Istraživački seminar

Ishodi učenja

 1. Analizirati dostupne metode rješavanja problema specifične tematike iz područja studijskoga programa..
 2. Kreirati plan rješavanja određenog problema iz područja studijskog programa.
 3. Riješiti problem specifične tematike iz područja studijskoga programa.
 4. Usporediti predloženo rješenje s poznatim rješenjima koristeći kriterije primjenjivosti i učinkovitosti.

Oblici nastave

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Seminar
 2. Seminar
 3. Seminar
 4. Seminar
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Seminar
 9. Seminar
 10. Seminar
 11. Seminar
 12. Seminar
 13. Seminar
 14. Seminar
 15. Seminar

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)

Literatura

(.), Ovisno o tipu istraživačkog seminara, preporučeno od mentora,

Za studente

Izvedba

ID 222603
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
6 Predavanja