biomedicini (222458)
5
ECTS
0+0+0+0 Projekt (261532)
5
ECTS
45+0+15+15 Uvod u znanost o podacima (240719)
Izborni predmeti (20673)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
5
ECTS
30+15+0+15 Napredne metode obrade signala (261531)
5
ECTS
30+0+0+15 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
45+0+0+0 Numerička biotehnika (261445)
5
ECTS
30+15+0+0 Obrada i analiza videa (261430)
5
ECTS
45+0+0+15 Statistička analiza podataka (229840)
Z. Kostanjčar, I. Velčić
Obavezni predmeti
25
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (261452)
Izborni predmeti (20675)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+15 Digitalna obrada i analiza slike (229829)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
60+0+0+15 Elektronička instrumentacija (222489)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+15 Medicinska robotika (261437)
5
ECTS
30+15+0+0 Mehanika bioloških strujanja (261434)
5
ECTS
45+0+15+6 Multivarijatna analiza podataka (222481)
Z. Kostanjčar, D. Pintar
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+12 Skriptni jezici (183475)
Z. Kalafatić, S. Šegvić

Uz preporučene izborne predmete studenti mogu birati izborne predmete koji su u ponudi u svim ostalim diplomskim studijskim programima FER-a i FSB-a.