Elektroenergetski distribucijski sustavi

Opis predmeta

Konfiguracije razdjelnih mreža srednjeg napona. Predviđanje opterećenja. Analize razdjelnih mreža. Problematika izgradnje i pogona razdjelnih mreža. Elementi razdjelnih mreža. Elementi distribucijskih transformatorskih stanica. Distribucija električne energije u tržišnim uvjetima: opskrba, operator distribucijskog sustava. Kvaliteta opskrbe električnom energijom. Uvjeti priključka: kupac, proizvođač. Aktivna razdjelna mreža. Vrste distribuirane proizvodnje. Utjecaj distribuirane proizvodnje na planiranje i pogon razdjelnih mreža. Upravljanje potrošnjom. Mikromreže i virtualne elektrane.

Ishodi učenja

 1. Izračunati strujno-naponske prilike u distribucijskoj mreži
 2. Objasniti proces priključenja korisnika mreže na distribucijski sustav
 3. Objasniti razlike između struktura distribucijskih mreža
 4. Analizirati i izračunati buduće opterećenje u razdjelnim mrežama
 5. Organizirati elemente razdjelnih mreža u funkcionalnu cjelinu

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Topologija distribucijskih mreža, Ograničenja distribucijskog sustava
 2. Klasifikacija potrošača, Optimalna točka razdvajanja distribucijskih mreža u redovnom pogonu, Pogon distribucijskih mreža tijekom kvarova
 3. Značajke distribucijskih transformatorskih stanica, Nadzemni vodovi i kabeli u distribucijskim mrežama
 4. Izvedba distribucijskog napojnog transformatora, Značajke gradskih i ruralnih distribucijskih mreža
 5. Dijelovi distribucijskih mreža, Pogonska ograničenja distribucijskih mreža
 6. Karakteristike proračuna tokova snaga u distribucijskim mrežama, Karakteristike proračuna kratkog spoja u distribucijskim mrežama
 7. Planiranje distribucijske mreže, Prostorno planiranje distribucijskih mreža, Osnove problematike georeferenciranog planiranja, Modeliranje prostorne potrošnje i potražnje, Metodologija prostornog planiranja aktivnih distribucijskih mreža
 8. Međuispit
 9. Tehničke značajke distribuirane proizvodnje
 10. Regulatorna politika. poticaji. izvedivost distribuirane proizvodnje, Utjecaj distribuirane proizvodnje na ograničenja distribucijske mreže, Utjecaj distribuirane proizvodnje na kvalitetu električne energije u distribuiranim mrežama, Upravljanje aktivnim mrežama
 11. Koristi agregiranja jedinica, Koordinacija proizvodnih postrojenja, Tehničke značajke virtualnih elektrana, Ekonomske značajke virtualnih elektrana, Uloga spremanja energije u virtualnim elektranama
 12. Opskrbne tarife, Sustavi obračuna, Napredno mjerenje potrošnje. pametni brojači, Modeliranje potrošnje i opterećenja
 13. Dnevne krivulje opterećenja. ponašanje opterećenja, Modeliranje opterećenja u mrežnim proračunima ("Z". "I". "S" modeli), Predviđanje prostornog opterećenja
 14. Zahtjevi na kvalitetu električne energije, Standardi kvalitete električne energije, Izvori nezadovoljavajuće kvalitete električne energije, Utjecaj loše kvalitete električne energije, Gubitak opskrbe i padovi napona, Harmonici u distribucijskim mrežama
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
(3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar)

Literatura

(.), H.Lee Willis,Walter G. Scot (.), Distributed Power Generation, Marcel Dekker, Inc.,
(.), William H. Kersting (2002.), Distribution System Modeling and Analysis, CRC Press,

Za studente

Izvedba

ID 222433
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan