Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Trajanje: 2 godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
Titula: mag. ing. el. techn. inf.


Uvjeti upisa na studij

Završen preddiplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije ili računarstva na preddiplomskom studiju FER-a. Za praćenje ovog studija su u potpunosti ili djelomično dovoljni preddiplomski programi u području tehničkih znanosti, prirodoslovlja i ostalih srodnih polja s našeg i drugih sveučilišta.

Kratak opis studija

Elektrotehnika izučava primjenu fizikalnih zakona o elektromagnetskim fenomenima pri razvoju proizvoda i usluga koji služe dobrobiti čovječanstva. Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, kao i tehnologiju za osjet, obradu, pohranu i prikaz informacije, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku, pa ne postoji djelatnost unutar elektrotehnike koja nije isprepletena s informacijskom tehnologijom. Stoga su ta dva područja udružena u diplomski studijski program Elektrotehnike i informacijske tehnologije.

Diplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u pet profila:


Diplomski EIT

Profil: Audiotehnologije i elektroakustika  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Osnove energetske elektronike * Akustika prostora Senzorske tehnologije Elektroakustika 1 * Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Elektroakustika 2 Audiosustavi Ugradbeni računalni sustavi Audiotehnika * Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Audioprodukcija Izborni predmet Izborni predmet Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Elektroenergetika  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Osnove energetske elektronike * Proizvodnja električne energije Analiza elektroenergetskog sustava Elektroenergetski sustavi 1 * Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Ekonomija u energetici Obnovljivi izvori i pohrana energije Tehnika visokog napona i elektromagnetska kompatibilnost Elektroenergetski sustavi 2 * Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava Elektroenergetski distribucijski sustavi Analiza i modeliranje energetskih politika Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Elektrostrojarstvo i automatizacija  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Osnove energetske elektronike * Automatizacija pogonskih sustava Sinkroni i asinkroni strojevi Tehnike upravljanja u mehatronici Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Upravljanje električnim strojevima Generatori i transformatori Elektronički energetski pretvarači Izborni predmet Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Elektromotorni pogoni Industrijska postrojenja Upravljanje u elektromehaničkim sustavima Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Elektronika  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Poluvodička tehnologija Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi Elektronički sustavi * Mikro i nano elektronički elementi * Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Digitalni integrirani sklopovi Visokofrekvencijska i mikrovalna elektronika Ugradbeni računalni sustavi * Analogni integrirani sklopovi * Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Osnove energetske elektronike * Senzorske tehnologije Napredni elektronički sustavi Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Elektroničko i računalno inženjerstvo  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Senzorske tehnologije Digitalna obrada signala Slučajni signali i procesi Elektronički sustavi * Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Elektronička instrumentacija Analogna i mješovita obrada signala Obrada signala u komunikacijama Ugradbeni računalni sustavi * Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Osnove energetske elektronike * Oblikovanje programske potpore za ugradbene računalne sustave  Osnove mikroelektronike Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
* Predmet se nudi i na preddiplomskome studiju (ako je predmet položen na preddiplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim izbornim predmetom)
  obavezni predmeti studija
  obavezni predmeti profila
  izborni predmeti
  mentorski vođen rad
  transverzalni predmeti