Raspored predavanja u 2020.

Tjedan Vrijeme / Dan Ponedjeljak Utorak Srijeda
26.10. - 30.10.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:45h

Osiguranje i reosiguranje (A202)

 

Aktuarska matematika (A202)

Upravljanje tržištem (A301)

 

Aktuarska matematika (A301)

Upravljanje tržištem (A202)

 

Osiguranje i reosiguranje (A202)

09.11. - 13.11.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:45h

Osiguranje i reosiguranje (A202)

 

Aktuarska matematika (A202)

Upravljanje tržištem (A301)

 

Aktuarska matematika (A301)

Osiguranje i reosiguranje (A202)

 

Upravljanje tržištem (A202)

30.11. - 04.12.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:45h

Aktuarska matematika (A202)

Osiguranje i reosiguranje (A301)

 

Osiguranje i reosiguranje (A301)

Upravljanje tržištem (A202)

 

Upravljanje tržištem (A202)

14.12. - 18.12.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:45h

Aktuarska matematika (A202)

 

Aktuarska matematika (do 20h) (A202)

Osiguranje i reosiguranje (A301)

 

Osiguranje i reosiguranje (A301)

Upravljanje tržištem (A202)

 

Upravljanje tržištem (A202)

11.01. - 15.01.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:00h

Upravljanje projektima i vođenje projekata (D160)

Upravljanje projektima i vođenje projekata (D160)

Upravljanje projektima i vođenje projekata (D152)

Upravljanje projektima i vođenje projekata (D152)

Upravljanje projektima i vođenje projekata (D160)

Upravljanje projektima i vođenje projekata (D160)

11.01. - 15.01.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:00h

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju (A202)

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju (A202)

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju (A301)

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju (A301)

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju (A202)

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju (A202)

18.01. - 22.01.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:00h

Digitalna transformacija poslovanja (A202)

Digitalna transformacija poslovanja (A202)

Digitalna transformacija poslovanja (A301)

Digitalna transformacija poslovanja (A301)

Digitalna transformacija poslovanja (A202)

Digitalna transformacija poslovanja (A202)

25.01. - 29.01.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:00h

Upravljanje projektima i vođenje projekata

Upravljanje projektima i vođenje projekata

   
25.01. - 29.01.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:00h

 

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

 
25.01. - 29.01.

16:00h - 18:15h

18:30h - 20:00h

   

Digitalna transformacija poslovanja

 

Digitalna transformacija poslovanja