Akademski kalendar

FER je godinama nadaleko prepoznatljiv i poznat po organiziranosti. Naš akademski kalendar donosi se više od godinu dana unaprijed. Personalizirani kalendari s ugrađenim terminima predavanja i vježbi za cijelu akademsku godinu studentima su dostupni na intranetu.

 

Kalendari za doktorske i specijalističke studije formiraju se nakon upisa i dostupni su na stranicama svakog pojedinačnog studija.