Mobilni Internet

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pregled bežičnih mreža i tehnologija. Arhitektura i prijenos podataka u 4G i 5G mrežama. Primjena Internet protokola (IP) u mobilnim mrežama. Bežični IP. Usluge u IP mobilnim mrežama. Internet stvari (IoT) u 5G mobilnim mrežama. Kvaliteta usluge u mobilnom okruženju. Komunikacija između WLAN i mobilne mreže. Specifičnosti kodiranja i prijenosa videosignala u IP mobilnim mrežama. Prilagodba mobilnih sustava za distribuciju multimedijskih sadržaja. Usluge temeljene na određivanju lokacije, mobilni ured, mobilno trgovanje.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati temeljne pojmove vezane uz IP mobilne komunikacije.
 2. Usporediti bežične mreže i tehnologije.
 3. Argumentirati uvođenje Internet protokola (IP) u mobilne mreže.
 4. Definirati IP mobilne mreže četvrte i pete generacije.
 5. Usporediti prijenos podataka u 4G i 5G mobilnim sustavima.
 6. Planirati kvalitetu usluge (QoS) u mobilnom okruženju.
 7. Analizirati specifičnosti kodiranja i prijenosa videosignala u IP mobilnim mrežama.
 8. Analizirati postupke prilagodbe sustava za distribuciju multimedijskih sadržaja.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode pomoću PPT-prezentacija. Predavanja su dostupna u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici predmeta.

Auditorne vježbe

Tijekom kolegija predviđene su laboratorijske vježbe koje uključuju pripremu, praktični i eksperimentalni rad. Na kraju svake laboratorijske vježbe provjerava se razumijevanja gradiva obrađenog na pojedinoj vježbi.

Tjedni plan nastave

 1. Pregled bežičnih mreža i tehnologija.
 2. Prijenos podataka u 4G i 5G mrežama.
 3. Primjena Internet protokola (IP) u mobilnim mrežama. Zahtjevi, problemi, normizacija.
 4. Bežični IP, značajke, modeliranje i upravljanje.
 5. IP mobilne mreže četvrte generacije. Arhitektura 4G mreža. Mobile IPv6.
 6. IP mobilne mreže pete generacije. Arhitektura 5G mreža.
 7. Internet stvari (IoT) u 5G mobilnim mrežama.
 8. Međuispit.
 9. Uzroci i vrste pogrešaka u bežičnom kanalu. Kvaliteta usluge u mobilnom okruženju.
 10. Komunikacija između WLAN i mobilne mreže. Arhitektura sustava. Mogućnosti interkonekcije.
 11. Usluge u IP mobilnim mrežama. Upravljanje dostupnošću, multimedijske poruke, usluge temeljene na određivanju lokacije, mobilni ured, mobilno trgovanje.
 12. Primjeri videokomunikacijskih usluga. Mrežni uređaji za mobilni pristup Internetu.
 13. Specifičnosti kodiranja i prijenosa videosignala u IP mobilnim mrežama. Prilagodba algoritama za kompresiju značajkama mobilnih sustava.
 14. Prilagodba mobilnih sustava za distribuciju multimedijskih sadržaja. Transkodiranje videosignala.
 15. Završni ispit.

Literatura

A. Jamalipour (2003.), The Wireless Mobile Internet: Architectures, Protocols and Services, John Wiley & Sons, Chichester
S. Dixit, R. Prasad (2003.), Wireless IP and Building the Mobile Internet, Artech House, Boston
B. Patil (2003.), IP in Wireless Networks, Prentice Hall, Upper Saddle River
A. K. Salkintzis (2004.), Mobile Internet: Enabling Technologies and Services, CRC Press, Boca Raton
Z. Li, Y. Dai, G. Chen, Y. Liu (2016.), Content Distribution for Mobile Internet: A Cloud-based Approach, Springer, Singapore
C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, J. Mongay Batalla (2016.), Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies, Springer, New York City

Za studente

Izvedba

ID 240803
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89,5 izvrstan
75,5 vrlo dobar
60,5 dobar
50 dovoljan