Upravljanje spremnicima energije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Sagledavanje potrebe za sustavima pohrane energije kod korištenja obnovljivih izvora energije. Pregled sustava pohrane s obzirom na njihove dinamičke karakteristike i učinkovitost. Modeliranje superkondenzatora i baterija. Modeliranje gorivnog članka i elektrolizatora. Određivanje tokova energije u mikromreži između izvora i više različitih sustava pohrane primjenom DC-DC pretvarača. Sagledavanje načina postizanja maksimalne snage, učinkovitosti i raspoloživosti sustava pohrane.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati sustave za pohranu energije pogodne za sustave obnovljivih izvora energije.
 2. Analizirati karakteristike pojedinih sustava pohrane i primjenjivost u mikromrežama.
 3. Definirati dinamičke i statičke karakteristike izvora.
 4. Optimirati tokove energije u mikromreži prema kriterijima raspoloživosti, efikasnosti i ekonomičnosti.
 5. Procjeniti utjecaj pojedinog sustava pohrane energije na karakteristike mikromreže
 6. Kombinirati različite sustave pohrane energije u mikromrežu u svrhu poboljšanja karakteristika mikromreže.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Kratke provjere znanja 0 % 12 % 0 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 13 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 13 %

Tjedni plan nastave

 1. (en) Fast charging system control
 2. (en) Modelling and control of the energy flow in the grid connected supercapacitor and batteries
 3. (en) Modelling and control of the energy flow in the supercapacitor and batteries connected to the electrical motor
 4. (en) Modelling and control of the energy flow in the supercapacitor and batteries connected to the electrical motor
 5. Međuispit
 6. (en) Overview, and classification of the fuel cell systems
 7. (en) Model of the PEM fuel cell; Electrochemical model; Fluid flow model; Humidity model; Temperature model
 8. (en) Modelling and control of the hydrogen pressure and air flow and pressure; Obtaining stoichiometric hydrogen - oxygen ratio
 9. Završni ispit

Literatura

(.), Barbir, F.: PEM Fuel Cells - Theory and Practice, Elsevier Academic press, 2005,
(.), Majdančić, Lj. Solarni sustavi, Graphis d.o.o., 2010,
(.), H.J. Bergveld (Author), W.S. Kruijt (Author), P.H.L Notten: Battery Management Systems: Design by Modelling, Springer; 2002,
(.), D. W. Gao: Energy Storage for Sustainable Microgrid, Academic Press, 2015, ISBN 978-0-12-803374-6,
(.), Fu-Bao Wu, Bo Yang and Ji-Lei Ye: Grid-scale Energy Storage Systems and Applications, Academic Press 2020, ISBN 978-0-12-815292-8,
(.), Authors: Conway, B. E.: Electrochemical Supercapacitors1999. ISBN 978-0-306-45736-4,
(.), S. Ang, A. Oliva. Power Switching Converters, CRC Press, ISBN/ISSN 9781439815335,

Za studente

Izvedba

ID 223715
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

91 izvrstan
81 vrlo dobar
71 dobar
61 dovoljan

Sličan predmet