Akademski kalendar

FER je godinama nadaleko prepoznatljiv i poznat po organiziranosti. Naš akademski kalendar donosi se gotovo godinu dana unaprijed. Personalizirani kalendari s ugrađenim terminima predavanja i vježbi za cijelu akademsku godinu studentima su dostupni na intranetu.