Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima

Ishodi učenja

 1. analizirati implementirani algoritama upravljanja u digitalni sustav
 2. ocijeniti performanse rada sustava upravljanja
 3. analizirati utjecaj parametara sustava upravljanja na rad elektromotornog pogona
 4. analizirati utjecaj smetnji na sustav upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Osnove mikrokontrolera i DSP-ova za upravljanje električnim strojevima, Obrada signala potrebnih za digitalno upravljanje električnim strojevima, Priprema signala za upravljanje elektičnim strojevima
 2. Obrada signala potrebnih za digitalno upravljanje električnim strojevima, Jedinični sustav (per unit). Brojčani formati, Priprema signala za upravljanje elektičnim strojevima
 3. Praktična pitanja vezana uz PWM, DSP temeljeno upravljanje izmjenično-istosmjernim i istosmjerno-istosmjernim pretvaračima
 4. Praktična pitanja vezana uz PWM, DSP temeljeno upravljanje izmjenično-istosmjernim i istosmjerno-istosmjernim pretvaračima
 5. Digitalno upravljanje istosmjernim elektromotornim pogonima
 6. Digitalno upravljanje istosmjernim elektromotornim pogonima, Mjerenje i estimaicja položaja, Upravljanje položajem
 7. Digitalno upravljanje istosmjernim elektromotornim pogonima, Mjerenje i estimaicja položaja, Upravljanje položajem
 8. Međuispit
 9. Načela vektorskog upravljanja i orjentacije toka
 10. Načela vektorskog upravljanja i orjentacije toka, Vektorska modulacija širine impulsa
 11. DSP implementacija algoritma za upravljanje asinkronim strojem
 12. Vektorsko upravljanje sinkronog stroja s površinskim magnetima u području konstantnog momenta i u području slabljenja polja, Vektorsko upravljanje sinkronog stroja s unutarnjim magnetima u području konstantnog momenta i u području slabljenja polja
 13. Vektorsko upravljanje sinkronog stroja s površinskim magnetima u području konstantnog momenta i u području slabljenja polja, Vektorsko upravljanje sinkronog stroja s unutarnjim magnetima u području konstantnog momenta i u području slabljenja polja, DSP implementacija algoritma za upravljanje sinkronim strojem sa stalnim magentima
 14. DSP implementacija algoritma za upravljanje beskolektorskim istosmjernim strojem
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Duco W.J. Pulle, Pete Darnell, André Veltman, Applied Control of Electrical Drives Real Time Embedded and Sensorless Control using VisSim and PLECS,
(.), Darko Marčetić, Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima, FTN Izdavaštvo, Novi Sad,
(.), Hamid A. Toliyat, Steven G. Campbell, DSP-Based Electromechanical Motion Control,

Za studente

Izvedba

ID 222438
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
26 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan