Strategija istraživanja

Za razdoblje od 2019. do 2023. godine istraživačka i inovacijska djelatnost FER-a u području elektrotehnike, računarstva te informacijske i komunikacijske tehnologije, uz snažnu potporu projektima iz matematike i fizike, usmjerit će se rješavanju globalnih izazova i pokretanju održivoga rasta i industrijske konkurentnosti u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima kako bi se povećao njihov učinak.

U skladu s europskim strateškim dokumentima istraživačka je i inovacijska djelatnost FER-a podijeljena u sljedeće klastere aktivnosti koji su i u interesu gospodarskoga i uslužnoga sektora Republike Hrvatske:

Zdravlje

Alati, tehnologije i digitalna rješenja u području zdravstva i skrbi; zdravstveni sustavi

Uključivo i sigurno društvo

Demokracija; kulturna baština; društvena i gospodarska transformacija; društva otporna na katastrofe; zaštita i sigurnost; kibernetička sigurnost.

 

Digitalizacija i industrija

Proizvodne tehnologije; ključne digitalne tehnologije; napredni materijali; umjetna inteligencija i robotika; Internet sljedeće generacije; napredno računarstvo i velika količina podataka; niskougljične i čiste industrije; Svemir.

Klima, energija i mobilnost

Opskrba energijom; energetski sustavi i mreže; zgrade i industrijska postrojenja u energetskoj tranziciji; zajednice i gradovi, industrijska konkurentnost u području prometa; čisti promet i mobilnost; pametna mobilnost; pohrana energije.

 

Hrana i prirodni resursi

Promatranje okoliša; poljoprivreda, šumarstvo i ruralna područja; mora i oceani; sustavi bioinovacija; kružni sustavi.