Raspored predavanja u akademskoj godini 2023./2024.

Tjedan Vrijeme / Dan Utorak Srijeda Četvrtak
06.11. - 10.11.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:45h


-

 

Upravljanje tržištem
(D160)

Osiguranje i reosiguranje     (D160)

 

Upravljanje tržištem
(D160)

Aktuarska matematika
(B3)

 

Osiguranje i reosiguranje
(B3)

20.11. - 24.11.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:45h

Upravljanje tržištem
(Siva vijećnica)

 

Aktuarska matematika (Siva vijećnica)

Osiguranje i reosiguranje     (D160)

 

Upravljanje tržištem
(D160)

Aktuarska matematika
(D160)

 

Osiguranje i reosiguranje
(D160)

11.12. - 15.12.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:45h

Upravljanje tržištem  (A202)

 

Upravljanje tržištem  (A202)

Osiguranje i reosiguranje     (D160)

 

Aktuarska matematika     (D160)

Aktuarska matematika
(B3)

 

Osiguranje i reosiguranje
(B3)

08.01. - 12.01.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:45h

Upravljanje tržištem
(A202)

 

Osiguranje i reosiguranje  (A202)

Osiguranje i reosiguranje     (Siva vijećnica)

 

Aktuarska matematika    (Siva vijećnica)

Aktuarska matematika
(Siva vijećnica)

 

Upravljanje tržištem
(Siva vijećnica)

15.01.-
19.01

16:00h - 18:15h

 

 

18:30h - 20:00h

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju
(Siva vijećnica)

 

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju
(Siva vijećnica)

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju
(Siva vijećnica)

 

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju
(Siva vijećnica)

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju
(Siva vijećnica)

 

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju
(Siva vijećnica)

22.01. - 26.01.

16:00h - 18:15h

 

 

18:30h - 20:00h

Upravljanje projektima i vođenje projekata
(D259)

 

Upravljanje projektima i vođenje projekata
(D259)

Upravljanje projektima i vođenje projekata
(D259)

 

Upravljanje projektima i vođenje projekata
(D259)

Upravljanje projektima i vođenje projekata
(D259)

 

Upravljanje projektima i vođenje projekata
(D259)

29.01. - 02.02.

16:00h - 18:15h

 

 

18:30h - 20:00h

Digitalna transformacija poslovanja
(D160)

 

Digitalna transformacija poslovanja
(D160)

Digitalna transformacija poslovanja
(D160)

 

Digitalna transformacija poslovanja
(D160)

Digitalna transformacija poslovanja
(D160)

 

Digitalna transformacija poslovanja
(D160)

12.02. - 16.02.

16:00h - 18:15h

 

 

18:30h - 20:00h

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju
(Siva vijećnica)

 

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju
(Siva vijećnica)

Upravljanje projektima i vođenje projekata
(D259)

 


Upravljanje projektima i vođenje projekata
(D259)

 

Digitalna transformacija poslovanja
(D160)

 


Digitalna transformacija poslovanja
(D160)