Satelitske komunikacijske tehnologije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Značajke i specifičnosti satelitskih komunikacijskih sustava. Podjela i namjena područja frekvencijskog spektra. Pregled postojećih normi. Podjela satelitskih komunikacijskih sustava (namjena, frekvencijski spektar, putanja). Model satelitskog komunikacijskog sustava. Značajke prijamnika i predajnika. Značajke, arhitektura i sučelja zemaljske satelitske postaje (antene, odašiljački dio). Specifičnosti i vrste modulacijskih postupaka i višestrukog pristupa primijenjenih u satelitskim komunikacijama. Osnovni parametri kvalitete veze i proračun veze u satelitskim komunikacijskim sustavima. Definicija i arhitektura specifičnih satelitskih komunikacijskih sustava.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. nabrojati osnovne značajke satelitskog sustava
 2. objasniti podjelu satelitskih komunikacijskih sustava prema namjeni
 3. procijeniti parametre satelitske veze
 4. analizirati građu satelitskih komunikacijskih sustava
 5. dizajnirati posebne satelitske komunikacijske sustave
 6. procijeniti kvalitetu satelitskog komunikacijskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u dva ciklusa u trajanju od 3 sata tjedno.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u četiri ciklusa u trajanju od 3 sata tjedno u laboratoriju na Zavodu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 90 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Putanje. lasiranje. postavljanje i održavanje satelita u putanji
 2. Područje pokrivanja. satelitski snopovi
 3. Odabir položaja zemaljske postaje
 4. Parametri zemaljske postaje. odašiljač. prijamnik. antena
 5. Transponderi. antene na satelitu
 6. Proračun veze. uzlazna i silazna veza
 7. Proračun veze. uzlazna i silazna veza
 8. Međuispit
 9. Satelitska telefonija: fiksna i mobilna
 10. Satelitska televizija
 11. Satelitski radio
 12. Podatkovne satelitske veze
 13. VSAT - sateliti s malim otvorom antene
 14. Satelitski internet. satelitski amaterski radio
 15. Meteorološki. znanstveni i vojni sateliti, Završni ispit

Literatura

Krešimir Malarić (2018.), Satelitske komunikacijske tehnologije, Merkur A.B.D., Zagreb
Andrew F Inglis, Arch Luther (1997.), Satellite Technology, Routledge
Gerard Maral, Michel Bousquet, Zhili Sun (2020.), Satellite Communications Systems, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 222660
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan