Strategija istraživanja

Istraživačka i inovacijska djelatnost u području elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije usmjerena je prema društvenim izazovima prepoznatim u europskim strateškim dokumentima koji su i u interesu gospodarskoga i uslužnoga sektora Hrvatske.

Pametan, okolišu prilagođen
i integriran transport

Električna i hibridna vozila; inteligentni sustave za upravljanje vozilima i prometom; komunikacijska infrastruktura i usluge u transportnim sustavima.


Mreže i usluge sljedeće generacije

Komunikacije i usluge u pokretu; budući Internet; mrežna infrastrukturu, virtualizacija i usluge u oblaku; veliki skupove podataka, dubinska analizu i sustavi za potporu odlučivanju; kooperativne komunikacije; komunikacija strojeva i Internet stvari; napredna sučelja i pametni prostori; kvaliteta usluge i iskustvena kvaliteta.

 

Uključiva, inovativna
i sigurna društva

Usluge informacijskoga društva; društveno umrežavanje; sveprisutno računarstvo; smanjenje digitalne podijeljenosti; e-uključenost, potpomognuta komunikaciju i usluge za osobe s posebnim potrebama; digitalni sadržaj i kreativno upravljanje informacijama; povjerenje i sigurnost u informacijskim sustavima.

Sigurna, čista i učinkovita energija

Obnovljivi izvori energije; napredne energetske mreže; energetska učinkovitost i ekologija; informacijske i komunikacijske tehnologije za upravljanje energetskim sustavima i učinkovitošću

 

Proizvodno i uslužno gospodarstvo

Kognitivni robotski sustavi i mobilna robotika; informacijski i komunikacijski sustavi kao potpora proizvodnim procesima; nove generacije komponenata i sustava.

 Zdravlje


Bbiomedicinsko inženjerstvo; bioinformatika; primjena informacijskih i komunikacijskih sustava u zdravstvu.

 

Napredni materijali

Primjena nanotehnologija u energetskoj pretvorbi, novim izvorima energije, komunikacijskim sustavima.

 

 

Tekst strategije dostupan je na: