Interakcija čovjeka i računala

Opis predmeta

Kolegij naslovljava interakciju čovjeka i računala s obje strane korisničkog sučelja. Razrađuje se ljudski faktor u interakciji, zajedno s korisničkim modelima. Analiziraju se stilovi interakcije s pripadnim elementima sučelja. Daje se osvrt na grafička (WIMP) i post-WIMP korisnička sučelja. Uvodi se postupak razvoja interaktivnog sustava s naglaskom na korisniku usmjereno oblikovanje i vrednovanje odnosne interakcije. Obrađuje se analiza zadataka kao i prediktivno modeliranje i vrednovanje. Upoznaju se i primjenjuju osnovni postupci oblikovanja i vrednovanja sučelja za stolnu, mobilnu i Web okolinu, kao i brze izvedbe prototipa interaktivnog sustava te koncepti upotrebljivosti i inženjerstva upotrebljivosti.

Ishodi učenja

 1. vrednovati postojeća i samostalno razvijena sučelja interaktivnih sustava za stolnu, mobilnu i Web okolinu
 2. oblikovati jednostavnija sučelja interaktivnih sustava za stolnu, mobilnu i Web okolinu
 3. klasificirati elemente sučelja interaktivnih sustava za stolnu, mobilnu i Web okolinu
 4. analizirati zadatke karakterističnih interaktivnih sustava te primijeniti metode prediktivnog modeliranja i vrednovanja
 5. primijeniti elemente korisniku usmjerenog oblikovanja interaktivnih sustava, uključivo oblikovanje i vrednovanje sučelja interaktivnih sustava za stolnu, mobilnu i Web okolinu
 6. primijeniti poznate metafore sučelja i dizajnirati nove metafore
 7. primijeniti karakteristične stilove interakcije na odgovarajuća sučelja odnosno interaktivne računalne sustave
 8. primijeniti spoznajni (kognitivni) okvir interakcije čovjeka i računala, kao i odnosne mentalne i konceptualne modele

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Kontekst za HCI, Principi grafičkih korisničkih sučelja, HCI kao disciplina oblikovanja (skiciranje. sudioničko oblikovanje)
 2. Mjere za vrednovanje – upotrebljivost, Heuristika upotrebljivosti i principi testiranja upotrebljivosti
 3. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, Tehnike i alati za analizu i predstavljanje zahtjeva. npr. izvještaji. persone, Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment, Izvještavanje o rezultatima vrednovanja
 4. Korisniku usmjereni razvoj, Heuristika upotrebljivosti i principi testiranja upotrebljivosti, Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika, Izvještavanje o rezultatima vrednovanja
 5. Tehnike kvantitativnog vrednovanja. npr. vrednovanje razine utipkavanja
 6. Kognitivni modeli koji utječu na oblikovanje interakcije
 7. Kognitivni modeli koji utječu na oblikovanje interakcije, Principi grafičkih korisničkih sučelja, Predstavljanje informacije (navigacija. prikaz. rukovanje)
 8. Međuispit
 9. Analiza zadataka. uključujući kvalitativne aspekte generiranja njihovih modela
 10. Principi grafičkih korisničkih sučelja, Stilovi interakcije i tehnike interakcije, Oblikovanje za naprave ograničenih resursa (male. mobilne naprave), Navigacija. prikaz. rukovanje, Dodirna i višedodirna sučelja
 11. Stilovi interakcije i tehnike interakcije, Predstavljanje informacije (navigacija. prikaz. rukovanje)
 12. Izrada prototipa niske vjernosti (papirnog prototipa), Tehnike i alati izrade prototipa. npr. skiciranje. slikovni scenariji. izrada prototipa niske vjernosti. žični okviri
 13. Principi grafičkih korisničkih sučelja, Elementi vizualnog oblikovanja (razmještaj. boja. fontovi. označavanje), Okolni/periferni prikaz i interakcija
 14. Višemodalna sučelja (uključujući nove ulazne modalitete: senzorski i podaci o lokaciji. itd.), Post-WIMP sučelja (mobilna sučelja. nosiva i materijalna sučelja), Interakcija za sveprisutno računarstvo (sveprisutno i kontekstno osjetljivo)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey: Human-Computer Interaction, Addison Wesley Publishing Company, Wokingham, England, 1994.,
(.), B. Schneiderman, C. Plaisant: Designing the User Interface. Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 5th Ed., Addison Wesley, Boston, MA, 2010. ,
(.), I. Scott MacKenzie: Human-Computer Interaction. An Empirical Research Perspective, Morgan Kaufmann, Waltham, MA, 2013. ,

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 222571
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Seminar
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe