Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Trajanje: 2 godine
Potrebno ECTS bodova: 120
Akademski naziv: magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
Titula: univ. mag. ing. el. techn. inf.


Uvjeti upisa na studij

Završen prijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije ili računarstva na prijediplomskom studiju FER-a. Za praćenje ovog studija su u potpunosti ili djelomično dovoljni prijediplomski programi u području tehničkih znanosti, prirodoslovlja i ostalih srodnih polja s našeg i drugih sveučilišta.

Kratak opis studija

Elektrotehnika izučava primjenu fizikalnih zakona o elektromagnetskim fenomenima pri razvoju proizvoda i usluga koji služe dobrobiti čovječanstva. Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, kao i tehnologiju za osjet, obradu, pohranu i prikaz informacije, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku, pa ne postoji djelatnost unutar elektrotehnike koja nije isprepletena s informacijskom tehnologijom. Stoga su ta dva područja udružena u diplomski studijski program Elektrotehnike i informacijske tehnologije.

Diplomski studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija omogućava stjecanje kompetencija za rješavanje složenih inženjerskih problema, za projektiranje složenih sustava, vođenje tima, te za istraživanje i razvoj u pet profila:


Diplomski EIT

Profil: Audiotehnologije i elektroakustika  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Osnove energetske elektronike * Akustika prostora Senzorske tehnologije Elektroakustika 1 * Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Elektroakustika 2 Audiosustavi Ugradbeni računalni sustavi Audiotehnika * Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Audioprodukcija Izborni predmet Izborni predmet Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Elektroenergetika  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Osnove energetske elektronike * Proizvodnja električne energije Analiza elektroenergetskog sustava Elektroenergetski sustavi 1 * Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Ekonomija u energetici Obnovljivi izvori i pohrana energije Tehnika visokog napona i elektromagnetska kompatibilnost Elektroenergetski sustavi 2 * Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava Elektroenergetski distribucijski sustavi Analiza i modeliranje energetskih politika Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Elektrostrojarstvo i automatizacija  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Osnove energetske elektronike * Automatizacija pogonskih sustava Sinkroni i asinkroni strojevi Tehnike upravljanja u mehatronici Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Upravljanje električnim strojevima Generatori i transformatori Elektronički energetski pretvarači Izborni predmet Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Elektromotorni pogoni Industrijska postrojenja Upravljanje u elektromehaničkim sustavima Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Elektronika  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Poluvodička tehnologija Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi Elektronički sustavi * Mikro i nano elektronički elementi * Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Digitalni integrirani sklopovi Visokofrekvencijska i mikrovalna elektronika Ugradbeni računalni sustavi * Analogni integrirani sklopovi * Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Osnove energetske elektronike * Senzorske tehnologije Napredni elektronički sustavi Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
Profil: Elektroničko i računalno inženjerstvo  (letak)
Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Senzorske tehnologije Digitalna obrada signala Slučajni signali i procesi Elektronički sustavi * Izborni predmet Seminar 1 Trans.
2 Elektronička instrumentacija Analogna i mješovita obrada signala Obrada signala u komunikacijama Ugradbeni računalni sustavi * Izborni predmet Seminar 2 Trans.
3 Osnove energetske elektronike * Oblikovanje programske potpore za ugradbene računalne sustave  Osnove mikroelektronike Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
4 Diplomski rad
* Predmet se nudi i na prijediplomskome studiju (ako je predmet položen na prijediplomskome studiju, može se zamijeniti izbornim predmetom profila)
  obavezni predmeti studija
  obavezni predmeti profila
  izborni predmeti (bilo koji predmet iz bilo kojeg diplomskog studijskog programa FER-a)
  mentorski vođen rad
  transverzalni predmeti