Istraživački seminar

Opis predmeta

Dublje upoznavanje studenta sa specifičnom tematikom iz područja studijskoga programa. Prema dogovoru i u suradnji s mentorom student može provoditi istraživanje samostalno, u grupi s drugim studentima, u istraživačkoj grupi u okviru postojećeg znanstveno-istraživačkog ili stručnog projekta ili u suradnji s gospodarstvom. Očekivani rezultati mogu uključivati objavu znanstvenog ili stručnog članka u časopisu ili zborniku konferencije.

Ishodi učenja

 1. Analizirati dostupne metode rješavanja problema specifične tematike iz područja studijskoga programa..
 2. Kreirati plan rješavanja određenog problema iz područja studijskog programa.
 3. Riješiti problem specifične tematike iz područja studijskoga programa.
 4. Usporediti predloženo rješenje s poznatim rješenjima koristeći kriterije primjenjivosti i učinkovitosti.

Oblici nastave

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Seminar
 2. Seminar
 3. Seminar
 4. Seminar
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Seminar
 9. Seminar
 10. Seminar
 11. Seminar
 12. Seminar
 13. Seminar
 14. Seminar
 15. Seminar

Studijski programi

Literatura

(.), Ovisno o tipu istraživačkog seminara, preporučeno od mentora,

Za studente

Izvedba

ID 222603
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
6 Predavanja