Obrasci i upute

Upisi i studiranje zahtijevaju i minimum administracije. U repozitoriju ćete pronaći sve neophodne dokumente relevantne za prijavu na natječaj i za upis studija, ali i za sve predloške i obrasce vezane uz prijavu, izradu i predaju specijalističkog završnog rada.


Repozitorij