Optimiranje evolucijskim računanjem

Ishodi učenja

 1. definirati pojam optimizacijski problem
 2. navesti algoritme evolucijskog računanja
 3. primijeniti algoritme evolucijskog računanja na jednokriterijske optimizacijske probleme
 4. primijeniti algoritme evolucijskog računanja na višekriterijske optimizacijske probleme
 5. dizajnirati paralelne algoritme evolucijskog računanja
 6. procijeniti prikladnost pojedinih algoritama za određene optimizacijske probleme

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Jednokriterijski i višekriterijski optimizacijski problemi
 2. Algoritmi direktnog traženja (Hooke-Jeeves metoda). Gradijentne metode (metoda najbržeg silaska)
 3. Načini prikaza rješenja. Evolucijski operatori (selekcija. mutacija. rekombinacija. itd.)
 4. Načini prikaza rješenja. Evolucijski operatori (selekcija. mutacija. rekombinacija. itd.)
 5. Evolucijski algoritmi za jednokriterijsko optimiranje
 6. Evolucijski algoritmi za jednokriterijsko optimiranje
 7. Algoritmi zasnovani na rojevima čestica za jednokriterijsko optimiranje
 8. Međuispit
 9. Algoritmi zasnovani na rojevima čestica za jednokriterijsko optimiranje
 10. Ostali evolucijski algoritmi za jednokriterijsko optimiranje
 11. Ostali evolucijski algoritmi za jednokriterijsko optimiranje
 12. Problemi bez ograničenja. Rukovanje ograničenjima
 13. Evolucijsko računanje i problemi višekriterijske optimizacije (pareto optimalnost i drugi pristupi)
 14. Paralelizacija algoritama evolucijskog računanja
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Marko Čupić. Prirodom inspirirani optimizacijski algoritmi (online),
(.), El-Ghazali Talbi: Metaheuristics: From Design to Implementation, Wiley, 2009.,

Za studente

Izvedba

ID 222578
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
3 Laboratorijske vježbe