Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Predmet se bavi primjenom mikroprocesora u sustavima upravljanja električnim strojevima. Prvo se razmatraju osnovni principi rada mikroprocesora, mikrokontrolera i digitalnih signalnih procesora (DSP). Zatim se razmatraju najvažniji principi digitalnog upravljanja, prilagodba mjerenih signala te implementacija algoritama upravljanja u digitalni upravljački sustav. U sklopu predmeta se analizira rad digitalno upravljanih bezkolektorskih istosmjernih motora.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati implementirani algoritama upravljanja u digitalni sustav
 2. ocijeniti performanse rada sustava upravljanja
 3. analizirati utjecaj parametara sustava upravljanja na rad elektromotornog pogona
 4. analizirati utjecaj smetnji na sustav upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove rada mikrokontrolera i DSP-ova za upravljanje električnim strojevima.
 2. Aplikacijski moduli i periferija mikrokontrolera i DSP-a.
 3. Obrada signala potrebnih za digitalno upravljanje električnim strojevima.
 4. Jedinični sustav (per unit). Brojčani formati.
 5. Izvedbe modulacije signala, sinkronizacija sklapanja i uzorkovanja.
 6. Izvedbe regulatora u diskretnoj domeni.
 7. Sinteza regulatora u diskretnoj domeni.
 8. Međuispit
 9. Beskolektorski istosmjerni stroj.
 10. Upravljanje beskolektorskim istosmjernim strojem modulacijom u šest koraka.
 11. Mjerenje i estimacija položaja rotora stroja. Enkoder i resolver.
 12. Upravljanje brzinom vrtnje beskolektorskih istosmjernih strojeva
 13. DSP implementacija algoritma za upravljanje beskolektorskim istosmjernim strojem.
 14. DSP implementacija algoritma za upravljanje beskolektorskim istosmjernim strojem.
 15. Završni ispit

Literatura

Duco W.J. Pulle, Pete Darnell, André Veltman (.), Applied Control of Electrical Drives Real Time Embedded and Sensorless Control using VisSim and PLECS,
Darko Marčetić (.), Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima,, FTN Izdavaštvo, Novi Sad
Hamid A. Toliyat, Steven G. Campbell (.), DSP-Based Electromechanical Motion Control,

Za studente

Izvedba

ID 222438
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
26 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan