Raspored predavanja u akademskoj godini 2021./2022.

Tjedan Vrijeme / Dan Utorak Srijeda Četvrtak
22.11. - 26.11.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:45h

Osiguranje i reosiguranje (Siva vijećnica)

 

Osiguranje i reosiguranje (Siva vijećnica)

Upravljanje tržištem     (D-160)

 

Upravljanje tržištem    (D-160)

Aktuarska matematika   (Siva vijećnica)

 

Aktuarska matematika   (Siva vijećnica)

06.12. - 10.12.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:45h

Osiguranje i reosiguranje (Siva vijećnica)

 

Osiguranje i reosiguranje (Siva vijećnica)

Upravljanje tržištem        (Siva vijećnica)

 

Upravljanje tržištem        (Siva vijećnica)

Aktuarska matematika (D-152)

 

Aktuarska matematika (do 20h) (D-152)

10.01. - 14.01.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:45h

Osiguranje i reosiguranje (Siva vijećnica)

 

Osiguranje i reosiguranje (Siva vijećnica)

Upravljanje tržištem        (Siva vijećnica)

 

Upravljanje tržištem        (Siva vijećnica)

Aktuarska matematika   (Siva vijećnica)

24.01. - 28.01.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:45h

Osiguranje i reosiguranje (Siva vijećnica)

 

Osiguranje i reosiguranje (Siva vijećnica)

Upravljanje tržištem        (Siva vijećnica)

 

Upravljanje tržištem        (Siva vijećnica)

Aktuarska matematika   (Siva vijećnica)

 

Aktuarska matematika   (Siva vijećnica)

31.01. - 04.02.

16:00h - 18:15h

 

 

18:30h - 20:00h

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

 

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

 

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

 

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

07.02. - 11.02.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:00h

Digitalna transformacija poslovanja

 

Digitalna transformacija poslovanja

Digitalna transformacija poslovanja

 

Digitalna transformacija poslovanja

Digitalna transformacija poslovanja

 

Digitalna transformacija poslovanja

21.02. - 25.02.

16:00h - 18:15h

 

18:30h - 20:00h

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

Digitalna transformacija poslovanja

 

Digitalna transformacija poslovanja