Razvoj elektrotehničkih proizvoda

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Struktura znanstvenih revolucija; povijesni razvoj tehnike i tehnologije. Tehnika, temelj kulture. Inženjerska osobna i društvena infrastruktura te informatička tehnologija potrebna za razvoj proizvoda. Metodologija znanstvenog istraživanja, faze razvoja proizvoda. Upravljanje projektima; mrežno planiranje, dokumentiranje. Timski rad. Objavljivanje rezultata razvoja. Zaštita tehničkog znanja. Hrvatske i europske norme i preporuke. Akreditiranje i certificiranje. Institucije Europske unije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati faze razvoja elektrotehničkih proizvoda
 2. objasniti osnovnu i društvenu infrastrukturu potrebnu za uspješan razvoj proizvoda
 3. primijeniti stečena znanja za pisanje stručnih i znanstvenih radova
 4. identificirati najznačajnije podatke nakon faze pretraživanja podataka
 5. analizirati potrebe za razvojem novih proizvoda
 6. napisati tehnički esej o postupku razvoja određenog tehničkog proizvoda

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su interaktivna uz primjenu suvremenih metoda i pomagala.

Seminari i radionice

Seminarski rad studenata predviđa samostalan rad na temama koje su obrađene na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 25 % 50 % 25 %
Međuispit: Pismeni 50 % 25 % 25 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Strukture revolucija u znanosti, Povijest razvoja tehnike i tehnologije
 2. Opis faza razvoja proizvoda, Analiza tehničkih alata koji se koriste u različitim fazama razvoja proizvoda
 3. Zahtjevi na osobnu infrastrukturu, Zahtjevi na društvenu infrastrukturu, Zahtjevi na državnu infrastrukturu
 4. Osobna programska podrška, Programska podrška tvrtki
 5. Pisanje tehničkih članaka, Pisanje tehničkih izvješća
 6. Baze podataka tvrtki, Baze podataka institucija, Pravila pretraživanja baza podataka
 7. Pisanje tehničkih eseja
 8. Međuispit
 9. Patenti, Pretraživanje patentnih baza, Hrvatske tehničke norme i institucije, Europske tehničke norme i institucije, Svjetske tehničke norme i institucije, Pretraživanje baza podataka tehničkih normi
 10. Integrirano programsko okruženje za razvoj proizvoda
 11. Razvoj električnog stroja
 12. Razvoj učinskog pretvarača
 13. Razvoj gradskog tramvaja, Razvoj vlaka
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Literatura

P.B. Adamsen (2000.), A Framework for Complex Systems Development, CRC Press
L. Goodman, R. Ignacio (1999.), Engineering Project Management, CRC Press
T. S. Kuhn. (.), Struktura znanstvenih revolucija, Naklada Jesenski Turk
N. Rosenberg, L. E. Birdzell. (1993.), Kako se Zapad obogatio, August Cesarec

Za studente

Izvedba

ID 222662
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan