Istraživački seminar

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Dublje upoznavanje studenta sa specifičnom tematikom iz područja studijskoga programa. Prema dogovoru i u suradnji s mentorom student može provoditi istraživanje samostalno, u grupi s drugim studentima, u istraživačkoj grupi u okviru postojećeg znanstveno-istraživačkog ili stručnog projekta ili u suradnji s gospodarstvom. Očekivani rezultati mogu uključivati objavu znanstvenog ili stručnog članka u časopisu ili zborniku konferencije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati dostupne metode rješavanja problema specifične tematike iz područja studijskoga programa..
 2. Kreirati plan rješavanja određenog problema odnosno formulirati istraživačko pitanje iz područja studijskog programa.
 3. Riješiti problem specifične tematike odnosno odgovoriti na istraživačko pitanje iz područja studijskoga programa.
 4. Usporediti predloženo rješenje s poznatim rješenjima koristeći kriterije primjenjivosti i učinkovitosti.
 5. Prikazati istraživačke rezultate u obliku koji odgovara znanstvenoj publikaciji.

Oblici nastave

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Seminar
 2. Seminar
 3. Seminar
 4. Seminar
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Seminar
 9. Seminar
 10. Seminar
 11. Seminar
 12. Seminar
 13. Seminar
 14. Seminar
 15. Seminar

Literatura

(.), Ovisno o tipu istraživačkog seminara, preporučeno od mentora,

Izvedba

ID 222603
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
6 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan