Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava

Opis predmeta

Mjerenje napona i struje. Električko mjerenje neelektričnih veličina. Pokazni instrumenti, registratori i mjerni pretvornici. Standardni izlazni naponi i struje. Mjerna petlja. Mjerni pretvornici pomaka, kuta, tlaka, vibracija, sile, momenta, brzine, brzine vrtnjne, akceleracije, razine, protoka, analitičkih parametara, temperature i radijacije. Infra crvena mjerna tehnika. Pretvornici za Ex zone. NAMUR izlazi. Nekonvencijalno mjerenje električnih veličina (Rogowsky svitak, optički mjerni transformatori). Inteligentni mjerni pretvornici. HART protokol. Lokalne senzorske mreže i podatkovne sabirnice. Mjerni sustavi podržani računalom.

Ishodi učenja

 1. objasniti elemente mjernog lanca
 2. razlikovati mjerne pretvornike neelektričnih veličina
 3. opisati nekonvencionalne pretvornike električnih veličina
 4. opisati infracrvenu mjernu tehniku
 5. prepoznati inteligentne mjerne pretvornike
 6. objasniti mjerne sustave podržane računalom

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Mješovito e-učenje

Terenska nastava

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Tehnike mjerenja temperature, Tehnike mjerenja tlaka
 2. Tehnike mjerenja protoka, Tehnike mjerenja visine
 3. Tehnike mjerenja sile i pomaka, Tehnike mjerenja infracrvenog zračenja
 4. Meteorološke tehnike mjerenja, Analogni mjerni transduktor
 5. Digitalni mjerni transduktor, Sustav sakupljanja podataka
 6. Tehnike mjerenja istosmjerne struje, Tehnike mjerenja izmjenične struje
 7. Nekonvencionalne tehnike mjerenja struje
 8. Međuispit
 9. Naponski djeljitelji, Naponski transformatori, Hibridni naponski transformatori
 10. Transduktori snage, Digitalni multimetri, Električni brojači
 11. Klase točnosti, Pogon u kratkom spoju i praznom hodu, Nazivne vrijednosti strujnih transformatora
 12. Klase točnosti, Nazivne vrijednosti naponskih transformatora, Zaštita naponskih transformatora
 13. Nadzor i sakupljanje podataka
 14. Sustav upravljanja energijom
 15. Sustav upravljanja distribucijskom mrežom, Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar) Predmeti specijalizacije profila (3. semestar) Predmeti specijalizacije profila (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), James W. Dally, William F. Riley, Kenneth G. Mcconnell (1993.), Instrumentation for engineering measuraments, JOHN WILEY & SONS, INC.,
(.), Grady C. Carroll (1962.), Industrial process measuring instruments, MCGRAW-HILL PUBLISHING COMPANY,
(.), P. H. Mansfield (1973.), Electrical transducers for industrial measurement, BUTTERWORTH & CO.,
(.), William David Cooper, Albert D. Helfrick (1970.), Electronic instrumentation and measurement techniques, PRENTICE-HALL, INC.,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222440
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
12 Laboratorijske vježbe