Primjena elektromagnetskih valova u inženjerstvu

Ishodi učenja

 1. Objasniti fizikalnu sliku rasprostiranja EM vala u slobodnom prostoru, u neograničenom dielketriku sa i bez gubitaka i na prijenosnim strukturama
 2. Objasniti fizikalnu sliku Maxwelllvih jednadžbi u integralnom i diferencijalnom obliku, vektorske valne jednadžbe i njenih rješenja za putujući val, stojni val i evanascenenti val
 3. Objasniti fizikalnu sliku zračenja elektromagentskog vala elementarnog električnog dipola i jednostavnog antenskog niza s dva elementa
 4. Izračunati osnovne parametre (karakterističnu impedanciju i konstantu rasprostitanja) jednostavnih struktura za vođenje EM energije : TEM prijenosne linije, dielektričnog i pravokutnog valovoda
 5. Izračunati sve parametre potrebne za prilagođenje tereta proizvoljne impedancije na generator pomoću linije i jednog staba
 6. Izračunati raspodjelu električnog i magnetskog polja kod okomitog i kosog upada EM vala na granicu između zraka i jednoslojnog i vešeslojnog dielektrik sa i bez gubitaka
 7. Prepoznati elektromagentske dijelove za zračenje i vođenje EM vala u praktičnim inženjerskim sustavima u komunikacijama, elektronici i objasniti pripadne fizikalne zakonitosti koje oni koriste

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Razlika između mreža s koncentriranim i raspodijeljenim elementima. Model prijenosne linije s koncentriranim elementima.
 2. Telegrafske jednadžbe. Valne jednadžbe. Opće rješenje i fizikalna interpretacija. Napon i struja na prijenosnoj liniji. Koeficijent refleksije. Odnos stojnih valova.
 3. Ulazna impedancije prijenosne linije bez gubitaka s gubitcima. Impedancija uzduž prijenosne linije. Karakteristična impedancija i koeficijent rasprostiranja.
 4. Fazna i grupna brzina. Tok snage na prijenosnoj liniji. Linija bez gubitaka. Linija s malim gubitcima.
 5. Smithov dijagram. Prilagodba impedancije jednim stabom. Prilagodba za najveći prijenos snage.
 6. Vremenski odziv prijenosne linije. Rasprostiranje impulsa. Disperzija i kauzalnost. Prijenosna linija s periodičkim opterećenjem. Umjetna prijenosna linija.
 7. Fizikalna interpretacija rotora i divergencije. Koncept elektromagnetskog polja. Jednadžba kontinuiteta. Posmačna struja. Maxwellove jednadžbe i njihova fizikalna interpretacija.
 8. Međuispit. Permitivnost i permeabilnost. Fizikalna interpretacija.Koncept izotropnog i anizotropnog materijala. Rubni uvjeti na granici dva medija. Koncept savršenog električnog vodiča (PEC) i savršenog magnetskog vodiča (PMC).
 9. Vektorska valna jednadžba. Konstrukcija i interpretacija rješenja. Ravni val u neograničenom mediju bez gubitaka i neograničenom mediju s gubitcima. Koncept impedancije i intrinzične impedancije.
 10. Okomiti i kosi upad ravnog vala na poluprostor bez gubitaka i poluprostor s gubitcima. TEM-. TE- i TM-valovi.
 11. Okomit upad ravnog vala na poluprostor bez gubitaka i poluprostor s gubitcima. Dubina prodiranja.
 12. Kosi upad ravnog vala na poluprostor bez gubitaka. TE i TM polarizacija.
 13. Valovod s paralelnim pločama. Pravokutni valovod.
 14. Kružni valovod. Dielektrični valovod.
 15. Završni ispit. Elementarni izvori zračenja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Obavezni predmet smjera (1. semestar)

Literatura

(.), Z. Smrkić (1986). Mikrovalna elektronika, Školska Knjiga,
(.), C.Balanis (1989). Advanced,
(.), Engineering Electromagnetics,,
(.), John Willey,
(.), Staelin, Morgenthaler,,
(.), Kong (1994). Electromagnetic,
(.), Waves, Prentice Hall,
(.), F . Ulaby Fundamentals of,
(.), Applied Electromagentics,

Za studente

Izvedba

ID 183453
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan